Det går att påverka i Järfälla

by

Under våren har Folkpartiet i Järfälla bedrivit en kampanj för att stoppa planer på att bygga en betongfabrik i kommundelen Viksjö i Järfälla. Folkpartiet delade ut flygblad, skrev artiklar till lokaltidningen och till vår blogg (www.fpjarfalla.se).

Efter upprepade samtal med Skanska, som behöver en betongfabrik i nordvästra regiondelen, och med de boende i området anordnade Folkpartiet ett medborgarmöte på Viksjöteatern i Järfälla. Ungefär 100 boende deltog i mötet, dessutom var Skanska på plats och även kommunens miljö- och bygglovsnämnd.

I juni avhandlades bygglovsärendet i kommunens miljö och bygglovsnämnd som beslutade att avslå Skanskas bygglovansökan. Eftersom beslutet var juridiskt tveksamt låg det nära till hands att beslutet skulle komma att överklagas. Tillsammans med Skanska studerade vi därför de trafikmässiga förutsättningarna för placeringen och kom gemensamt fram till att betongbilarna skulle riskera att fastna i de allt längre köer som andra exploateringar i området ger upphov till. Folkpartiet visade på andra platser som ligger mycket bättre till. Detta har Skanska tagit till sig och valde därför att inte överklaga bygglovnämndens beslut.

Slutsatsen är att Folkpartiet, tillsammans med de boende, lyckades bilda och driva opinion mot den tänkta betongstationen. Genom konstruktiva samtal med Skanska fann vi gemensamt att en annan plats skulle vara bättre.

Vi tackar alla som har hjälpt till med denna kampanj. Med kunskap och samtal har vi visat att demokratin fungerar och att det går att påverka i Järfälla.

Nikoletta Jozsa
Vice gruppledare/politisk sekreterare
Folkpartiet Järfälla

Annonser

%d bloggare gillar detta: