Bra missbruksvård kan bli ännu bättre

by
Birgitta Rydberg, landstingsråd i Stockholms län.

Birgitta Rydberg, landstingsråd, Stockholms län.

Regeringen har presenterat en lagrådsremiss med förslag efter att Missbruksutredningen varit ute på remiss. Det är bra att Maria Larsson lyssnat på brukarföreningar, kommuner och landsting och avfärdat att lägga all missbruksvård hos landstinget.

Oavsett var man har en huvudmannaskapsgräns måste man samarbeta kring individen. Därför tycker jag det är rätt att göra det obligatoriskt för kommuner och landsting att ha ett skriftligt dokument som skapar tydlighet vem som gör vad. Det blir tydligt för missbrukare och deras anhöriga vem som ska erbjuda olika insatser.

Psykosociala insatser är ett exempel som båda huvudmännen ska ge. Men naturligtvis är kognitiv beteendeterapi ett landstingsansvar medan andra sociala stödinsatser hänger ihop med socialtjänstens uppdrag.

I vårt län har vi sedan 1998 en gemensam policy kring missbruksfrågor och ett trettiotal gemensamma integrerade öppenvårdsmottagningar. Det är en bra arbetsmodell där den enskilde inte behöver märka vilken huvudman som betalar olika insatser. I en nyligen genomförd brukarrevision är 97 procent nöjda eller mycket nöjda med vården och 96 procent tycker att tillgängligheten är god. 75 procent anser att de känner sig helt delaktiga i sin behandlingsplanering.

Det finns en del utmaningar kvar för att hjälpa fler ur sitt missbruk. Den kanske allra viktigaste insatsen är att husläkarmottagningar och företagshälsovård förstår när en ohälsa har samband med en riskabel alkoholkonsumtion och kan erbjuda strukturerad korttidsbehandling. Det finns gott vetenskapligt stöd för att det ger effekt.

Modellen bygger på att utan moraliserande få en person att reflektera över sin konsumtion, ge bra råd, att pröva vad som händer med levervärden om man minskar konsumtion av alkohol. Högt blodtryck, magkatarr, ångest m.m. kan ha samband med alkoholen.

Idag är det för få som erbjuds hjälpen tidigt och i väldigt liten utsträckning används läkemedel som stöd för att påverka suget. Nya läkemedel som kom för ett par år sedan har god effekt till skillnad från antabus. Men läkarna behöver använda även läkemedel i sin verktygslåda.

Unga vuxna är mer ute på krogen och dricker mer alkohol än den som har familj och barn. En del blandar också med partydroger. Vi kan se att de två mottagningarna som idag är belägna på Riddargatan nära Stureplan når nya grupper som oftast inte vill söka de integrerade mottagningarna där socialtjänsten också finns med.

Vi kanske helt enkelt behöver ytterligare en mottagning i norra länet och en i södra länet som riktar sig till personer som inte riktigt vill se sig som missbrukare men som inser att de har problem.

En annan viktig utmaning är att hjälpa personer som vårdas av Kriminalvården så de inte återfaller i missbruk vid avslutat straff. Därför är det viktigt att ställa in opiatmissbrukare på rätt mediciner. Det är lika viktigt att de som har en svår ADHD får hjälp. ADHD är oerhört vanligt bland intagna och med rätt behandling minskar återfall i missbruk.

Frivården inom Kriminalvården behöver också den kunskap som beroendevården har. Nu har vi startat försök att samarbeta med Frivården kring män dömda för kvinnomisshandel där ett missbruk också finns med i bilden.

Förhoppningen är att kriminalvårdens behandling mot aggressionhandlingar och beroendevårdens behandling mot själva missbruket ska förhindra att dessa män åter misshandlar sin kvinnliga partner. Kvinnomisshandel måste stoppas med många olika samhällsinsatser och att behandla bakomliggande missbruk är också en komponent.

Jag hoppas att regeringens kommande förslag inte förhindrar det utvecklingsarbete som faktiskt pågår i vårt län. Det behövs mycket mer kunskapsbaserad vård, inte minst inom det sociala fältet där forskningen inte haft lika stor omfattning som den medicinska forskningen.

Det kommer hela tiden ny kunskap som vi snabbt ska föra ut så den enskilde får bästa möjliga behandling av sjukvård och socialtjänst. Samt ibland också företagshälsovård och kriminalvård.

Birgitta Rydberg

Läs mer om vad Birgitta Rydberg tycker om missbruksvården.

Annonser

%d bloggare gillar detta: