En viktig insats för demokratin

by

Brev från Maria Wallhager, Förbundsordförande Folkpartiet Liberalerna Stockholms län och Christoffer Fagerberg, Distriktsordförande Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm, till Folkpartiets gruppledare, ordförande i kommunföreningarna och representanter i de lokala utbildningsnämnderna i Stockholms län.

 

 

Valrörelsen 2010 har inletts och ser ut att bli den mest intensiva valrörelsen mycket länge. Men en viktig väljargrupp riskerar att utestängas från valdebatten. Det är gymnasieungdomar.

Liberala Ungdomsförbundet och deras motsvarigheter i andra partier märker nu att allt fler skolor väljer att portförbjuda alla politiska ungdomsförbund. Detta problem fanns inte alls på samma sätt under EU-valrörelsen 2009, men nu sker detta i snabb takt.

Skolorna själva använder olika motiveringar, men det finns goda skäl att tro att den viktigaste orsaken är att skolorna inte vill släppa in vissa politiska ungdomsförbund med en extrem politisk agenda och då väljer att inte ta emot några alls. Till detta kommer en oro för ordningsstörningar efter incidenter som inträffat.

Det finns många risker med detta agerande från skolorna. Framförallt så riskerar de 95 876 förstagångsväljarna i Stockholms län att inte få information om vad de politiska partierna tycker. Detta gör att avståndet mellan unga och politiker växer ytterligare, vilket i sig är en grogrund för extremideologier. Vi får aldrig glömma att demokratin inte är något vi kan ta för givet utan den demokratiska debatten måste föras i varje ny generation.

Demokratin stärks med debatter, men försvagas när dessa debatter stängs ute. I det tomrum som skapas på skolorna i och med att ungdomsförbunden stängs ute sprider sig okunskap och rykten om de olika politiska alternativen, vilket är precis det klimat där odemokratiska ideologier frodas som bäst.

Därför innebär det en insats för demokratin att släppa in politiska ungdomsförbunden på skolorna. Det finns olika sätt att göra detta, till exempel genom att flera ungdomsförbund får ha informationsbord samtidigt eller genom att debatter ordnas. Då kommer ingen åsikt att stå oemotsagd.

Det du som kommunpolitiker kan göra är att lyfta debatten i kommunen och se till att frågan uppmärksammas i den nämnd som ansvarar för skolfrågor. Därför hoppas vi att du hjälper oss att se till att dagens förstagångsväljare får den kontakt med politiken som de förtjänar och har rätt till!

 

Maria Wallhager, Förbundsordförande Folkpartiet Liberalerna Stockholms län

 

Christoffer Fagerberg, Distriktsordförande Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm

Annonser

%d bloggare gillar detta: