Archive for september, 2012

Möte med elever på Lillhagaskolan i Nykvarn

september 28, 2012

Förra fredagen bjöd FP i Nykvarn in elever på högstadiet och lärare på Lillhagaskolan att diskutera hur skolan kan bli ännu bättre. Tillsammans med riksdagsledamöterna Anna Steele och Nina Lundström hölls ett rundabordssamtal som handlade om allt mellan datorer i skolan, vad en bra lärare är, mobbning och om skriftliga omdömen behövs på högstadiet.

FP ingår i Nykvarns politiska ledning och ambitionen är att Nykvarn ska ha Sveriges bästa skola 2025. Idag ligger Nykvarn på plats 20.

Skolmöte i Nykvarn

Vid rundabordssamtalet deltog bland andra från vänster Lars-Erik Aili, FP Nykvarn, Emelina Pettersson, 7:an, Anna Steele, riksdagsledamot, Lova Öster 8:an, Nina Lundström riksdagsledamot och Kevin Nåtby, 9:an.

Folkpartiet i Nykvarn prioriterar bland annat att skickliga lärare ska få höjda löner och att det genomförs en IT-satsning i undervisningen i Nykvarn. Alla elever ska på sikt förses med bärbara datorer.

Läs även artikel i Länstidningen:

Länstidningen 22 sept 2012

Annonser

Det går att påverka i Järfälla

september 27, 2012

Under våren har Folkpartiet i Järfälla bedrivit en kampanj för att stoppa planer på att bygga en betongfabrik i kommundelen Viksjö i Järfälla. Folkpartiet delade ut flygblad, skrev artiklar till lokaltidningen och till vår blogg (www.fpjarfalla.se).

Efter upprepade samtal med Skanska, som behöver en betongfabrik i nordvästra regiondelen, och med de boende i området anordnade Folkpartiet ett medborgarmöte på Viksjöteatern i Järfälla. Ungefär 100 boende deltog i mötet, dessutom var Skanska på plats och även kommunens miljö- och bygglovsnämnd.

I juni avhandlades bygglovsärendet i kommunens miljö och bygglovsnämnd som beslutade att avslå Skanskas bygglovansökan. Eftersom beslutet var juridiskt tveksamt låg det nära till hands att beslutet skulle komma att överklagas. Tillsammans med Skanska studerade vi därför de trafikmässiga förutsättningarna för placeringen och kom gemensamt fram till att betongbilarna skulle riskera att fastna i de allt längre köer som andra exploateringar i området ger upphov till. Folkpartiet visade på andra platser som ligger mycket bättre till. Detta har Skanska tagit till sig och valde därför att inte överklaga bygglovnämndens beslut.

Slutsatsen är att Folkpartiet, tillsammans med de boende, lyckades bilda och driva opinion mot den tänkta betongstationen. Genom konstruktiva samtal med Skanska fann vi gemensamt att en annan plats skulle vara bättre.

Vi tackar alla som har hjälpt till med denna kampanj. Med kunskap och samtal har vi visat att demokratin fungerar och att det går att påverka i Järfälla.

Nikoletta Jozsa
Vice gruppledare/politisk sekreterare
Folkpartiet Järfälla

Unikt seminarium lördagen den 13 oktober

september 19, 2012

Kom och tyck till i arbetet med att ta fram vårt nya partiprogram.

Lördagen den 13 oktober klockan 13.00-16.00 har du möjlighet att delta i ett unikt seminarium där du kan diskutera programkommitténs förslag till vårt nya partiprogram. Seminariet äger rum på Piperska muren, Scheelegatan 14. Vi bjuder på en lunchsmörgår från kl 12.30 Ta chansen, platserna är begränsade! Anmälan senast den 10 oktober till stockholm@folkpartiet.se

Välkomna

Nya partiprogrammet debatterades i Järfälla

september 18, 2012

Den 13 september diskuterade ett 30-tal liberaler från fem norrkommuner Folkpartiets framtida partiprogram. Kvällen inleddes av Martin Andreasson, ledamot av förbundsstyrelsen och sekreterare i Programkommittén, som berättade för oss varifrån liberalismen kommer, hur länge liberalismen har funnits och varför den är så viktig. Folkpartiet Järfälla och Sundbyberg stod som värdar för mötet i Järfälla.

Martin Andreasson inleder om partiprogrammet

Martin Andreasson berättade att man har funnit partiprogram skrivet av Folkpartiet redan 1895. Då var rösträttsfrågan viktigast. Folkpartiet och Liberaler har genom tiderna alltid värnat om människan och människans rättigheter. 1934 skrev Folkpartister att ”Demokratins värnande” var det viktigaste av allt, denna punkt kom först i partiprogrammet.

Vad innebär då ett nytt partiprogram? Vad ska vi utgå ifrån och varför behövs det?

Enligt Andreasson så behöver vi, som alla andra, anpassa oss till nutiden. När sista partiprogrammet skrevs i mitten av 90-talet hade Sverige precis gått med i EU, vi visste ej vart detta medlemskap skulle leda. Vi levde i skuggan av berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning. Östeuropa hade stora förhoppningar om framtiden. När senaste programmet skrevs var en förändring i mellanöstern långt borta.

Med denna inledning delades deltagarna upp i grupper där utvalda frågor diskuterades över en middag. Diskussionerna var livliga och rörde allt från gårdsförsäljning av vin till studier. En vidd av deltagarnas ålder, bakgrund och uppdrag gav en stor bredd på frågorna och framförallt på åsikterna. Vad är liberalt egentligen?

Partiprogramskväll i Järfälla

När vi återsamlades sammanfattades synpunkterna och tid gavs för egna frågeställningar kring partiprogrammet. Många ville göra sina röster hörda och förslagen som kom upp berörde frågor som: Minimilöner, teknikoptimism, bygglovsregler, a-kassa, studiemedel, kompetens inom olika yrken, sjukförsäkring m.m.

Genomgående för mötet och för deltagarna var att vi alla värnade om människans frihet, värdighet och trygghet. Den sammanfattade känslan av mötet var en genomgående medmänsklighet, liberalism och värnandet av de mest utsatta människorna i samhället.

Nikoletta Jozsa (FP)
Vice gruppledare/politisk sekreterare i Järfälla

Birgitta Ohlsson besökte Rinkebyakademien

september 17, 2012

Birgitta Ohlsson på Rinkebyakademien

I fredags besökte EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson Tensta och Rinkeby. Dagen började med ett besök på Rinkebyakademien, där motiverade elever berättade om den avancerade undervisningen och det utbredda mentorprogrammet som de deltar i. Rinkebyakademien är ett initiativ för att stärka skolungdomars framtidsutsikter i arbetslivet.

Den fullspäckade dagen fortsatte med att Birgitta Ohlsson träffade biblioteksansvariga på Rinkebybibliotek, där hon fick lära sig om bibliotekets barn- och språkverksamhet.

Därefter bar det av till Tensta och lunch hos den somaliska kvinnoföreningen Hawo-Tako där medlemmarna berättade om sin utbildningsverksamhet och sitt föräldranätverk.

Dagen fortsatte sedan med korta besök på Tensta Konsthall, Tensta Moské och kurdiska föreningen och avslutades på Tensta poliskontor, där ministern fick möjlighet att lyssna på polisernas egna berättelser om det utmanande polisiära arbetet i området.

/Linnea Hincks

Så gör vi Stockholm till en cykelstad i världsklass

september 13, 2012

Folkpartisterna Madeleine Sjöstedt, Mark Klamberg, Charlotta Schenholm och Jesper Svenson skriver i dagens DN om hur situationen för Stockholms läns cyklister kan förbättras. I september ska trafik- och renhållningsnämnden anta en ny cykelplan för Stockholm. Sjöstedt m.fl. ser mycket positivt på det nya förslaget, men vill förstärka det på vissa områden. Bland de frågor de för fram kan nämnas cykelringleder med tvärförbindelser som knyter ihop de yttre länsdelarna, bättre tillgång på lånecyklar över hela Stockholms län, fler och tryggare cykelparkeringar samt utökade möjligheter för dem som vill ta med cykeln i kollektivtrafiken. Med de föreslagna skärpningarna vill artikelförfattarna ge Stockholm förutsättningar att på riktigt bli en cykelstad i världsklass.

Riksdagsledamöter besökte Nacka

september 11, 2012

Några av riksdagsledamöterna i Stockholms län besökte i går Nacka och Tyresö. Först åkte Nina Lundström och Gunnar Andrén tillsammans med Nackas kommunalråd Stefan Saläng till Atlas Copcos huvudkontor i Sickla. Thomas Dahlgren, vice ordförande i det svenska holdingbolaget visade oss gamla delar av gruvan som nu öppnats för visningar – Sickla ovan och under jord – i samarbete med Stockholms läns museum.

Från vänster Stefan Saläng, Thomas Dahlgren, Sophie Enerskog, Nina Lundström, Gunnar Andrén och Anne-Lie Elfvén.

Globaliseringens utmaningar för en världsledande koncern som Atlas Copco diskuterades. Sickla ovan och under jord är en del i att sprida intresset för teknik och naturvetenskap bland unga. Bland annat så bjuds alla åttondeklassare i Nacka varje år att besöka gruvan.

Kanske träffade vi några framtida medarbetare på Atlas Copco när vi senare besökte den kommunala Förskolan Kristallen i Sickla. Kristallen tillhör förskolegruppen Condoren som under ledning av Tuula Auto belönats med flera utmärkelser för sitt pedagogiska arbete.

Från vänster Sophie Enerskog, Gunnar Andrén, Stefan Saläng, Tuula Auto, Anne-Lie Elfvén,
Nina Lundström, Karin Mattsson och Karin Ekdahl-Wästberg med sonen Isak.

Tuula Auto och Karin Matsson visade oss den nybyggda förskolan som arbetar med en Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Innemiljön är uppbyggd av olika mötesplatser som ska främja barnens kreativitet och förmåga att samarbeta. Gården ska snart byggas om och också den delas in i olika mötesplatser.

På förskolan är 70 procent av personalen utbildade förskollärare. När vi bad Tuula Auto om politiska önskemål så skickade hon med att hon vill se en kvalitetshöjning både i förskollärarutbildningen och i praktikperioderna. Helst skulle hon vilja att det fanns övningsskolor för de blivande förskollärarna.

För Folkpartiet som prioriterar kvalitet i utbildning och tror på globaliseringens möjligheter gav besöken i Nacka mersmak!

Tenstabesök med mångfaldssatsningar i fokus

september 10, 2012

I förra veckan besökte integrationsminister Erik Ullenhag ett soligt Tensta och två av landstingets vårdverksamheter. Första anhalt var dock Tensta konsthall, där lunch serverades och landstingets hälsokommunikatörer berättade om sitt arbete med att förebygga ohälsa bland nyanlända asylsökande och flyktingar.

Därefter bar det av mot Tensta vårdcentral, där det bjöds på kaffe och information om Stockholms läns landstings framgångsrika insatser för att erbjuda provtjänstgöring åt utomeuropeiska läkare, så att de ska kunna få sin svenska läkarlegitimation. Ullenhag fick träffa två provtjänstgörande läkare, med bakgrund i Syrien respektive Pakistan, som kunde berätta om intressanta skillnader mellan sjukvården i Sverige och i deras ursprungsländer.

På Folktandvården i Tensta fick Erik Ullenhag träffa en grupp medarbetare med mycket internationell bakgrund. Det speglar väl personalsammansättningen i Folktandvården, där drygt 40 procent av medarbetarna har sin bakgrund i ett annat land än Sverige.

Besöket i Tensta skedde samma dag som Erik Ullenhag presenterade regeringens budgetsatsningar för att stärka utanförskapsområden. Tensta är en av de 15 stadsdelar som ingår i satsningen. Kanske var det därför solen sken så varmt över Tensta?

//Jesper Svensson

Erik Ullenhag i Tensta