Stockholmsregionens tillväxt motarbetas

by

Folkpartiet i Stockholms län och stad har idag på morgonen gått ut med ett pressmeddelande med anledning av den översyn som skett av den omtalade s.k. Robin Hood-skatten. Frågan är mycket angelägen, inte bara för oss som bor i Stockholm utan för hela Sverige då huvudstaden alltmer fungerar som landets ekonomiska motor. Pressmeddelandet följer i sin helhet här på bloggen:

Idag överlämnas Skatteutjämningskommitténs betänkande till regeringen. Med kommitténs nya förslag får många Stockholmskommuner betala ännu mer för övriga landet. Ökande befolkning och tillväxt lönas illa av skatteutjämningen.

– Skatteutjämningssystemet är inte likgiltigt för tillväxt, tvärtom – det motarbetar kommuner och regioner som växer. Att Stockholmsregionen utvecklas ekonomiskt och befolkningsmässigt gynnar hela Sverige men inflyttningen medför omfattande kostnader. Vi behöver bygga ut ett fungerande samhälle med bland annat nya förskolor, skolor, vägar och kollektivtrafik för tiotusentals nya invånare varje år. Då duger det inte att lappa och laga på ett tillväxthämmande system, säger Anders Ekegren (FP), kommunalråd i Solna och ordförande i Folkpartiets kommunalpolitiska råd, som samlar alla kommunalråd och gruppledare i Stockholms län.

– Nollsummespelet med skatteutjämningen kan aldrig lösa problemen för tillväxtregionerna. Kravet att alla justeringar måste finansieras inom systemet har förhindrat skatteutjämningskommitténs chanser att åstadkomma något. Om systemet långsiktigt ska ha en trovärdighet bland dem som bidrar måste kommuner och regioner som bygger få några fördelar– eller åtminstone inte bara bestraffas, säger Lotta Edholm (FP), borgarråd.

– Det är viktigt att människor oavsett var de bor har god tillgång till sjukvård, omsorg och utbildning. Därför är idén med utjämningen i grunden lovvärd. Men systemet hämmar utveckling och tillväxt, och är därmed kontraproduktivt. Om landet ska klara utvecklingen måste regeringen göra en total översyn av systemets effekter för tillväxt och sysselsättning som väger in tillväxtkommunernas kostnader för att driva landets utveckling, säger Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd

FAKTA OCH BAKGRUND:
Skatteutjämningskommittén har sett över den s k Robin Hood-skatt som innebär att kommunernas ekonomier utjämnas, i praktiken att Stockholmskommunerna bidrar till övriga landet. Syftet är att hela landet ska leva, och att alla människor ska kunna åtnjuta en god välfärd. Stockholmskommunerna och landstinget betalar varje år stora belopp till övriga landet. Enligt en beräkning av Stockholms Handelskammare bidrar Stockholms kommuner och landsting med nära 9 miljarder kronor årligen till systemet. Malmö och Göteborg är vinnare på systemet.

Annonser

%d bloggare gillar detta: