Archive for november, 2012

2013 blir det 30 timmar för barn till föräldralediga i Järfällas förskolor

november 29, 2012

Bo Winander

På Folkpartiets initiativ ökar allianspartierna i Järfälla nu tiden i förskolan för barn till föräldralediga från 15 till 30 timmar i veckan. Beslutet tas av barn- och ungdomsnämnden den 6 december och gäller redan från januari 2013 om nämnden inte fastställer en något senare tidpunkt.

– Folkpartiet har varit drivande i denna fråga och vi är självklart mycket glada över att detta nu blir verklighet, säger Bo Winander som är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla.

Bakgrunden till beslutet är att förskolans verksamhet förändrats från att ha varit renodlad barnomsorg till att också bli en allt viktigare del i de små barnens lärande. Därför är det viktigt att barn till föräldralediga kan delta i förskolans arbete på samma villkor som andra barn.

– I den nya skollagen är förskolans ställning tydligare markerad än tidigare. Förskollärare ska leda verksamheten och det ska finnas förskollärare på varje avdelning. Förskolan blir en viktig inkörsport till skolan, vars uppgift underlättas när förskolan gjort ett bra arbete med barnen, menar Winander.

I samband med förändringen tillförs Järfällas förskolor ökade resurser.

FP Järfällas blogg

Annonser

Möte med nyanlända elever i S:t Botvids gymnasium

november 16, 2012

Nina Lundström, Fredrik Malm, Anna Steele och Gunnar Andrén besökte idag tillsammans med Lars Johansson och Maxwell Mandela från Botkyrka S:t Botvids gymnasium. Först träffade de Andrej Andreewitch, biträdande rektor för den relativt nystartade mottagningsenheten. Den startade i september. Verksamheten är viktig eftersom de nyanlända flyktingarna oftast har positiva förväntningar på att få börja skolan i Sverige.

Därefter samtalade de med nyanlända elever som går introduktionsklasser. Det blev korta och roliga möten eftersom eleverna var mycket intresserade och hade flera frågor om svensk politik.

Lars Johansson och Margaretha Lindmark hos Spr3

Lars Johansson, gruppledare i Botkyrka, Margaretha Lindmark, biträdande rektor och Anna Steele, riksdagsledamot, talar med elever i Spr3 på S:t Botvids gymnasium i Botkyrka.

Nina Lundström berättar om hur FP vill att det ska bli lättare för unga att få jobb och en egen bostad.

Förnyelse från söder till norr

november 12, 2012

I lördags var det dags för Folkpartiet i Stockholms läns årliga förnyelsekonferens. Omkring 70 gruppledare, ordförande och politiska sekreterare var på plats på Bonniers konferenscenter. Dagen inleddes av förbundsordföranden Erik Ullenhag som blickade framåt mot valen 2014. Han talade bland annat om betydelsen av att ständigt återvinna väljarnas förtroende. I en tid då väljarströmmarna blir allt rörligare är det parti som försöker luta sig mot gamla meriter illa ute. Och om att det personliga mötet blir allt viktigare i takt med att medielandskapet förändras. Om det vittnar inte minst Obamakampanjens framgång.

Därefter fick deltagarna lyssna till Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona. Torkild StrandbergHan var inbjuden till konferensen för att berätta om FP Landskronas resa från att ha fört en tynande tillvaro med endast två mandat i fullmäktige till att nu leda kommunen med 15 mandat i ryggen. Torkild bjöd på en engagerande berättelse om hur föreningen vänt på perspektiven i landskronapolitiken och tagit hjälp av invånarna för att skapa en ny politik för kommunen. Utgångspunkten har varit ett nytt, öppnare, sätt att kommunicera med allmänheten. Det i sin tur har byggt på en betydande omstöpning av FP Landskronas egna organisation och strategi. För att bidra till verklig förändring måste man vara beredd att börja med att förändra sig själv!

Innan det var dags för länsförbundets vice ordförande Nina Lundström att summera dagen tog en annan särskilt inbjuden gästtalare plats framför publiken. Håkan Lindh, oppositionsråd (FP) i Skellefteå.  Han tog med åhörarna på en annan fascinerande resa. FP Skellefteås väg från att vara kommunens minsta parti till att bli det största oppositionspartiet. Och detta på bara tolv år. Håkan sammanfattade framgångsformeln i två ord: Öppen nominering. Genom att öppna sig utåt har FP Skellefteå inte bara rekryterat många nya medlemmar och kompetenta politiker. Föreningen har också byggt upp en helt ny relation till skellefteåborna. Dagens andra exempel på vad som är möjligt att uppnå för den som vågar ompröva gamla arbetsmetoder och skapa utrymme för förändring.Håkan Lindh

Läs också Gunnar Andréns blogginlägg om Förnyelsekonferensen.

Nytt nummer av Tidningen Solna

november 7, 2012

Nu kan du läsa det nya numret av Folkpartiet i Solnas tidning Tidningen Solna. Tidningen Solna berättar kortfattat om Folkpartiets Liberalernas politik och vad som händer i och kring Solna. I det här numret kan du bland annat läsa om varför integrationen fungerar så bra i kommunen och om FP Solnas ställningstagande för att bevara den unika miljön runt Råstasjön.

Tidningen Solna nr 2 2012

Anna-Lena Johansson tar över i Sollentuna efter Lennart Gabrielsson

november 2, 2012

Anna-Lena Johansson

I måndags valdes Anna-Lena Johansson till ny gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna. Hon efterträder Lennart Gabrielsson som efter 30 år lämnar posten som gruppledare. Vid årsskiftet tar Anna-Lena även över som nytt kommunalråd i Sollentuna.

Anna-Lena Johansson är bland annat ordförande i Folkpartiet i Sollentuna och vice ordförande i den kommunala Vård- och omsorgsnämnden.

I sin kandidatpresentation till gruppledarposten skrev Anna-Lena att ”Folkpartiet har ett gott anseende i kommunen och vi har kompetenta politiker. Det är viktigt att vi syns utåt och att alla med uppdrag får möjlighet att profilera vår politik och att de inom partiet som inte har några uppdrag ändå ges möjlighet att påverka politikens utformning.”

”Vi ska vara den tydliga socialliberala rösten i Sollentuna som värnar extra om de medborgare som kan behöva stöd i olika skeden av livet. Vi behöver bland annat verka för att billiga och mindre bostäder byggs. En stor utmaning vi står inför är en ökande äldre befolkning och där behöver vi nu fundera ut olika lösningar på framtidens äldreomsorg. Jag vill vara en lyssnande ledare. Att få människor att känna sig inkluderade och att man faktiskt kan påverka politiken är oerhört viktigt.”

Anna-Lena Johansson valdes i konkurrens med Anders Morin och Thorwald Larsson. Alla tre kandidaterna har under hösten deltagit i den öppna nomineringsprocessen för att bli gruppledare. Ett referat från nomineringsmötet finns här på Sollentunas blogg.

Lennart Gabrielsson

Lennart Gabrielsson är still going strong i politiken och fortsätter bland annat som ordförande i Socialnämnden i Sollentuna. Hans senaste debattartikel om att Utrota barnfattigdomen går att läsa i Dagens Samhälle.

Beslut om trängselskatter ska fattas på regional nivå

november 1, 2012

Utredningen om trängselskatterna ska redovisa sina slutsatser i februari 2013. Folkpartiet i Stockholmsregionen ställer redan nu ett tydligt krav i dag på Dagens Nyheters debattsida: beslut om trängselskatterna måste tas på regional nivå och intäkterna i sin helhet komma stockholmarna till nytta.

”För att klara finansieringen av stora investeringar i kollektivtrafik och vägar måste regeringen låta regioner och landsting ansvara för trängselskatterna. Det skulle föra besluten närmare de människor som berörs. När trängselskatten infördes i Stockholm år 2007 var villkoret att intäkterna skulle användas för att förbättra trafiksituationen i regionen. Överskottet från trängselskatten ska enligt beslutet användas för att finansiera Förbifart Stockholm, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin som kommer att ha stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen i Stockholmsregionen”, skriver Birgitta Rydberg , Elisabeth Gunnars, Lotta Edholm och Anders Ekegren.

”Det är i storstadsregionerna som Sveriges ekonomiska tillväxt genereras, och för att bygga dem starka inför framtiden behövs stora investeringar, framför allt i kollektivtrafik. Det är hit trängselskatteintäkterna måste gå, och det är bara genom att regionalisera trängselskatterna som vi kan säkerställa att de kommer till nytta i Stockholmsregionen, för stockholmarna”, skriver Birgitta Rydberg, Elisabeth Gunnars, Lotta Edholm och Anders Ekegren.


Hela artikeln återfinns här 

Birgitta Rydberg bloggar här

Lotta Edholm bloggar här

Anders Ekegren bloggar här