Archive for november, 2010

Silc söker projektledare

november 24, 2010

Är du intresserad av att arbeta med demokratibistånd? Då har du nu möjlighet att söka ett vikariat hos Silc. Så här skriver de i annonsen:

Silc söker en organisationsvan och biståndsintresserad projektledare.

En av våra ordinarie projektledare lånas ut till ett internationellt uppdrag och vi har därför en vakans på 14 månader, med tillträde i januari 2011. Tjänsten innebär både att aktivt stärka Silcs samarbete med den liberala rörelsen i Sverige samt konkret projektledning för ett par av Silcs projekt, inledningsvis projekt i Serbien och Bosnien.

Dina kvalifikationer

• erfarenhet av politiskt arbete

• dokumenterat intresse för internationellt biståndssamarbete

• kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska (nivå: arbetsspråk)

• akademiska studier med samhällsvetenskaplig inriktning eller motsvarande 

 

Dina egenskaper:

•starka liberala värderingar

• förmåga att arbeta självständigt

• strukturerad, noggrann och omdömesgill

• utåtriktad och lätt för att knyta nya kontakter 

 

Det är meriterande om du också:

• har erfarenhet av att arbeta utomlands, gärna i miljöer som kan vara utmanande 

• har kunskaper i något av språken i de länder Silc arbetar med

• har erfarenhet av projektledning samt budgetansvar

• har kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiseringsfrågor

• har förmåga att arbeta parallellt med flera olika projekt

• har akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning eller motsvarande                                     

 

 Silc (Swedish International Liberal Centre) är en stiftelse som arbetar med det partianknutna demokratibiståndet. Våra projekt har som mål att stärka organisationer och personer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi arbetar främst i totalitära och post-totalitära stater. Silcs styrelse utses av Folkpartiets partiledning. Silcs demokratibistånd Demokratisering kräver tydliga politiska aktörer som kan mobilisera medborgare och institutioner att genomföra nödvändiga förändringar. Silc samarbetar framför allt med politiska partier, ungdomsförbund, kvinnoförbund och människorättsorganisationer. Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger i Bosnien, Kuba, Ryssland, Serbien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Vårt förlag, Silc förlag, har genom åren gett ut många böcker med anknytning till de länder vi arbetar med.

Sista ansökningsdag är 3 december 2010. Ansökan innehållande personligt brev och CV med referenser skickas till Silc, Mäster Samuelsgatan 60 8tr, 111 21 Stockholm, samt per e-post till martin.angeby@silc.se. För ytterligare information kontakta Martin Ängeby, generalsekreterare: 08-505 164 36.

Annonser

Ullenhag om Folkpartiets utmaningar

november 16, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

– Om fyra år kommer det att finnas stort utrymme för nya idéer i svensk politik. Samtidigt finns risken att Folkpartiet då uppfattas som maktbärande etablissemang. Isåfall blir vi politiskt irrelevanta. För Folkpartiets del gäller att lyckas finna, tala om och förklara framtidens liberala utmaningar.

Med de orden inledde integrationsminister Erik Ullenhag Höstkonferensen i Stockholms län på Grillska huset i Gamla stan. Erik hoppas på Folkpartiets idéarbete och att ett nytt partiprogram ska ge svar på framtidens liberala utmaningar. Det arbetet startar här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Ullenhag lovordade Folkpartiets valrörelse, inte minst i Stockholms län som han numera representerar. Han tackades av Förbundsordförande Maria Wallhager.

Maria Wallhager fortsatte sedan att tala om fyra viktiga delar i Folkpartiets arbete i Stockholms län under mandatperioden: Budskapen, Kampanjerna, Ledarskapet och Medlemmarna.

Liberala seniorer 29.11

november 15, 2010

Erik Ullenhag gästar Liberala Seniorer den 29 november kl 14.00. Träffen äger rum på Café Utsikten, Rehnsgatan 20, 6tr (t-bana Rådmansgatan). För att kunna ordna kaffeservering behöver vi din  anmälan om deltagande till stockholm@liberal.se

Rydberg och Starbrink nya landstingsråd

november 8, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Rydberg och Anna Starbrink nominerades igår kväll enhälligt till Folkpartiets landstingsråd i Stockholm läns landsting för mandatperioden. Förbundsmötet i Stadsmissionens lokaler i Gamla stan lockade 125 ombud från länet. Efter valen av landstingsråd följde en kort eftervalsdiskussion.

Birgitta Rydberg fortsätter som sjukvårdslandstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvård inom psykiatri, missbruk, folkhälsa, läkemedel, e-hälsa och jämställdhet.

Rydberg gladdes åt att Folkpartiet och Alliansen i landstinget är återvalda.

– Nu krävs att vi fortsätter att förbättra kvalitén i sjukvården och skapar flera nya vårdplatser. Folkpartiet har en nyckelroll för att utveckla vården i länet. Vår uppgift är att förbättra vården för medborgarna och genomföra Folkpartiets sjukvårdsprogram.

Rydberg lyfte särskilt fram effektivitets- och kvalitetsfrågorna.

– Kvalitetsarbetet blir allt viktigare och vi ska fokusera ännu mera på kvaliteten och resultaten i vården. I landstinget ansvarar FP för arbetet med Öppna jämförelser.

Läs mer på Birgitta Rydbergs blogg

Anna Starbrink blir produktions- och personallandstingsråd med ansvar för produktionsutskottet, sjukvårdsproduktionen i egen regi och övergripande personalfrågor samt kulturnämnden. Anna har suttit i landstinget i en mandatperiod och då också varit ordförande i Färdtjänstnämnden. Hon har bakgrund som Kulturchef i Uppsala kommun mellan åren 2002-06.

– Jag är väldigt glad och ödmjuk inför detta viktiga och stora uppdrag. Eftersom jag som personallandstingsråd får ansvar för styrningen av landstingets egen sjukvård vill jag mot bakgrund av Sverigedemokraternas framgångar i valet direkt betona att utan alla invandrare som jobbar i Stockholms läns landsting skulle vården i länet kollapsa.

Folkpartiet försvarar och vill utveckla kulturen i länet och här ser Anna Starbrink landstinget som en viktig aktör.

– Det krävs att Folkpartiet är starkt för att vi i landstinget ska kunna utveckla kulturen i Stockholms län. Konserthuset är naturligtvis ”juvelen i kronan” och jag gläds åt att kulturen i landstinget får mera pengar nästa år.

Här hittar ni Annas blogg.

Inbjudan: Frukostträff om medborgarinitiativ i EU

november 2, 2010
 
 Sverige är en del av EU och alla medborgare kan påverka detta väldiga projekt vi är med i. Efter att Lissabonfördraget antogs för ett år sedan utvecklas nu ännu ett instrument som ska göra det lättare för EUs alla medborgare att göra sina röster hörda: medborgarinitiativet.

Just nu arbetar EU-institutionerna med medborgarinitiativets utformning. Cecilia Wikström förbereder ett av Europaparlamentets yttranden om initiativet. Vi bjuder därför in till en frukostträff för att få ett utbyte med just er. Vilka frågor har ni, vad undrar ni över om det kommande medborgarinitiativet? Och vad tycker ni att vi som utformar det nya instrumentet måste tänka på – hur vill ni att det ska se ut och hur tror ni att ni kommer att använda er av det?

Tid:  Måndag 15 November kl 08-10 

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

EU-minister Birgitta Ohlsson, Europaparlamentariker Cecilia Wikström och Pierre Schellekens, chef för Europakommissionens Stockholmskontor deltar i panelen. Ingemar Färm, fd generalsekreterare i Handikappförbundens samarbetsorgan, berättar om erfarenheter från ett tidigare medborgarinitiativ

Anmälan snarast och senast 11 november till susanne.lindahl@folkpartiet.se  eller 08-410 242 63. Ange eventuella specialönskemål t.ex. vad gäller kost eller tillgänglighet.

Vi bjuder på kaffe och frukostfrallor.

Varmt välkomna!

 http://www.folkpartiet.se/medborgarinitiativ

Malin Danielsson om Huddinges skolor

november 2, 2010

Malin Danielsson

En ny majoritet är sedan en tid tillbaka klar i Huddinge kommun. Under den kommande mandatperioden kommer Folkpartiet att ingå i en koalition tillsammans med övriga allianspartier och lokala Drevvikenpartiet. Folkpartiets gruppledare Malin Danielsson föreslås få fortsatt förtroende som kommunalråd med ansvar för den viktiga grundskolan. Folkpartibloggen passar på att ställa några frågor till Malin: 

Vilka ser du som de viktigaste utmaningarna på ditt område under den kommande mandatperioden? Och hur vill du arbeta för att komma till rätta med dem?

 – Den största utmaningen den kommande mandatperioden är att se till att alla de bra förändringar som nu beslutats av riksdag och regering – ny skollag, ny läroplan och nya kursplaner – förverkligas lokalt. Den reform som skolan nu står inför är så genomgripande att den har jämförts med när man införde allmän folkskola. Om vi verkligen ska nå resultat så måste förändringarna ske i klassrummet, inte bara i styrdokument. Och utmaningen är att ge våra skolor utrymme och stöd så att de kan se till att detta händer.

Hur ser din vision för Huddinges skolor ut?

 – Huddinges elever ska självklart nå sina mål. Alla ska utmanas att nå nya höjder och de som behöver stöd ska få det. Som elev i Huddinge ska du ha ett stort utbud av skolor att välja på – både fristående och kommunala med olika inriktningar.