Liberalism i globaliseringens tid

by

Vilken liberal inriktning ska Folkpartiets nya partiprogram ha? Hur kan FP bäst möta de utmaningar liberaler formulerar? I vilken tidsanda skrivs detta partiprogram?

I lördags debatteras liberalismen i globaliseringens tid vid ett seminarium anordnat av länsförbundet.

Paneldiskussion om nya partiprogrammet

På scenen från vänster: Isabel Smedberg-Palmqvist, kommunikationsansvarig på länsförbundet, Anna Starbrink, ledamot av programkommittén (PK), Eva Wittbom, kommunalråd Täby, Karin Karlsbro PK, Jan Jönsson PK, Lennart Nordfors PK, Frida Johansson Metso PK och Hans Åberg, Bromma.

Programkommitténs ledamöter från Stockholms län ledde diskussionerna. Frida Johansson Metso fokuserade på en human migrationspolitik byggd på individens rätt att röra sig över nationsgränser. Den liberala utmaning hon vill se att Folkpartiet fokuserar på är att öppna lagliga vägar in i Europa!

Karin Karlsbro, ordförande i Gröna liberaler, menade att klimatförändringarna måste tas på större allvar än idag. Den största liberala utmaningen ligger i att den globala temperaturhöjningen måste begränsas!

Lennart Nordfors ansåg att partiprogrammet skrivs i en tid när liberalismen åter är kontroversiell och utmanas. Liberaler behöver formulera och möta utmaningarna på framförallt fyra områden. Entreprenörskap och individens roll i marknadsekonomin, kampen för demokrati i andra länder och skapandet av mer demokrati på EU-nivå, tolerans och mångfaldsfrågor med fokus på medborgarskapet och vad en öppen gemenskap innebär och folkbildningen.

Debatt om nya partipogrammet

Anders Johnson, det nuvarande partiprogrammets sekreterare gav sex råd till Programkommittén. Han menade att slutet av 1900-talet var liberalismens skördetid! Vissa ansåg att till och med att liberalismen slutligen segrat över andra ideologier. Men det visar sig att liberalismen inte blivit den hegemoni många förutspådde.

Med färre än 90000 tecken gäller det för svenska liberaler att i en tid när kriserna följer på varandra  formulera liberala svar på många kontroversiella frågor. Nu pågår debatten som bäst och på Folkpartiets landsmöte november 2013 antas det nya programmet.

Delta i debatten här!

Annonser

%d bloggare gillar detta: