Sociala medier, morgondagens mötesplats?

by

Ett av seminarierna vid Stockholmskonferensen handlade om sociala medier och leddes av Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd i Stockholm stad och Erik Jennische, kulturborgarrådssekreterare.  Seminariet var mycket uppskattat framför allt för att det på ett mycket konkret sätt visade på hur man praktiskt kan arbeta med denna kanal i det dagliga politiska arbetet.

Sociala medier består av en rad olika kanaler där kanske bloggen är en av de viktigaste. Bloggande har blivit mycket populärt inte minst bland oss som deltar i samhällsdebatten. Många av våra politiska företrädare i både stad och län använder allt mer denna kanal för att nå ut med sitt politiska budskap .

Bloggen ger en möjlighet att på ett friare sätt skriva om sina tankar och åsikter som inte alls en hemsida motsvarar.  Bloggar har de senaste åren blivit mycket populära och växer hela tiden. Indexeringstjänsten Technorati har sedan 2003 följt utvecklingen och uppskattar att det, i mars 2007, skapades omkring 120 000 bloggar dagligen. Två år senare, april 2009, beräknas ca 190 000 bloggar startas varje dag.

Vill du också börja blogga men känner dig osäker på vilket bloggverktyg du ska välja, vilka målgrupper du ska vända dig till och inte minst med vilket innehåll? Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan. De har tagit fram en bloggutbildning för att du ska kunna börja blogga.

 

Annonser

%d bloggare gillar detta: