Vässad medlemsvärvning

by

Folkpartiet i Stockholms län satsar på medlemsvärvning

Folkpartiet i Stockholms län behöver bli fler medlemmar. Därför tillsatte Förbundsstyrelsen förra våren en arbetsgrupp för medlemsvärvning. Lars Johansson från Botkyrka fick i uppdrag att leda gruppen. Där fanns också representanter från kommunföreningar i både det yttre länet och staden såväl som LUF.

Arbetet pågick under hösten och utmynnade innan årsskiftet i rapporten ”Så värvar vi fler medlemmar”. Där presenteras strategier och handfasta tips för hur vi kan öka medlemstillväxten. Utgångspunkten är olika framgångsexempel inom Folkpartiet och utblickar mot andra verksamheter som har varit framgångsrika i sin medlemsvärvning.

I rapporten läggs bland annat också stor vikt vid att vi har mycket att vinna på att underlätta övergången från LUF till Folkpartiet. Steget från ungdomsförbundet till partiet måste bli kortare, vilket kräver ett ökat samarbete de bägge organisationerna emellan.

Det konstateras vidare att vi även måste utveckla den befintliga verksamheten. Upplevs vår verksamhet som kul, stimulerande och inkluderande kommer människor att vilja stanna kvar i vår organisation. En nöjd medlem som har roligt hos oss bidrar på ett naturligt sätt till att vi rekryterar nya medlemmar. Och det behövs generellt sett mindre resurser för att behålla befintliga medlemmar än för att rekrytera nya.

Under 2012 fortsätter arbetet med att sprida och förankra gruppens rekommendationer i länets kommunföreningar. Målet är att vi ska bli minst 5% fler under året.

Läs rapporten i sin helhet här: Så värvar vi fler medlemmar

Annonser

%d bloggare gillar detta: