Lennart Rydberg: FP bättre än sitt rykte

by

Kanske är jag jävig men nog känns det som att inget annat parti är så mycket bättre i verkligheten än vad många människor uppfattar. Inte så få verkar ha uppfattningen att Folkpartiet är ett enfrågeparti med batongartade åsikter.

Lennart RydbergFörste vice ordf FP Stockholms stadAndre vice ordf FP Stockholms länFoto: Olof Holdar

Lennart Rydberg
Förste vice ordf FP Stockholms stad
Andre vice ordf FP Stockholms län
Foto: Olof Holdar

Det är klart att Folkpartiets och liberalismens fiender i alla tider haft ett ont öga till och velat förminska partiet. Delvis har det varit en följd av att partier till både höger och vänster sett Folkpartiet som en farlig konkurrent. Ett socialt inriktat reformvänligt parti på annan grund än socialismens. Det är nog förklaringen till att inte alla men många socialdemokrater historiskt sett haft en annars svårbegriplig aversion mot Folkpartiet.

Men nu känns det som avståndstagandet till Folkpartiet spritt sig till en del grupper som tvärtom borde stå Folkpartiet nära. Min tro är att alltför många reagerar på en vrångbild av vad Folkpartiet står för. Motståndarna har varit framgångsrika med att kleta förklenande etiketter på Folkpartiet.

Integrations- och invandrarfrågorna kanske är det tydligaste exemplet. Nu och i alla tider har Folkpartiet haft och har en generös och öppen inställning till invandring. Både av medmänskliga skäl och för att vi är övertygade om att invandrare på många sätt tillför Sverige både ekonomiska och andra värden. Invandrare och andra som behöver ska få stöd av samhället.

Men samtidigt är det uppenbart att man inte gör invandrare – eller invandring – en tjänst genom låga förväntningar och kravlöshet. Den som har en annan uppfattning må kritisera Folkpartiet för denna kombination av välvilja och krav. Det är en sak. Men det är inte vare sig rimligt eller acceptabelt att hävda att Folkpartiet har onda avsikter eller ”spelar främlingsfientligheten i händerna”. Allt för ofta förekommer sådana både antydningar och anklagelser från företrädare för Socialdemokraterna eller Miljöpartiet.

Till en del har vi oss själva att skylla. Det är nästan alltid svårt att få genomslag för de många mjuka sidorna av Folkpartiets politik. Kombinationen av politik för välståndsskapande fri företagsamhet och engagemang för dem som har det svårt har alltid varit det bästa med Folkpartiet. Men detta måste ständigt påminnas om. En sak är säker: Om vi inte själva ständigt lyfter fram de båda ben som vi står på lär ingen göra det åt oss.

Lennart Rydberg

De förtroendevalda i förbundsstyrelsen i Stockholms län skriver personliga krönikor och inlägg på Folkpartibloggen. Först ut i debatten är Lennart Rydberg, andre vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Annonser

Ett svar to “Lennart Rydberg: FP bättre än sitt rykte”

  1. Robert Says:

    Lennart Rydberg har väl varit med i politiken alltför länge och isåfall är en propp mot den generationsväxling som behövs.

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: