Archive for mars, 2012

FP i Upplands Väsby vill införa ungdomsavtal

mars 30, 2012

Kristina Klempt– Den största anledningen till att ungdomar inte får något jobb är att de aldrig haft något. Ungdomar som har svårt att konkurrera om jobben måste få chansen att lära sig ett yrke och känna sig behövda, säger Folkpartiets kommunalråd Kristina Klempt.

För att flera ungdomar i Upplands Väsby ska  få jobb vill den styrande alliansen på  initiativ av kommunalrådet Kristina Klempt inrätta ungdomsavtal för ungdomar under 23 år. Jobben ska innehålla utbildning och handledning och ge minst 75 procent av lägstalönen i kollektivavtalet. Socialdemokraterna säger som väntat direkt nej till förslaget.

Vi i Väsby skriver också om förslaget.

Annonser

Folkpartiet i Tyresö tar avstånd från folkomröstning

mars 29, 2012

Kommunfullmäktige i Tyresö har beslutat att kommuninvånarna ska folkomrösta om taxor i äldreomsorgen. Kostnaden för folkomröstningen beräknas bli omkring 3 miljoner kronor.

Folkpartiet gick som enda parti emot beslutet. I det senaste numret av tidningen Tyresöliberalen förklarar Nomi Lind, vice ordförande i Socialnämnden i Tyresö, Folkpartiet ställningstagande. Hon menar att det är direkt onödigt att lägga 3 miljoner av skattebetalarnas pengar på folkomröstning i en detaljfråga, som går att hantera på ett bra och demokratiskt sätt i det politiska vardagsarbetet.

Hon konstaterar också att den taxa som nu gäller är ”… laglig, rimlig, enkel och tydlig.” Och att folkomröstningen – oavsett utfall – sannolikt inte kommer att leda till någon ändring av redan fattade beslut.

Läs mer på Folkpartiet i Tyresös webbplats.

Nomi Lind

Liberal vision för Lidingö centrum

mars 28, 2012

Rune Nordström

Här har vi tidigare skrivit om den kommande folkomröstningen om nya Centrum – Torsvik i Lidingö.

Intresset för planarbetet är stort bland kommuninvånarna. När det igår kväll hölls en paneldebatt i stadshuset berättade kommunalrådet Rune Nordström om Folkpartiets vision:

”Folkpartiet vill att Lidingö ska vara socialliberalt och klara balansen mellan utveckling och miljö, vara ett hållbart samhälle, med olika boendeformer, med fungerande kollektivtrafik, där man bygger på befintliga bebyggda område och därmed bevarar våra grönområden.”

Läs mer om paneldebatten i Lidingöliberalen.

Cecilia Wikström besöker Liberala Klubben

mars 28, 2012

Nu på torsdag den 29:e mars bjuder Liberala Klubben in dig till att komma och diskutera EU och utvecklingen i Ungern med Folkpartiets europaparlamentariker Cecilia Wikström.

Tid: klockan 18:00 till 19:30

Plats: Grillska huset, Stortorget 3, Gamla Stan

Mer information om Liberala Klubben hittar du här.

Vid eventuella frågor var god kontakta:

Jonas Engström, jonas.engstrom@folkpartiet.se

Varmt välkommen önskar Liberala Klubben!

Årsmöten över föreningsgränserna

mars 27, 2012

Nu har samtliga av folkpartilänets kommun- och lokalföreningar haft sina årsmöten. Ett av de mer välbesökta mötena hölls tidigare i vår i Stadshuset i Södertälje. Där hade fyra kommunföreningar – Salem, Nykvarn, Botkyrka och Södertälje – gått samman och skapat ett gemensamt arrangemang. De olika föreningarna höll separata årsmöten men mingel, nätverksdiskussioner och gästföreläsningar etc avnjöts gemensamt. På programmet stod också intressanta tal av integrationsminister Erik Ullenhag och författaren Anders Johnson. Kvällen avslutades med en gemensam middag.
–  Det här kommer vi definitivt att göra om nästa år. Det blir så mycket roligare och vi får ett fantastiskt utbyte när vi samarbetar över föreningsgränserna på det här sättet, konstaterade Sandro Banovac – ordförande i FP Södertälje – efter mötet.

Detta är en modell som sedan flera år tillbaka används av några av föreningarna i nordostkommunerna. Det finns kanske anledning för fler föreningar i länet och staden att följa efter under 2013?

På bilden syns Erik Ullenhag och dagens konferencier, FP Nykvarns ordförande Anders Rylander.

Boka in 5 maj: Utbildningsdag i medlemsrekrytering

mars 23, 2012

Medlemsvårds och medlemsrekrytering

Behovet av att få fler medlemmar och att få fler medlemmar mer aktiva och involverade i Folkpartiet Liberalerna är en viktig framgångsfaktor.

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder nu aktiva medlemmar i Folkpartiet liberalerna Stockholms län att utan kostnad utbilda sig i medlemsvård och medlemsrekrytering. Utbildningen äger rum 5 maj kl 9-16. Välkommen med din anmälan!

Läs mer här: Utbildning Medlemsvård och rekrytering

Gabrielsson (FP) försvarar ungdomsavtal i kommunerna

mars 21, 2012

Lennart Gabrielsson

Socialdemokraternas partiledare Stefen Löfven sa idag på TCO:s seminarium om ungdomsarbetslöshet att politikerna i Sollentuna inte förstår hur IF Metalls ungdomsavtal fungerar. Han hänvisade till att utbildningsinslaget är en viktig del av avtalet, och menade att sänkt lön inte räcker för att få in unga på arbetsmarknaden.

– Sollentuna förstår vad IF Metalls avtal går ut på. Däremot anser vi att ungdomsavtal kan utformas på olika sätt. Det är mycket möjligt att utbildning blir ett inslag i avtalet. Det får parterna, kommunen och facken komma överens om. Det säger Lennart Gabrielsson (FP), kommunalråd i Sollentuna, i en kommentar. 

– Löfven säger att politiken inte ska lägga sig i hur avtalen ska utformas. Jag håller med om att vi inte ska lägga oss i detaljerna men det är otroligt viktigt att politiken ger direktiv och därigenom visar att vi inte accepteraren hög ungdomsarbetslöshet. Ungdomsavtal kan vara en lösning. Jag anser att det kommer att behövas flera därtill. Vidare måste vi visa att även den kommunala sektorn finns tillgänglig för ungdomarna, att vi är en intressant arbetsgivare.

Läs mer om ungdomsavtalen på Lennart Gabrielssons blogg.

Här är nya förbundsstyrelsen i Stockholms län

mars 19, 2012

I lördags hade Folkpartiet i Stockholms län förbundsårsmöte och bland annat valdes ny förbundsstyrelse. Nyvalda i styrelsen är Lotta Edholm, Stockholm och Eva Wittbom, Täby. Förbundsordförande Erik Ullenhag tackade av Mats Hasselgren, Täby, för hans insatser i styrelsen. Mats har suttit i styrelsen sedan 2001. De fem första åren var han också ordförande i styrelsens arbetsutskott. Även Maria Bergström, Sollentuna, lämnar förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen i Stockholms län

Stående från vänster André Nilsson, LUF, Martin Andreasson, Erik Ullenhag, ordförande, Anna Starbrink, Lars Johansson, Vibeke Bildt, Metin Hawsho, Elisabeth Gunnars, Christoffer Fagerberg, Eva Wittbom, Kjell Westring och Birgitta Rydberg.

Sittande från vänster Monica Brohede Tellström, Cecilia Elving, Liberala Kvinnor, Anna Steele, Gunnel Orselius-Dahl, Lennart Rydberg, 2:e vice ordförande, Lotta Edholm och Rune Nordström.

Saknas på bilden: Nina Lundström, 1:e vice ordförande, Anders Ekegren, Fredrik Malm, Gunnar Andrén, Helene Jäderlund-Eckardt och Peter Olevik Dunder.

Ministertätt på Stockholmskonferensen

mars 17, 2012


Panelsamtal på Stockholmskonferensen

Det var full fart i paneldiskussionen när tre ministrar, skolborgarrådet Lotta Edholm och Christer Nylander, ordförande i Folkpartiets programgrupp samtalade om Sverige utmaningar. Under ledning av John Chrispinsson gav panelen sin syn på hur Folkpartiet ska formulera ett nytt socialliberalt partiprogram.

Erik Ullenhag, som förra veckan jobbade i Rinkeby, gav både positiva och negativa bilder på hur utmaningarna ser ut i socialt utsatta förorter. Han berättade om en skolklass i Rinkeby han besökte i fredags som ställde in matteprovet för att få samtala med integrationsministern. De skriver matteprovet idag lördag istället. Erik uppmanade folkpartisterna att dra lärdomar av det positiva som händer i förorterna.

När det gäller partiprogramsarbetet var Erik tydlig. Fundera inte främst på vad väljarna vill att vi ska tycka utan det viktigaste är vad ni vill att Folkpartiet ska driva för frågor!

– Fortsätt att opponera mot verkligheten. Det där som socialdemokraterna var så bra på när de satt i regeringen att gå ut och demonstrera mot orättvisorna på första maj, trots att de själva satt i regeringen. Vi behöver bli mycket bättre på att opponera mot verkligheten.

Birgitta Ohlsson manade Folkpartiet att formulera socialliberala berättelser som visar hur människor kan lyfta. Utmaningen nu för Folkpartiet är att bli det breda socialliberala partiet.

– Vi har en fantastisk slogan i skolpolitiken: Klassresan börjar i klassrummet. Den fångar våra värderingar väldigt väl. Klassresor är lika relevanta idag som de någonsin har varit tidigare i historien.

Nyamko Sabuni, talade mycket om globaliseringens möjligheter. Hon spådde att EU:s jordbrukssubventioner kommer att försvinna ju mer öppet informationen sprids mellan kontinenterna. Fattigdom är inte heller det stora hindret för tillväxt, utan det är bristen på kunskap. Den integrationspolitiska utmaningen är hur ska bli vi ett samhälle ett samhälle där alla känner tillhörighet?

På John Chrispinssons visionära och flummiga fråga hur samhället kommer att förändras om 20 år lyfte Lotta Edholm fram utbildningspolitikens betydelse. Det är bättre utbildning som möjliggör klassresor. Särskilt viktigt är att satsa på matematik.

Christer Nylander, partiprogramgruppens ordförande är också ordförande för FP i Skåne. Det hindrar inte honom att vilja satsa på de nationella kulturscenerna i Stockholm. I kulturgruppen föreslås Ny opera och nytt Nobelmuseum i Stockholm. Nylander tycker Folkpartiet ska satsa ännu mera i de stora tillväxtregionerna. Öresundsregionen är viktig och Stockholmsregionen är nästan lika viktig…

FP vill ha en ny Stockholmsöverenskommelse om trafiken

mars 17, 2012

Folkpartiet Liberalerna i Stockholms län vill att stat, kommuner och landsting genomför en ny Stockholmsförhandling. Representanter för alla partier behöver sitta ned för att i en helhet ta sig an Stockholmsregionens utmaningar, som förändrats kraftigt sedan den senaste Stockholmsöverenskommelsen 2007. 

Uttalande från förbundsårsmötet FP Stockholms län

– Folkpartiet har länge förespråkat en utbyggd tunnelbana. Det är glädjande att Moderaterna har svängt så att de tillsammans med oss och övriga partier nu kan börja planera en förlängning av blå linje till Nacka. Men en ny tunnelbanelinje är inte nog, hur betydelsefull den än är för att knyta samman norra och södra länet, säger Erik Ullenhag, förbundsordförande för Folkpartiet Liberalerna i Stockholms län.

– Med alla nya invånare i Stockholmsregionen behöver kollektivtrafiken och även vägnätet byggas ut kraftigt – mer än vad man förutsåg 2007. Det betyder att många angelägna projekt behöver lyftas – spårlösningar till Barkarby, Täby, Danderyd och Nya Karolinska/Hagastaden. Angelägna projekt som ännu inte genomförts som tvärbanornas utbyggnad och Spårväg Syd har blivit än viktigare, säger Erik Ullenhag.

– Vi vet att Stockholmsregionens tillväxt gynnar hela Sverige, och vi vet också att den övervägande delen av kapacitetsproblemen i trafiken i Sverige finns här i Stockholmsregionen. Staten måste därför ta sin del av ansvaret – och med en ny Stockholmsförhandling om trafiken kan stat, kommunerna och landstinget gemensamt sitta ner och ta det ansvaret, säger Erik Ullenhag.

Malin Danielsson under trafikdebatten på förbundsårsmötet