FP-krav: Skärgårdstrafiken måste gå in till Strömkajen

by

StorskärFlera folkpartister med Birgitta Rydberg i spetsen har skrivit ett öppet brev till trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) med anledning av planerna på att Waxholmsbåtarna inte ska gå in till Strömkajen i centrala Stockholm. FP-kravet är enkelt: Wennerholms planer måste slopas! Dessutom finns planer på att ta bort Waxholmsbolagets gamla ångbåtar från den reguljära trafiken. Folkpartiet motsätter sig även dessa tankar.

Annonser

6 svar to “FP-krav: Skärgårdstrafiken måste gå in till Strömkajen”

 1. Jan Rencke Says:

  Skärgårdstrafik från centrala Stockholm är en glödhet konkurrensmarknad med många aktörer. Ett enda rederi får sina biljettpriser subventionerade med två tredjedelar – Waxholmsbolaget. Konkurrensen är osund och antagligen otillåtet statsstöd. Inte tycker väl Folkpartiet att detta är i sin ordning?

  Att flytta bort den subventionerade trafiken från Strömkajen – där parkeringsbekymren knappast är mindre än i Vaxholm och Stavsnäs – öppnar dörren för privata rederier att öka trafiken med sina undersysselsatta fartyg. Någon risk för att Stockholm skall förlora sin ställning som skärgårdsstad finns inte och turistresorna kommer att öka snarare än att minska. Det som håller trafiken tillbaka är subventionerna till Waxholmsbolaget

  Folkpartiet bör stödja SL:s småföretagarvänliga tankar.

 2. Mats O A Larsson Says:

  Det är väl bra att den ”glödheta” frågan lyfts fram i ljuset.

  Landstinget som trafikhuvudman är skyldig planera för den allmänna kollektivtrafiken på vatten.

  För att behålla och utveckla en levande skärgård inser de flesta att den allmänna trafiken måste subventioneras. Även kollektivtrafiken på land subventioneras kraftigt i Stockholm län. Även det är helt i sin ordning.

  En stor del av Waxholmsbolagets biljettintäkter kommer från trafiken på Strömkajen. Den övervägande majoriteten av resenärerna torde nyttja SL-trafiken till och från Strömkajen och behöver därför inte någon P-plats. Också detta är positivt.

  Finns det undersysselsatta båtar, som uppfyller Waxholmsbolagets specifikationer för kollektivtrafik, kan de som disponerar dessa båtar lägga bud vid kommande upphandlingar och ge sig in i konkurrensen när intresse finns.

  Waxholmsbolaget är inte ett ”turistrederi”, man upprätthåller kollektivtrafik sommar som vinter – även på sparsamt utnyttjade bryggor långt ut i skärgården. Det går dock inte att undvika att en och annan turist slinker ombord.

  Framför allt de gamla ångbåtarna, ”det historiska tonnaget”, är stora turistmagneter på sommaren. Folkpartiet fortsätter värna om dessa båtar även om de är extra dyra i drift. Vi värnar dem så pass mycket att vi anser att de trots merkostnaden ska göra tjänst även på långlinjer i ”nyttotrafiken”. Knappast någon kan väl tycka att dessa klenoder ska lämna Stockholms inre vatten och Strömkajen.

  Folkpartiet stödjer de många små rederier som ser till att trafiken flyter i alla väder. Vi värnar också om de som bor och verkar i skärgården – nu och i framtiden.

  Huruvida SL har småföretagarvänliga tankar eller ej låter jag vara osagt.

  • Jan Rencke Says:

   Waxholmsbolaget är i huvudsak ett turistrederi. 90 procent av sommartrafiken går till resmål med hög andel turistresor. Det framgår av deras egen trafikförsörjningsplan. Biljettpriserna är subventionerade med 2/3 och Waxholmsbolaget har under lång tid trängt undan nästan all privat skärgårdstrafik.

   Subventioner behövs bara för en mindre del av trafiken – skärgårdsbefolkningens och sommarboendes arbetspendling samt renodlad vintertrafik med isgående fartyg. Inget av detta behöver gå till Strömkajen, bara till närmaste SL busshållplats.

   Waxholmsbolagets upphandlingar avser i huvudsak drift och bemanning av de egna fartygen – 21 av de 135 passagerarfartyg som finns i Stockholmsområdet – och därutöver linjetrafik där biljettintäkterna går till Waxholmsbolaget. Detta har inget som helst med konkurrens med Waxholmsbolaget att göra.

   Från den 1 juli gäller Kollektivtrafiklagen även för kollektivtrafik till sjöss och därmed även Cabotageförordningen. För att kunna subventionera skärgårdstrafik måste landstinget visa att det finns behov av allmän trafik beroende på att det inte skulle finnas tillräckligt med kapacitet om konkurrensen var fri. En grannlaga uppgift med tanke på hur trafiken ser ut.

   Om Waxholmsbolagets trafik flyttas ut från Strömkajen jämnas spelplanen ut för alla andra rederier som inte lär bli sena med att angöra vid Strömkajens lediga platser. När det gäller historiskt tonnage är Waxholmsbolaget en av de mindre operatörerna. Varför skall just deras båtar subventioneras av offentliga medel, när alla andra får klara sig bäst de kan?

   Om man åker med SL till Strömkajen och därför inte behöver P-plats, så kan man väl lika gärna åka med SL:s täta busstrafik till Vaxholm, Stavsnäs och andra replipunkter. Då behövs inga P-platser där heller.

   Folkpartiet har all anledning att tänka om i denna fråga.

 3. Bo Lagerqvist Says:

  Dett är inte bara Waxholmsbolaget Stockholmstrafik som subventioneras – även trafiken till Lidingö är subventionerad och där gäller SL-kortet.
  Jan Rencke är såvitt jag vet senior advisor åt Strömma och hans tankegångar är därför förståeliga.
  KPMG som gjort utredningen som ligger till grund för förslaget att slopa trafiken från Stockholm är revisor åt Strömma och Strömmas controller kommer från KPMG. Det senare borde naturligtvis inte ha något med utredningsresultatet, som om det genomfördes skulle gynna Strömma, att göra.
  Strömma förökte få den ”illojala konkurrensen” från Waxholmsbolaget prövad av Konurrensverket men gjorde en juridisk miss. Anmälan avvisades. Strömma som gör rejäla vinster kunde ha drivit ärendet vidare till tingsrätten. Om de gjort det hade vi fått en dom som vi kunde ha rätatt oss efter.
  Direkttrafik med subventionerade båtar kan f.ö. givetvis inte slopas – hur skulle då bryggorna mellan Stockholm och Vaxholm försörjas ?
  Jag noterar dock att Jan Rencke numera anser att sommarboendes arbetspendling med båt ska få subventioneras – ingen turisttrafik alltså ?

  Jan Rencke anser vidare att om man kan ta SL-bussen till Strömkajen kan man lika gärna ta den till Vaxholm och stiga på båten där. Jovisst men då blir nog alternativet ofta bilen. Dessutom: hur ska man ta sig till Vaxholmsbussen ? Fler byten = obekvämare resa.

  När det gäller ångbåtstonnaget är Waxholmsbolaget den största aktören. Strömma har inga ångbåtar i trafik i skärgården,man har motoriserat alla ångbåtar och byggt om dem kraftigt.

  Jag är tacksam för att folkpartiet står upp mot galenskaperna !

 4. Bo Lagerqvist Says:

  Rencke: ”antagligen otillåtet statsstöd”
  Så länge det inte är prövat vet vi inte – Strömmas miss i KKV omintetgjorde det, men varför försöker man inte en gång till – denna gång utan felaktiga yrkanden som gör att KKV avvisar anmälan ?
  En sak som är säker är att Strömma har fått en hel del badwill p.g.a. sitt agerande i den här saken. Själv hyser jag i o f sig stor beundran för det sätt som Strömma har byggt upp en omfattande rederiverksamhet. På 1970-talet hade man t.o.m. tilläggskort till SL-kortet i sin skärgårdstrafik. Sedan har det blivit konfrontation som gällt. De senaste utspelen, bl.a. här och i KKV, börjar få mig att tappa förtroendet.
  Strömma tar f.ö. emot subventioner i sin tursittrrafik på Drottningholmstraden i och med att Kungshatt anlöps.
  Många andra privata rederier samarbetar med WÅAB och även Cinderellabåtarna erhåller subventioner i och med att WÅABs kort gäller där. Strömma bidrar dock inte till underhåll av alla de privata trafikbryggorna i Skärgården som de trafikerar – däremot finns vissa bidrag att få av landstinget för nybyggnad av bryggor.

 5. Bo Lagerqvist Says:

  Jan Rencke:
  ”Folkpartiet bör stödja SL:s småföretagarvänliga tankar.”

  Det är inte SL:s tankar, det är KPMG:s,och vissa politikers !
  SL bedriver inte skärgårdstrafik, om man inte räknar in pendeltrafiken till LIdingö där SL-kortert gäller på prov.
  Dessutom – det har inte med småföretagsamhet att göra.,
  Ett flertal små rederier har reagerat negativt över de tankegångar som framförts av utredaren KPMG i samband med RFI:n.

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: