Stolta storstadsliberaler: tre punkter för ett friare Stockholm

by

Uttalande från förbundsårsmötet i Stockholms län
Stolta storstadsliberaler: Tre punkter för ett friare Stockholm

Stockholmsregionen är Sveriges enda storstad. Över 40 000 fler invånare varje år vittnar om en dragningskraft som är utöver det vanliga. Det är storstadsregionen med dess möjligheter och utmaningar, och myllrande liv inom kultur, handel och vetenskap som skapar framgång. Här finns kreativitet, utvecklingskraft och en internationell puls som syresätter hela landet.

Storstockholm är Sveriges främsta tillväxtregion. Regeringen ska ha en tillväxtpolitik som bejakar storstadens potential för hela landet.

Investera i välfärdens kärna

Kommunerna och landstinget hindras att investera i välfärden när konjunkturen sviker. Det kommunala balanskravet skapar en kortsiktig hushållning, där överskott från goda år inte får användas i sämre tider. Förändra balanskravet och möjliggör för kommunerna att säkra kvalitet i den för tillväxten centrala välfärden.

Bygg mer tunnelbana och spårväg

Stockholmsregionen växer just nu med ett Göteborg på tio år. Det kräver snabbare och kraftigare satsningar på kollektivtrafiken. Tunnelbanan och annan spårbunden trafik måste fortsätta att byggas ut. Cederschiöldöverenskommelsens andra steg bör tidigareläggas.

Bygg mer bostäder i Stockholm

Den kraftiga inflyttningen kräver ökat bostadsbyggande. För att främja bostadsbyggande behöver skatteutjämningssystemet utformas för att stötta tillväxtkommuner.

Annonser

%d bloggare gillar detta: