Folkpartiet i Tyresö tar avstånd från folkomröstning

by

Kommunfullmäktige i Tyresö har beslutat att kommuninvånarna ska folkomrösta om taxor i äldreomsorgen. Kostnaden för folkomröstningen beräknas bli omkring 3 miljoner kronor.

Folkpartiet gick som enda parti emot beslutet. I det senaste numret av tidningen Tyresöliberalen förklarar Nomi Lind, vice ordförande i Socialnämnden i Tyresö, Folkpartiet ställningstagande. Hon menar att det är direkt onödigt att lägga 3 miljoner av skattebetalarnas pengar på folkomröstning i en detaljfråga, som går att hantera på ett bra och demokratiskt sätt i det politiska vardagsarbetet.

Hon konstaterar också att den taxa som nu gäller är ”… laglig, rimlig, enkel och tydlig.” Och att folkomröstningen – oavsett utfall – sannolikt inte kommer att leda till någon ändring av redan fattade beslut.

Läs mer på Folkpartiet i Tyresös webbplats.

Nomi Lind

Annonser

2 svar to “Folkpartiet i Tyresö tar avstånd från folkomröstning”

  1. Tomas Ohlin Says:

    Man kan ha olika uppfattningar om vikten av ökat medborgarinflytande med hjälp av folkomröstningar, men att redan i förväg konstatera att resultatet av den nu aktuella folkomröstningen på Tyresö inte kommer att påverka beslutet i den aktuella frågan, det speglar en märklig syn på medborgarinflytande.

  2. Mats O A Larsson Says:

    Folkpartiet är inte emot kommunala folkomröstningar – tvärtom, men varför ändra en laglig, rimlig, enkel och tydlig taxa? Taxor ses över regelbundet och det behövs ingen folkomröstning för det.

    Det är klart olämpligt att folkomrösta om redan beslutade taxor. Det kan inte ha varit lagstiftarens mening att en fråga avgjord i socialnämnd, kommunstyrelse och två gånger i kommunfullmäktige dessutom ska folkomröstas kring. Kan man till exempel överpröva och folkomrösta om redan beslutad kommunalskatt? Knappast.

    Folkpartiet har förslag till lösning: Med bibehållen taxa och höjt förbehållsbelopp lindras effekten av den nya taxan för de som har sämst ställt. För att göra en sådan justering behövs inte någon folkomröstning. Sådana justeringar hör också till vardagsarbetet.

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: