Archive for januari, 2013

Nytt cykelnätverk har uppstartsmöte 21 februari

januari 30, 2013
Nina Lundström på väg att starta cykelnätverk!

Nina Lundström på väg att starta cykelnätverk!

Hur kan vi göra cykling mer attraktiv i Stockholmsområdet och hur kan Folkpartiet ta täten i denna avgörande trafikfråga?

Kom och lyssna och diskutera frågan med Cykelutredaren Kent Johansson, trafikexperterna Krister Spolander och Krister Isaksson samt trafikhistorikern Martin Emanuel på KTH som inleder med en tillbakablick.

Tid: torsdag den 21 februari kl 19. Vi bjuder på fika från kl 18.30

Obs! Föranmälan till nina.lundstrom@riksdagen.se

Plats meddelas vid anmälan.

Välkomna!

Stella Fare
Södermalm

Nina Lundström
Sundbyberg

Henrik Andersson
Skarpnäck

Annonser

Möte med Företagarna i Nynäshamn

januari 29, 2013
Berith Eriksson, Nina Lundström, Ingegerd Pettersson, Daniel Adborn, Paulin Sunesson och Sofia Könberg.

Från vänster: Berith Eriksson, Nina Lundström, Ingegerd Pettersson, Daniel Adborn, Paulin Sunesson och Sofia Könberg.

Nina Lundström, riksdagsledamot och Daniel Adborn, kommunalråd  träffade företagarföreningen i Nynäshamn i måndags. Med från Företagarna i Nynäshamn var Ingegerd Pettersson och Paulin Sunesson. Från Folkpartiet deltog också Berith Eriksson och Sofia Könberg.

LOV, Lagen om offentligt upphandling, och kommunikationerna till och från Södertälje (väg 225) diskuterades bl a. Småföretagarnas villkor var en annan intressant del av mötet och då främst sjukförsäkringsfrågan.

Alla var helt överens om att Nynäshamn är en trivsam skärgårdskommun att bo och arbeta i.

Välkomna på förbundsårsmötet 16 mars

januari 28, 2013
Birgitta Ohlsson talar kl 13.30 på förbundsårsmötet.

Birgitta Ohlsson talar kl 13.30 på förbundsårsmötet.

Förbundsårsmötet i Stockholms län äger rum lördagen 16 mars kl 9.30 – 16.00 på Bonniers Conference center, Torsgatan 21.

På dagordningen står bland annat debatt och beslut om liberal sjukvårdsvision i Stockholms län.

I år väljs inte bara förbundsstyrelse utan även den nomineringskommitté som ska lägga förslag på den gemensamma riksdagslistan i Stockholms län och stad. Också den gemensamma nomineringskommittén för länets sex valkretsar i landstinget ska väljas.

Sista dag för att komma in med motioner till förbundsårsmötet är 2 februari. Skicka motionerna till berith.eriksson@folkpartiet.se

Debattera hur barnfattigdomen ska minska

januari 25, 2013
Ann-Katrin ÅslundGruppledare i socialnämnden i Stockholm

Ann-Katrin Åslund
Gruppledare i socialnämnden i Stockholm

” Folkpartiet i Stockholm kommer fortsätta använda begreppet barnfattigdom. För det finns en viktig poäng med att använda denna retorik – barnens situation blir än mer uppmärksammad och synliggjord. Det skriver Ann-Katrin Åslund (FP), ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ” på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Samtidigt har Folkpartiet i Stockholms stad via sin blogg öppnat upp för en dialog med medborgare där man kan inkomma med förslag i syfte att minska barnfattigdomen.

Delta gärna i debatten hur barnfattigdomen ska minska.

Värna alla företagare!

januari 24, 2013
Nina LundströmRiksdagsledamot från SundbybergVice ordf i FP i Stockholms län

Nina Lundström
Riksdagsledamot från Sundbyberg

Igår röstade riksdagen ja till regeringens förslag till lagändringar som ska motverka sena betalningar och långa betalningstider i näringslivet. Utöver lagändringar röstade S, MP, V och SD för att regeringen måste återkomma med nytt förslag som leder till tvingande regler kring betalningsvillkor.

Lagförslagen är viktiga och det är bra att alla partier stöttade förslagen. Men jag tycker att riksdagens beslut om ytterligare förslag är dåligt underbyggt och kan skapa nya bekymmer för företagare. Att kräva en så stor förändring utan beredning, och utan att lyssna på de uppfattningar olika företag har, duger inte.

Regeringens förslag har sin grund i ett EU-direktiv som innehåller bestämmelser om bl.a. betalningsfrister, dröjsmålsränta och ersättning för indrivningskostnader. Lagändringarna kommer att gälla från och med den 16 mars. Våra nordiska grannländer har redan fattat beslut som ger möjlighet till avtalsfrihet.

Lagändringarna innebär att företag och myndigheter ska betala en fordran inom 30 dagar efter det att krav på betalning ställts. I förhållanden mellan näringsidkare får längre betalningstider gälla endast om borgenären har godkänt det. För myndigheter och offentliga organ är 30-dagarsregeln knivskarp och omöjlig att förhandla bort. Lagändringarna får en positiv effekt för leverantörerna genom att leda till snabbare betalningar och bättre kompensation vid sena betalningar.

Särskilt kommer de mindre företagens ställning att stärkas. I och med att betalningar sker snabbare och i tid kan företagens finansierings- och administrationskostnader minska, förutsättningar för en sund konkurrens förbättras och i förlängningen samhällsekonomiska vinster uppnås.

De rödgröna lämnade in en reservation som innebär en tvingande 30-dagarsregel, även om två företag är överens om något annat. Deras reservation fick stöd av Sverigedemokraterna under onsdagens votering genom att SD frångick sitt eget förslag i sista stund.

Regeringen ska därmed återkomma med förslag som förbjuder företag att ha längre betalningsfrister än 30 dagar. Detta krav på tvingande regler är en stor förändring i principen om avtalsfrihet mellan företag.

En tvingande reglering om betalningstiden skulle kunna skada nystartade eller mindre företag som saknar möjlighet att betala omedelbart. En tvingande 30-dagarsregel saknar dessutom stöd bland de företagarorganisationer som lämnat remissvar på regeringens förslag. En tvingande regel kan tvinga stora företag att söka nya marknader vad gäller underleverantörer. En tvingande regel skiljer ut Sverige gentemot andra länder i Norden och Tyskland. I en globaliserad värld, där företag agerar över nationsgränser, behövs även detta perspektiv vägas in i de beslut som man fattar i riksdagen.

Jag hoppas att företagare och deras organisationer i bred mening nu ger sin syn på detta i den offentliga debatten eller genom att kontakta partier och politiker.

Naturligtvis är alla åsikter välkomna!

Nina Lundström

Här kan ni läsa mer:

Alla förslagen finns i Civilutskottets betänkande

Debatten i riksdagen 

Gemensam artikel från alliansen i Dagens Industri den 23 janauri 

Artikel på Svd.se av Beatrice Ask och Annie Lööf

Lennart Rydberg: FP bättre än sitt rykte

januari 22, 2013

Kanske är jag jävig men nog känns det som att inget annat parti är så mycket bättre i verkligheten än vad många människor uppfattar. Inte så få verkar ha uppfattningen att Folkpartiet är ett enfrågeparti med batongartade åsikter.

Lennart RydbergFörste vice ordf FP Stockholms stadAndre vice ordf FP Stockholms länFoto: Olof Holdar

Lennart Rydberg
Förste vice ordf FP Stockholms stad
Andre vice ordf FP Stockholms län
Foto: Olof Holdar

Det är klart att Folkpartiets och liberalismens fiender i alla tider haft ett ont öga till och velat förminska partiet. Delvis har det varit en följd av att partier till både höger och vänster sett Folkpartiet som en farlig konkurrent. Ett socialt inriktat reformvänligt parti på annan grund än socialismens. Det är nog förklaringen till att inte alla men många socialdemokrater historiskt sett haft en annars svårbegriplig aversion mot Folkpartiet.

Men nu känns det som avståndstagandet till Folkpartiet spritt sig till en del grupper som tvärtom borde stå Folkpartiet nära. Min tro är att alltför många reagerar på en vrångbild av vad Folkpartiet står för. Motståndarna har varit framgångsrika med att kleta förklenande etiketter på Folkpartiet.

Integrations- och invandrarfrågorna kanske är det tydligaste exemplet. Nu och i alla tider har Folkpartiet haft och har en generös och öppen inställning till invandring. Både av medmänskliga skäl och för att vi är övertygade om att invandrare på många sätt tillför Sverige både ekonomiska och andra värden. Invandrare och andra som behöver ska få stöd av samhället.

Men samtidigt är det uppenbart att man inte gör invandrare – eller invandring – en tjänst genom låga förväntningar och kravlöshet. Den som har en annan uppfattning må kritisera Folkpartiet för denna kombination av välvilja och krav. Det är en sak. Men det är inte vare sig rimligt eller acceptabelt att hävda att Folkpartiet har onda avsikter eller ”spelar främlingsfientligheten i händerna”. Allt för ofta förekommer sådana både antydningar och anklagelser från företrädare för Socialdemokraterna eller Miljöpartiet.

Till en del har vi oss själva att skylla. Det är nästan alltid svårt att få genomslag för de många mjuka sidorna av Folkpartiets politik. Kombinationen av politik för välståndsskapande fri företagsamhet och engagemang för dem som har det svårt har alltid varit det bästa med Folkpartiet. Men detta måste ständigt påminnas om. En sak är säker: Om vi inte själva ständigt lyfter fram de båda ben som vi står på lär ingen göra det åt oss.

Lennart Rydberg

De förtroendevalda i förbundsstyrelsen i Stockholms län skriver personliga krönikor och inlägg på Folkpartibloggen. Först ut i debatten är Lennart Rydberg, andre vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Huddinge söker politisk sekreterare

januari 22, 2013

Ny politisk sekreterare sökes

Huddinge är den 14:e största kommunen i landet och en kommun som ständigt växer. Folkpartiet Huddinge sitter i majoritet och ansvarar bland annat för kommunens största nämnd, grundskolenämnden. Vår förening arbetar intensivt med att utveckla såväl vår politik som våra metoder och vi har framförallt högt till tak och en härlig stämning. Som politisk sekreterare hos oss är du en nyckelperson i vårt utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifterna är främst att bistå partiets kommunalråd och nämndsordförande i det dagliga politiska arbetet. I det ingår att ta fram underlag, omvärldsbevakning och mediakontakter samt att profilera Folkpartiet och dess företrädare i kommunen.

Anställningen omfattar 75% med tillträde så snart som möjligt och sträcker sig till den 31 december 2014. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

För mer information kontakta Malin Danielsson, 08-53530183 eller malin.danielsson@huddinge.se. Ansökan, till samma adress, vill vi ha senast den 31 januari.

Malin Danielsson

Kommunalråd (FP) Ordförande Grundskolenämnden

08-535 301 83

liberalapproach.blogspot.com

HUDDINGE KOMMUN  141 85 Huddinge Besöksadress: Kommunalvägen 28

www.huddinge.se

Unga liberala ekonomer har haft uppstartsmöte

januari 21, 2013

På initiativ av Carl B Hamilton, Christer Nylander, Kira Repka och ekonomer från Liberala ungdomsförbundet har en gemensam arbetsgrupp, med mål att diskutera och utveckla Folkpartiets ekonomiska politik skapats.  Första mötet var välbesökt och nu är målet att träffas flera gånger under året.

Under mötet diskuterades flera ekonomiska frågor. Lönespridningen och arbetslösheten var först på agendan, och följdes av fler intressanta frågor, däribland skattereform, avdrag och stabiliseringspolitik.

Unga liberala ekonomer

– Gruppen är ett föredöme för hur FP och LUF borde samarbeta. Att få träffas i en prestigelös miljö och diskutera sina hjärtefrågor tillsammans med partiets nyckelpersoner gör att svåra frågor får en chans att diskuteras djupare än vad som finns möjlighet till på landsmöten. Samtidigt tar vi  tillvara på den expertkompetens i ungdomsförbundet, säger André Nilsson, deltagare på mötet och distriktsordförande i LUF Storstockholm.

Nästa sammanträde kommer att äga rum i samband med att förslaget till nytt partiprogram presenteras. Förhoppningsvis kan det här bli ett permanent inslag i Folkpartiets ekonomiska idédebatt.

André Nilsson
Andre.nilsson@luf.se

Brev till föräldrar om förskolan i Täby

januari 18, 2013

Brev om förskolan i Täby som Folkpartiet skrivit till föräldrar i kommunen:

Täby, november 2012

Hej!

Vi skriver till dig som är intresserad av förskolan. Vi vill gärna få kontakt med dig. I det senaste valet fick vi ett mycket stort stöd för vår förskolepolitik. Tack vare valresultatet har Folkpartiet nu ett betydande inflytande i styret av Täby. Det har bland annat inneburit följande:

 • Förskolepengen är höjd för bättre personaltäthet
 • Förskolor med fler högskoleutbildade förskollärare premieras ekonomiskt
 • Kommunens tillsyn har förstärkts och utvecklas
 • Öppna förskolan har bevarats och finns på fem platser runt om i kommunen
 • Familjedaghemmen har fått stabila förutsättningar för sin verksamhet
 • Täby kommun öppnar Trädgårdsstadens förskola – en förskola i kommunal regi

Vi ställer höga kvalitetskrav. Det är ett måste för barnens individuella utveckling. Barn och föräldrar ska vara trygga och känna sig nöjda oavsett vilken förskola eller familjedaghem man väljer. Kommunen följer upp kvaliteten på samtliga förskolor och familjedaghem. Genom kommunens tillsyn kan brister åtgärdas och kvaliteten stärkas.

Hur vill du att vi ska gå vidare? Vad ser du som viktiga frågor? Hör av dig till oss som arbetar för Folkpartiets politik i Täbys barn- och grundskolenämnd med dina idéer och kommentarer!

Bästa hälsningar!

Eva Wittbom

Eva Wittbom
Kommunalråd och ordförande
Barn- och grundskolenämnden
eva.wittbom@folkpartiet.se
08-555 590 57

 • Vill du vara med och påverka skolpolitiken? Anmäl dig till Folkpartiets nätverk för utbildningsfrågor via eva.wittbom@folkpartiet.se

 • Vill du bli medlem i Folkpartiet? Det passar dig som
  • är en liberal med socialt ansvar som bryr sig om andra
  • tycker det är viktigt med ett starkt Folkparti i Täby
  • vill ha mer och fördjupad information om politiska frågor
  • vill lära dig mer om samhället
  • vill ha möjlighet att väljas till ett förtroendeuppdrag

Som medlem behöver du varken binda upp dig regelbundet eller offentligt stå på barrikaderna. Hos oss väljer du själv på vilket sätt och hur mycket du vill engagera dig. Vi har högt i tak och lever efter devisen ”för beslut behövs transparens och fria tankars konkurrens”. Du är hjärtligt välkommen att mejla oss på taby@folkpartiet.se

Tala klimatutmaningar med Världsnaturfonden och Gröna Liberaler

januari 16, 2013

Nationella och globala klimatutmaningar är temat när Världsnaturfondens generalsekreterare Håkan Wirtén gästar Gröna Liberaler och Folkpartiet 22 januari. Seminariet startar kl 18.30. Plats: Lokal i centrala Stockholm.

Obligatorisk anmälan till:  therese.quiding@riksdagen.se.

Vi bjuder på kaffe!

Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden - WWF.Foto: WWF

Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden – WWF.
Foto: WWF