Fråga på förbundsårsmötet till Jan-Eric Billter

by

Leiph Berggren Hässelby, aktiv i nätverket kulturliberaler, har inför länsårsmötet ställt två frågor till mig som gruppledare för Folkpartiet Ekerö.

Bakgrund Ekeröborna har i nuläget, förutom en färjeförbindelse till Slagsta, endast en väg mot fastlandet. Vägen har två filer in mot Brommaplan, varav en kollektivfil. Mot Ekerö finns endast en fil där alla, inklusive kollektivtrafiken, dagligen står i oändliga köer. Samtliga partier i fullmäktige arbetar aktivt för att få till stånd ett kollektivkörfält från Brommaplan till Ekerö C. Detta skulle innebära att fler väljer att åka kollektivt.

Fråga: Hur agerar Ni för att stärka kunskapen om kulturmiljöfrågor i kommunens planarbete?

Svar: Ekerö kommun är en gammal kulturbygd med epitetet ”Kulturens övärld”. Vi är stolta över att vara enda kommun i Sverige som har två världsarv. Bland såväl tjänstemän som politiker finns en god kunskap och en stark vilja att värna dessa kulturvärden. Folkpartiets aktiva roll i detta arbete manifesteras bl.a. i att vi sedan lång tid tillbaka har ordförandeskapet i Kulturnämnden.

Fråga: Varför prioriterar ni en fyrfilig motorled genom Drottningholm då Ekerö med förbifarten får två motorvägsanslutningar till fastlandet?

Svar: Planeringen gäller inte en fyrfilig motorled. Överenskommelsen mellan kommunen och Trafikverket gäller en kollektivfil. Efter omfattande förstudier finns nu ett förslag som även de parter som tidigare varit kritiska, Riksantikvarieämbetet och Fastighetsverket, kan acceptera. Ett förslag som på intet sätt skulle hota världsarvsstatusen för Drottningholms slott. Alla innevånare väntar på att detta, som är ekeröbornas i särklass viktigaste fråga, skall bli verklighet och förbättra förutsättningarna att lösa ”vardagspuzzlet”.

Även när förbifarten blir verklighet kommer väg 261 mot Brommaplan att vara den viktigaste transportleden för såväl kollektivresenärer som bilister till och från arbetsplatser i Solna, Sundbyberg och Stockholms centrala delar. Trafikstudier som gjorts pekar även mot att trafiken på väg 261 ökar när förbifarten öppnas.

Förutom vägfrågan är FP Ekerö drivande i arbetet med att få till stånd en färja mellan Färingsö och Hässelby, en pendelbåtsförbindelse till Stockholm C, fler cykelleder samt med Stockholm stad finna en lösning på det som i folkmun kallas ”Brommaplanseländet”.

Allt detta skall ses i perspektivet av att Ekerö är en av Sveriges snabbast växande kommuner.

Liberala hälsningar
Jan-Eric Billter
Gruppledare FP Ekerö

Jan-Eric Billter

Annonser

%d bloggare gillar detta: