Erik Ullenhag: Också kommunerna måste ta integrationsutmaningen på större allvar.

by

Folkpartiet i Stockholms län

Pressmeddelande 22 oktober 2012

Också kommunerna måste ta integrationsutmaningen på större allvar.

–   Regeringen har under hösten presenterat en rad viktiga satsningar på integrationsområdet. Men mer behövs göras. Därför driver Folkpartiet nu på för att också kommunerna måste ta integrationsutmaningen på större allvar, säger Erik Ullenhag, ordförande för Folkpartiet i Stockholms län.

Idag presenterar Folkpartiet i Stockholms län en ny integrationsrapport med förslag på hur kommunerna på egen hand kan förbättra framtidsutsikterna för unga i utanförskapsområden. Ett av förslagen är att alla sökande gymnasieungdomar i utanförskapsområden ska erbjudas feriejobb under 2013. För att få fram fler feriejobb kommer Folkpartiet att ta initiativ till konkreta samarbeten med det lokala näringslivet.

–   Den vanligaste anledningen till att en ung person idag inte får något jobb är att hon eller han aldrig har haft något. De erfarenheter och kontakter som ett feriejobb ger är en viktig dörröppnare i yrkeslivet, säger Erik Ullenhag.

I rapporten framför Folkpartiet också kravet på att alla kommuner i Stockholms län ska tillämpa de särskilda ungdomsavtal som i våras tecknades mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Blir det billigare att anställa unga skulle fler få möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden.

–   Vi måste göra det lättare för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Ingen ung människa ska behöva känna att han eller hon inte behövs, understryker Erik Ullenhag.

Korta fakta om Folkpartiet i Stockholms läns integrationsrapport:

Fokus i rapporten ligger på jobb, utbildning och trygghet. Bland de övriga förslagen återfinns satsningar på utökade möjligheter för Stockholms läns skolelever att delta i lovskola, läxhjälp för ungdomar i utanförskapsområden och fler lokala mentorskapsprogram. Det föreslås också att fler stadsdelar och kommuner i Stockholms län ska tillämpa Skärholmens modell för att bekämpa ungdomsbrottslighet och att fler kommuner ska satsa på kommunala anställningar för föräldrar i långvarigt utanförskap. Som förebild för det senare förslaget står Stockholm Stads försök med att anställa individer med långvarigt beroende av försörjningsstöd, Jobbtorg Resurs.

Rapporten i sin helhet kan laddas ned här: Integrationspolitisk rapport Folkpartiet i Stockholms län 2012.
För mer information kontakta: Lena Hallerby, pressekreterare, 070 – 301 47 90

Erik Ullenhag

Erik Ullenhag, Ordförande Folkpartiet i Stockholms län

Annonser

%d bloggare gillar detta: