Archive for februari, 2013

Öppet hus hos FP i landstinget

februari 27, 2013

Har du någon gång funderat på att ställa upp i landstingsvalet? Undrar du ibland över vad landstinget gör och hur det styrs? Vet du varför det är så viktigt att just Folkpartiet har en stark ställning i landstinget?

Är du intresserad? Kom och träffa oss så får du veta mera!

Välkommen den 21 mars kl.17.30-20.00, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Anmälan görs till ghita.edmark@politik.sll.se

Läs mer om Folkpartiets politiker och politik i landstinget

Landstingshuset

Annonser

Nystart för EU-nätverket 21 mars

februari 25, 2013

Är du Europavän och gillar du EU? Tycker du om att diskutera och debattera Europapolitik? Vill du att liberala idéer ska få större inflytande när EU-länderna stärker samarbetet?

Olof Hermansson leder EU-nätverketolof.hermansson@folkpartiet.se

Olof Hermansson leder EU-nätverket

Isåfall är EU-liberalerna, Folkpartiets EU-nätverk i Stockholms län och stad något för dig!

Välkomna att delta på uppstartsmöte torsdag 21 mars kl 18 i centrala Stockholm. På mötet blir det allmän diskussion om Europapolitik och om vad EU-nätverket kan göra!

Lokal meddelas senare, antagligen träffas vi på något café.

Mejla gärna EU-nätverkets ledare Olof Hermansson, olof.hermansson@folkpartiet.se och berätta att du är intresserad av nätverket och om du vill komma på träffen!

Välkommen på cykelseminarium 21 februari!

februari 19, 2013

Välkommen på cykelseminarium 21 februari!

SL-kort på tåg även i Nykvarn!

februari 14, 2013
Lars-Erik Aili

Lars-Erik Aili
Gruppledare
Folkpartiet Nykvarn
larserikaili@gmail.com

Nykvarn ligger 30 minuter från Stockholm eller 17 minuter från Flemingsberg. Dessa tider gäller med de tåg som trafikerar Svealandsbanan. Det betyder att det är nära att bo i Nykvarn och pendla med tåg till Stockholm.

Det är också nära för de studenter som kan välja att bo i Nykvarn och studera vid Södertörns högskola i Flemingsberg. I Nykvarn finns också färdiga detaljplaner för både villor och flerfamiljshus. Det är nära till natur och friluftsliv för alla intresseområden.

Vad är då problemet? Nykvarn är den enda kommunen i Stockholms län som har spårförbindelse med tåg som inte omfattas av SL:s biljettsystem. Rusningstid morgon och kväll är turtätheten acceptabel med 30 minuterstrafik men dagtid och på kvällar är det två timmar mellan tågen.

Ett stort problem är och har varit förseningar och inställda tåg som har trasslat till det för pendlare. Turtätheten sägs nu ska kunna bli bättre med spårutbyggnaden i Stockholm och med den utbyggnad till dubbelspår som pågår bla i Strängnäs.

Folkpartiet i Nykvarn vill gärna bidra till att klara ut bostadssituationen för de många människor som flyttar in till storstockholmsområdet.  Vi vet att många tittar på boende i Nykvarn men backar ur när de ser de höga kostnaderna för tågresorna. Osäkerheter med tillförlitligheten spelar också in.

De som bor och pendlar från Nykvarn bör ha samma möjligheter och kostnader för pendlingsresor som övriga medborgare i Stockholm län. En viktig förutsättning är att SL:s månadskort även ska gälla på tåget mellan Nykvarn och Stockholm.

Lars-Erik Aili

 

Birgitta Ohlsson i Skogås på onsdag

februari 11, 2013

Birgitta Ohlsson

Tre nyvalda ordföranden i LUF Storstockholm

februari 6, 2013

I helgen hade LUF Storstockholm årsmöte och valde bland annat ny styrelse. Årsmötet uttalade att Sverigedemokraterna bemöts bäst genom en annan vision, inte genom närmande.

Joar Forssell, ordförande i LUF Storstockholm.

Joar Forssell, ordförande i LUF Storstockholm.

Sigrid Rydell Johnsson, vice ordförande.

Sigrid Rydell Johnsson, vice ordförande

Cecilia Johnsson, andre vice ordförande.

Cecilia Johnsson, andre vice ordförande.

Joar Forssell:  ”Stockholmspolitiken måste kännas igen på mer valfrihet och ett restriktivt seriöst användande av skattemedel. Folkpartiet och LUF måste lära av varandra samt bekämpa ojämställdhet. Vi tar kampen mot protektionism, paternalism och patriarkat.”
Sigrid Rydell Johnsson: ”Det är vårt jobb som luffare och liberaler att påminna väljarna om att det inte är något fel på friheten, och att övertyga folkpartiet om att det inte är något fel på skyskrapor i city.”
Cecilia Johnsson: ”Jag ser problem i samhället och jag tror att liberalismen är rätt ideologi för att lösa problemen, och att folkpartiet kan bli rätt parti.”
Läs mer om och av LUF Storstockholm

Sparka igång din läsning!

februari 5, 2013
Vibeke Bildt ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Huddinge vibeke.bildt@huddinge.se

Vibeke Bildt ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Huddinge vibeke.bildt@huddinge.se

I Huddinge har tjugo fotbollskillar och deras fäder kommit igång med ett läsprojekt tillsammans med biblioteket. Naturligtvis började man med att läsa Zlatans bok!

Vår bibliotekschef – som inte bara gillar böcker utan även fotboll – fick en idé; skulle inte biblioteket kunna kontakta en av Huddinges fotbollsklubbar för att erbjuda en rolig och stimulerande bokträff för just dem?

Sagt och gjort, man kontaktade Huddinge IF, en av Huddinges äldsta fotbollsklubbar (100 år 2012!) och tillsammans med informationsansvarig i klubben skickade man ut en gemensam inbjudan till laget P02 (pojkar födda 2002) och deras pappor. Tjugo pojkar med pappor (eller annan vuxen man i deras närhet) nappade och kom till första mötet på biblioteket. Väl där möttes man av personalen som hade fyrtio presentpåsar med Zlatans bok till varje deltagare.

Efter denna första träff bestämdes ytterligare en träff och sedan gick var och en hem till sig för att läsa boken. Innan allt detta drogs igång hade biblioteket sökt stöd från Statens kulturråd, vilket beviljats med 40 000 kr. Även Jag är Zlatan Ibrahimovic- bokens förlag sponsrade genom att ge bort fyrtio exemplar av den.

Den andra träffen var samtidigt ett möte med Zlatanbokens författare, David Lagercrantz och blev en stor succé. Det flesta deltagare hade läst boken till mötet och diskuterade livligt. De flesta av pojkarna hade inte läst någon bok tidigare.

I höst fortsätter projektet med en ny bok – Arne Norlin och Andrea Palmaers Motståndarna. Även denna omgång kommer gruppen att gästas av författarna för diskussion. Även förre förbundskaptenen Tommy Söderberg är inbjuden som gäst.

Syftet med detta projekt är självfallet att väcka läslust och också att jämna ut den läsklyfta som finns mellan kvinnor och män och som vi har kunnat finna i kommunens biblioteksstatistik. I en tid då läsning är alltmer ”konkurrensutsatt” av andra medier så är det viktigt att försöka försvara bokens roll, inte minst därför att boken har stor betydelse för läsförståelsen och vi vet att denna sjunker: många elever kan läsa, men de förstår inte vad de läser.

Här har naturligtvis skolan en stor uppgift att fylla, men vi bör nog göra mer än så. Samarbetet mellan Huddinge IF och vårt bibliotek har visat på en framgångsrik väg att nå nya grupper och att kunna väcka deras lust att läsa.

Vibeke Bildt

Fler blogginlägg av Vibeke Bildt finns på FP:s blogg i Huddinge

Det brådskar med tunnelbanan

februari 4, 2013
Martin Andreasson, ledamot i förbundsstyrelsen.

Martin Andreasson, arbetsutskottets ordförande för Folkpartiet i Stockholms län.

Stockholmsregionen lockar! Aldrig förr har så många människor bott i vårt län: förra året passerades 2,1-miljonersstrecket med råge.

Om prognoserna slår in kommer ytterligare 300 000 människor att bo i länet i början av 2020-talet. I mitten av århundradet kan det bo över 3 miljoner i vårt län.

Det är fantastiskt att fler söker sig till Stockholms län, men därför brådskar det också med beslut som kan skapa förutsättningar för att vardagen ska fungera i en folktätare region.

De trafikinvesteringar som nu pågår är visserligen nödvändiga, men helt otillräckliga. Både miljöskäl och demografiska skäl talar för att det krävs en fortsatt kraftig utbyggnad av infrastrukturen, och då är det kapacitetsstarka trafikslag som tunnelbanan som betyder mest för de stora resenärsströmmarna.

Jag baxnade när Moderaternas trafiklandstingsråd Christer G. Wennerholm härom året sade att tunnelbanan är färdigbyggd. Det har han lyckligtvis fått backa från, tack vare påtryckningar från bland annat Folkpartiet.

Nu har processen äntligen påbörjats för att förlänga blå linjen till Nacka, men det är viktigt att också diskutera fler projekt. En utbyggnad av tunnelbanan till Täby centrum och Arninge, som Folkpartiet förespråkar, skulle betyda mycket för möjligheten att bygga fler bostäder i nordost. Även Hagastaden vid nya Karolinska sjukhuset behöver få en kollektivtrafikförsörjning som klarar en växande regions behov, bara för att nämna några exempel.

I dag kan vi tacka de framsynta politiker som på 1950–70-talet gav Storstockholm en modern tunnelbana. Men när tunnelbanan var i princip färdigbyggd 1975 hade Stockholms län en och en halv miljon invånare. Om tio år väntas den vara två och en halv miljoner.

Det är dags för oss att vara lika framsynta i dag. Det brådskar att bygga ut tunnelbanan.

Martin Andreasson

Martin Andreasson bloggar också här och här.

Bra missbruksvård kan bli ännu bättre

februari 1, 2013
Birgitta Rydberg, landstingsråd i Stockholms län.

Birgitta Rydberg, landstingsråd, Stockholms län.

Regeringen har presenterat en lagrådsremiss med förslag efter att Missbruksutredningen varit ute på remiss. Det är bra att Maria Larsson lyssnat på brukarföreningar, kommuner och landsting och avfärdat att lägga all missbruksvård hos landstinget.

Oavsett var man har en huvudmannaskapsgräns måste man samarbeta kring individen. Därför tycker jag det är rätt att göra det obligatoriskt för kommuner och landsting att ha ett skriftligt dokument som skapar tydlighet vem som gör vad. Det blir tydligt för missbrukare och deras anhöriga vem som ska erbjuda olika insatser.

Psykosociala insatser är ett exempel som båda huvudmännen ska ge. Men naturligtvis är kognitiv beteendeterapi ett landstingsansvar medan andra sociala stödinsatser hänger ihop med socialtjänstens uppdrag.

I vårt län har vi sedan 1998 en gemensam policy kring missbruksfrågor och ett trettiotal gemensamma integrerade öppenvårdsmottagningar. Det är en bra arbetsmodell där den enskilde inte behöver märka vilken huvudman som betalar olika insatser. I en nyligen genomförd brukarrevision är 97 procent nöjda eller mycket nöjda med vården och 96 procent tycker att tillgängligheten är god. 75 procent anser att de känner sig helt delaktiga i sin behandlingsplanering.

Det finns en del utmaningar kvar för att hjälpa fler ur sitt missbruk. Den kanske allra viktigaste insatsen är att husläkarmottagningar och företagshälsovård förstår när en ohälsa har samband med en riskabel alkoholkonsumtion och kan erbjuda strukturerad korttidsbehandling. Det finns gott vetenskapligt stöd för att det ger effekt.

Modellen bygger på att utan moraliserande få en person att reflektera över sin konsumtion, ge bra råd, att pröva vad som händer med levervärden om man minskar konsumtion av alkohol. Högt blodtryck, magkatarr, ångest m.m. kan ha samband med alkoholen.

Idag är det för få som erbjuds hjälpen tidigt och i väldigt liten utsträckning används läkemedel som stöd för att påverka suget. Nya läkemedel som kom för ett par år sedan har god effekt till skillnad från antabus. Men läkarna behöver använda även läkemedel i sin verktygslåda.

Unga vuxna är mer ute på krogen och dricker mer alkohol än den som har familj och barn. En del blandar också med partydroger. Vi kan se att de två mottagningarna som idag är belägna på Riddargatan nära Stureplan når nya grupper som oftast inte vill söka de integrerade mottagningarna där socialtjänsten också finns med.

Vi kanske helt enkelt behöver ytterligare en mottagning i norra länet och en i södra länet som riktar sig till personer som inte riktigt vill se sig som missbrukare men som inser att de har problem.

En annan viktig utmaning är att hjälpa personer som vårdas av Kriminalvården så de inte återfaller i missbruk vid avslutat straff. Därför är det viktigt att ställa in opiatmissbrukare på rätt mediciner. Det är lika viktigt att de som har en svår ADHD får hjälp. ADHD är oerhört vanligt bland intagna och med rätt behandling minskar återfall i missbruk.

Frivården inom Kriminalvården behöver också den kunskap som beroendevården har. Nu har vi startat försök att samarbeta med Frivården kring män dömda för kvinnomisshandel där ett missbruk också finns med i bilden.

Förhoppningen är att kriminalvårdens behandling mot aggressionhandlingar och beroendevårdens behandling mot själva missbruket ska förhindra att dessa män åter misshandlar sin kvinnliga partner. Kvinnomisshandel måste stoppas med många olika samhällsinsatser och att behandla bakomliggande missbruk är också en komponent.

Jag hoppas att regeringens kommande förslag inte förhindrar det utvecklingsarbete som faktiskt pågår i vårt län. Det behövs mycket mer kunskapsbaserad vård, inte minst inom det sociala fältet där forskningen inte haft lika stor omfattning som den medicinska forskningen.

Det kommer hela tiden ny kunskap som vi snabbt ska föra ut så den enskilde får bästa möjliga behandling av sjukvård och socialtjänst. Samt ibland också företagshälsovård och kriminalvård.

Birgitta Rydberg

Läs mer om vad Birgitta Rydberg tycker om missbruksvården.