Archive for april, 2011

Stockholmsregionens tillväxt motarbetas

april 27, 2011

Folkpartiet i Stockholms län och stad har idag på morgonen gått ut med ett pressmeddelande med anledning av den översyn som skett av den omtalade s.k. Robin Hood-skatten. Frågan är mycket angelägen, inte bara för oss som bor i Stockholm utan för hela Sverige då huvudstaden alltmer fungerar som landets ekonomiska motor. Pressmeddelandet följer i sin helhet här på bloggen:

Idag överlämnas Skatteutjämningskommitténs betänkande till regeringen. Med kommitténs nya förslag får många Stockholmskommuner betala ännu mer för övriga landet. Ökande befolkning och tillväxt lönas illa av skatteutjämningen.

– Skatteutjämningssystemet är inte likgiltigt för tillväxt, tvärtom – det motarbetar kommuner och regioner som växer. Att Stockholmsregionen utvecklas ekonomiskt och befolkningsmässigt gynnar hela Sverige men inflyttningen medför omfattande kostnader. Vi behöver bygga ut ett fungerande samhälle med bland annat nya förskolor, skolor, vägar och kollektivtrafik för tiotusentals nya invånare varje år. Då duger det inte att lappa och laga på ett tillväxthämmande system, säger Anders Ekegren (FP), kommunalråd i Solna och ordförande i Folkpartiets kommunalpolitiska råd, som samlar alla kommunalråd och gruppledare i Stockholms län.

– Nollsummespelet med skatteutjämningen kan aldrig lösa problemen för tillväxtregionerna. Kravet att alla justeringar måste finansieras inom systemet har förhindrat skatteutjämningskommitténs chanser att åstadkomma något. Om systemet långsiktigt ska ha en trovärdighet bland dem som bidrar måste kommuner och regioner som bygger få några fördelar– eller åtminstone inte bara bestraffas, säger Lotta Edholm (FP), borgarråd.

– Det är viktigt att människor oavsett var de bor har god tillgång till sjukvård, omsorg och utbildning. Därför är idén med utjämningen i grunden lovvärd. Men systemet hämmar utveckling och tillväxt, och är därmed kontraproduktivt. Om landet ska klara utvecklingen måste regeringen göra en total översyn av systemets effekter för tillväxt och sysselsättning som väger in tillväxtkommunernas kostnader för att driva landets utveckling, säger Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd

FAKTA OCH BAKGRUND:
Skatteutjämningskommittén har sett över den s k Robin Hood-skatt som innebär att kommunernas ekonomier utjämnas, i praktiken att Stockholmskommunerna bidrar till övriga landet. Syftet är att hela landet ska leva, och att alla människor ska kunna åtnjuta en god välfärd. Stockholmskommunerna och landstinget betalar varje år stora belopp till övriga landet. Enligt en beräkning av Stockholms Handelskammare bidrar Stockholms kommuner och landsting med nära 9 miljarder kronor årligen till systemet. Malmö och Göteborg är vinnare på systemet.

Annonser

Stolta storstadsliberaler: tre punkter för ett friare Stockholm

april 9, 2011

Uttalande från förbundsårsmötet i Stockholms län
Stolta storstadsliberaler: Tre punkter för ett friare Stockholm

Stockholmsregionen är Sveriges enda storstad. Över 40 000 fler invånare varje år vittnar om en dragningskraft som är utöver det vanliga. Det är storstadsregionen med dess möjligheter och utmaningar, och myllrande liv inom kultur, handel och vetenskap som skapar framgång. Här finns kreativitet, utvecklingskraft och en internationell puls som syresätter hela landet.

Storstockholm är Sveriges främsta tillväxtregion. Regeringen ska ha en tillväxtpolitik som bejakar storstadens potential för hela landet.

Investera i välfärdens kärna

Kommunerna och landstinget hindras att investera i välfärden när konjunkturen sviker. Det kommunala balanskravet skapar en kortsiktig hushållning, där överskott från goda år inte får användas i sämre tider. Förändra balanskravet och möjliggör för kommunerna att säkra kvalitet i den för tillväxten centrala välfärden.

Bygg mer tunnelbana och spårväg

Stockholmsregionen växer just nu med ett Göteborg på tio år. Det kräver snabbare och kraftigare satsningar på kollektivtrafiken. Tunnelbanan och annan spårbunden trafik måste fortsätta att byggas ut. Cederschiöldöverenskommelsens andra steg bör tidigareläggas.

Bygg mer bostäder i Stockholm

Den kraftiga inflyttningen kräver ökat bostadsbyggande. För att främja bostadsbyggande behöver skatteutjämningssystemet utformas för att stötta tillväxtkommuner.

Erik Ullenhag nyvald ordförande i Stockholms län

april 9, 2011

Erik Ullenhag valdes enhälligt till ny ordförande för Folkpartiet i Stockholms län på förbundsårsmötet i Stockholm.

Erik Ullenhag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik tackade för förtroendet och betonade att det är avgörande för FP hur partiet lyckas i Stockholms län i kommande val!

Stockolmskonferensen på Twitter

april 8, 2011

Diskussionen om morgondagens Stockholmskonferens är redan igång på Twitter under hashtaggen #08liberal. Imorgon kommer vi att visa Twitterflödet på projektorduken inne i stora konferenssalen på Bonniers konferenscenter. Vi på länsförbundets kansli hoppas att så många som möjligt av er som ska på konferensen vill vara med och där diskutera intrycken från talen och seminarierna. Och att ni som inte har möjlighet att vara med på plats vill följa händelserna via #08liberal. Under användarnamnet FP_Sthlmslan kommer vi själva att löpande kommentera vad som händer under dagen. Vi ses imorgon på Torsgatan 21 eller på Twitter!

Fp-kommunalråd på DN-debatt idag

april 5, 2011

 

tisdag 5 apr 2011

Kommuners balanskrav orimliga
I en debattartikel i DN uppmanar Anders Ekegren, Birgitta Rydberg och Lotta Edholm med flera finansminister Anders Borg och regeringen att ta tillvara möjligheten att ändra det kommunala balanskravet. 19 kommunalråd, landstingsråd och gruppledare från Folkpartiet i Stockholms län kräver att statens balanskrav på kommunernas ekonomi förändras.

”För att ge stabila förutsättningar för välfärden måste det kommunala balanskravet förändras. Det orimliga kravet på kommunerna att varje år ha balans i ekonomin får negativa konsekvenser för välfärden. När kommunerna inte kan planera över flera år och använda sig av tidigare års överskott, blir resultatet en kortsiktig ekonomisk hushållning”.

Så skriver de 19 folkpartisterna och konstaterar avslutningsvis:
”Det är viktigt att kommunernas ekonomi hålls i balans. Vi anser dock att kommun- och landstingspolitiker måste få ta ett mer långsiktigt ansvar. Balanskravet borde därför justeras till att omfatta en konjunkturcykel, exempelvis en tidsperiod om fem år. På så vis kan kommunerna skörda frukterna av sin goda hushållning i goda tider och värna välfärden även när konjunkturen är hårdare.”

Hela artikeln och alla undertecknare finns här: http://www.dn.se/debatt/kommuners-balanskrav-orimliga

Fullt på Stockholmskonferensen i år igen!

april 1, 2011

Över 280 folkpartister har idag anmält sig till Stockholmskonferensen den 9 april. Det är naturligtvis oerhört glädjande för oss som arrangerar denna konferens Det är ingen tvekan att Stockholmskonferensen har blivit den mötesplats som vi så länge efterfrågat. Nu har vi stängt anmälningsformuläret och om någon ytterligare vill anmäla sig får man kontakta berith.eriksson@folkpartiet.se så skriver vi upp er på en väntelista.

Hjärtligt välkomna den 9 april på Bonniers konferenscenter!