Archive for september, 2011

Välbesökt ordförandekonferens i lördags

september 26, 2011

I lördags träffades ordföranden för 34 olika kommun- och lokalföreningar i Stockholm på Folkpartiet i Stockholms läns ordförandekonferns i Gamla Stan. Diskussionerna kretsade kring ordförandens roll och ledarskap och på angendan stod både en workshop och inspiration från Erik Ullenhag och Jasenko Selimovic.

Diskussionerna återkom ofta till hur viktig ordföranderollen är. Ordföranden är en central person när det gäller att få föreningsarbetet att fungera effektivt och att hitta verksamhetsformer som är inkluderande och attraktiva för samtliga som vill engagera sig. Men också när det gäller t.ex. medlemsvärvning, krishantering och succession i föreningen.

Under dagen fanns också tid att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Oavsett storlek, medlemstal eller geografisk hemvist finns det åtskilliga beröringspunkter mellan de flesta föreningar.

Arbetet som inleddes på konferensen kommer nu att följas upp av länsförbundet under det kommande året.

Ordförandekonferensen

Jasenko Selimovic på ordförandekonferensen

Annonser

Ledarskap för ordföranden

september 22, 2011

På lördag den 24 september arrangerar Länsförbundet en heldagskonferens för alla ordföranden i Stockholm stad och län.

Länsförbundets ordförande, Erik Ullenhag, inleder konferensen.

Syftet med denna dag är att  inspirera, ge stöd och skapa nätverk till de som är  ordförande i en
kommunförening eller i en lokalförening.
Ledarskapsdagen är det första steget i det arbete som Länsförbundet  inlett för att stärka
kommunföreningarna.

Ur programmet

Erik Ullenhag (ordförande i länsförbundet, integrationsminister)

Om ledarskap i en politisk
organisation

Richard Bengtsson (politisk sekreterare i Solna)

Workshop kring
ledarskapsfrågor

Birgit Friggebo (f.d. folkpartistiskt stadsråd)

Paneldiskussion om
ordföranderollen

Jasenko Selimovic´ (statsekreterare hos Erik Ullenhag)

Om betydelsen av ett gott
ledarskap

———————————-

90 år sedan kvinnor fick rösta i Sverige

september 6, 2011

I september 1921 fick kvinnor för första gången rösta på lika villkor som män i Sverige. Det firar Liberala Kvinnor genom en rad olika arrangemang under hösten. Den 17 september bjuds det t.ex. på ett seminarium med många intressanta deltagare som sedan avslutas med middag och fest.

Mer information och inbjudan hittar du i den här pdf-en: Inbjudan 90årsjubileum

Liberala Kvinnor når du via deras webbsida: http://www.liberalakvinnor.se