Archive for mars, 2013

Liberala Klubben om liberalismen

mars 26, 2013
André Nilsson

André Nilsson leder Liberala Klubben

Tisdag 2:a april anordnar Liberala Klubben ett panelsamtal om liberalismen som ideologi. Vi kommer med hjälp av tre paneldeltagare att diskutera vad det innebär att vara liberal, liberala utmaningar och svåra liberala frågor.

Hur härleds rättigheter? Bör positiva rättigheter ses som rättigheter av en liberal, och bör de då vara jämställda de negativa?

Dessa och många andra frågor kommer att avhandlas under kvällen. Paneldeltagare kommer att presenteras inom kort.

Tid: 18:00 – 19:00 + diskussion och frågor
Plats: Stora Nygatan 2A

Anmäl dig till André Nilsson på: andre.nilsson@luf.se

Varmt välkommen!

Annonser

Det ska löna sig att göra karriär i klassrummet

mars 22, 2013

Malin Danielsson kommunalråd i Huddingehttp://liberalapproach.blogspot.se/

Malin Danielsson kommunalråd i Huddinge

Häromveckan blev det klart med Folkpartiets karriärreform inom skolan. Från och med i år kommer vi kunna inrätta förstelärare och lektorer på våra skolor. Förstelärare kan den som har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen bli och det betyder i princip en löneökning med 5 000 kronor per månad.

Lektor kan den lärare bli som har avlagt examen på forskarnivå och under minst fyra år har visat pedagogisk skicklighet som lärare. Lektorn får runt 10 000 kronor mer i månaden.

För Huddinges del betyder det här, fullt utbyggt, att vi kommer att ha ca 80 förstelärare inom grundskolan och ca 25 förstelärare inom gymnasieskolan som kommer att ha ett bredare uppdrag att utveckla skolan.

Varför är det då viktigt att lärare kan göra karriär i klassrummet? Jo det är just att det är i klassrummet de kan göra karriär. Alltför många lärare lämnar skolan i brist på karriärmöjligheter. En del stannar kvar inom skolan men som rektor och lämnar då klassrummet. Många väljer bort yrket.

Jämfört med andra akademiska yrken har lärarna släpat efter lönemässigt. Läraryrket har tappat i attraktivitet och vi står inför en kommande lärarbrist i länet. Det är inte bara viktigt att behålla dessa skickliga lärare i skolan, det är även viktigt att de får i uppdrag att dela med sig av sina färdigheter genom att till exempel coacha och handleda sina kollegor.

Det är en ödesfråga för framtiden att vi har en bra skola med skickliga lärare och då måste vi ha lärare som vill vara med och utveckla skolan och dessa lärare måste också märka i plånboken att deras arbete uppskattas. Jag är övertygad om att karriärreformen kommer att leda till ett lyft för skolan så att fler elever blir godkända, når topprestationer och att läraryrket status höjs.

Malin Danielsson

Malin Danielssons blogg

Nytt partiprogram för Folkpartiet

mars 21, 2013
Cecilia Elving ordförande i Liberala Kvinnor Stockholmcecilia.elving@folkpartiet.se

Cecilia Elving ordförande i Liberala Kvinnor Stockholm
http://ceciliaelving.com

I måndags presenterades programkommitténs förslag till nytt partiprogram för Folkpartiet Liberalerna. ”Frihet i globaliseringens tid”, som förslaget heter, är resultatet av en unikt öppen process. Både medlemmar och andra intresserade liberaler har getts möjlighet att diskutera via två olika enkäter, öppna möten, workshops, studiecirklar, och via en programblogg. Över 6000 personer har på olika sätt kommit med input till processen.

I och med att programmet presenterades så öppnades motionstiden och medlemmarna har på sig fram till den 28 maj att skriva motioner om det nya partiprogrammet inför landsmötet, Folkpartiets högsta beslutande organ, som äger rum i Västerås i november. Folkpartister brukar vara flitiga motionärer och när nu ett nytt partiprogram ska antas väntas det bli rekord i inkomna motioner.

Efter att ha läst förslaget till nytt partiprogram är jag dock inte så säker på att alla förväntningar om nya motionsrekord kommer att slå in. De som bara har kommit i kontakt med ”Frihet i globaliseringens tid” via media kanske uppfattar förslaget som en högersväng då några av de mest omskrivna förslagen är de om plattare skatt, slopad värnskatt och avskaffande av turordningsreglerna i LAS.

Men den som läser programmet ser att det även innehåller höjningar av ambitionsnivån i välfärdssystemen inom en rad områden. Givetvis spelar satsningar på skola, kultur och kunskap en tung roll, men även inom många andra områden såsom miljö, klimat, likabehandling och äldreomsorg så vässas politiken. Så även inom det område som jag brinner lite särskilt för, jämställdhet.

Vi i Liberala Kvinnor i Stockholms län har varit aktiva i partiprograms-processen och vi kan med glädje konstatera att de flesta av våra hjärtefrågor finns med, även om det självklart finns delar där vi inte är helt överens med programkommittén. Vi verkar inte vara ensamma om att vara nöjda, jag har (hittills) inte lyckats hitta en enda missnöjd liberal bloggare.

Programkommittén har gjort ett gediget arbete och ”Frihet i globaliseringens tid” lever väl upp till det högt ställda målet – att besvara de stora samhällsutmaningar som vår globaliserade värld ställer. Förslaget till nytt partiprogram innehåller något för alla olika typer av liberaler som ryms inom Folkpartiet Liberalerna. Socialliberaler, marknadsliberaler och liberala feminister kan alla känna sig nöjda med förslaget.

Jag vågar inte sia om hur många Folkpartister som tar chansen att ytterligare förfina programförslaget genom att skriva motioner till landsmötet. Kanske har programkommitténs gedigna förankring gjort att medlemmarna redan känner att deras röst har blivit hörd och att deras motion därför är överflödig. Kanske har den öppna processen skapat så mycket engagemang att många fler än vanligt vill motionera.

Jag vågar dock påstå att det inte kommer att bli några större strider om det nya partiprogrammet. Snarare så ser jag en stor potential för ”Liberalism i globaliseringens tid” att bli en enande kraft för partiet.

Cecilia Elving

Elva nyvalda ordförande i Stockholms län

mars 15, 2013

Rivstart var temat för den senaste ordförandeträffen i Stockholms län. Rivstart inför supervalåret 2014! Rivstart inför presentationen av det nya partiprogrammet! Rivstart inför årets kampanjer och vår närvaro i sociala medier! Rivstart för FP:s nyvalda ordförande i kommunföreningarna!

Sex nyvalda ordförande. Från vänster Fredrik Lind, Täby, Gunilla Grudevall-Steen, Nacka, Pia Barklund, Upplands-Väsby, Carina Eriksberger, Vaxholm, Pär Åkerström, Sollentuna och Rebecca Krus, Lidingö.

Sex nyvalda ordförande. Från vänster Fredrik Lind, Täby,
Gunilla Grudevall-Steen, Nacka, Pia Barklund, Upplands-Väsby, Carina Eriksberger, Vaxholm, Pär Åkerström, Sollentuna och Rebecca Krus, Lidingö.

Jeanette Hellmark, Haninge.

Jeanette Hellmark, Haninge.

Didi Welander, Vallentuna.

Didi Welander, Vallentuna.

Lars Bergstig, Järfälla.

Lars Bergstig, Järfälla.

Inger Gran, Sundbyberg.

Inger Gran, Sundbyberg.

Saknas på bild gör Anne-Marie Falk, Nykvarn.

Snart har alla kommunföreningar i Stockholms län haft sina årsmöten. Hittills har elva nya ordförande valts. Vi hälsar alla välkomna och önskar lycka till med det roliga uppdraget att vara FP-ordförande!

Med sociala medier kan vi nå ”alla andra”

mars 12, 2013
Nikoletta Jozsa

Nikoletta Jozsa
nicki.jozsa@hotmail.com
Foto: Magnus Hartman

Jag har sedan valet talat mig hes om vikten av sociala medier. Hur viktigt det är att vi syns, hörs och är närvarande på sociala medier. Minst lika viktigt är det att vi visar vår personlighet. Visar att vi är människor, som alla andra. De sociala mediernas kraft och möjlighet till att påverka växer enormt och troligtvis  kommer de sociala medierna spela en stor roll i valet 2014.

Det är viktigt att börja redan nu för att bygga upp en plattform inför valet. Via de sociala medierna får vi ut vår politik och kan kommunicera med människor, även med dem som vi annars inte når så lätt (unga, småbarnsföräldrar med flera).

Frågan vi ska ställa oss är då är vilka vi vill nå? Jag menar att vi vill nå ”alla andra”. Alla som inte är politiker. Jag vågar gå så långt som att påstå att vi måste vara personliga och bjuda på oss själva för att nå ut till ”alla andra”. Gudrun gick på rejv och Erik Ullenhag flyttar sitt kontor till Tensta.

Jan Björklund får oss att känna medmänsklighet med socialrealistiska inslag i sina tal. Mänsklighet. Kan vi uppnå detta på de sociala medierna? Självklart kan vi det! Ett av de mest uppskattade inläggen jag gjort på Facebook var den om mina barns nattvanor:

”4-åringen väcker mig och berättar att han inte kan sova för att det är en elefant i hans säng. Detta förstår jag förstås,  elefanter är jättestora och han har ju bara en barnsäng, så han får komma upp i vår säng. Det visar sig tyvärr att vi har ett igelkott-problem i vår säng. De har invaderat och de sticks. Som den otroligt förstående mamman jag är jagar jag bort alla igelkottar med sånger och liknande. Resultatet är att alla nu sover, 4-åringen också, och jag ligger vaken och tänker på elefanter och igelkottar….”

Många som läste detta, gillade och kommenterade såg plötsligt det mänskliga bakom politikern. De såg att även jag har jobbiga nätter och fantasifulla barn. Så när jag några dagar senare släppte en politisk nyhet på de sociala medierna så blev även detta en av de mest uppskattade nyheterna:

”Folkpartiet i Järfälla har initierat och fått igenom 30-timmar på förskolan för barn till föräldralediga.”

Detta inlägg gav oss besöksrekord på vår blogg fpjarfalla.se. Många som jag inte kände spred denna nyhet vidare, trots att den har en så tydlig partitillhörighet. Jag menar att vi måste våga visa lite vardag och personlighet på de sociala medierna. Visa lite mänsklighet. Om ni skrattar med mig när jag berättar om mina barns lustigheter bidrar det till att ni tar er tid att läsa när jag berättar om min politik.

Så låt oss göra en deal: Ni läser om mina barns lustigheter men också om min politik så lovar jag att jag ska titta på bilder på era fantastiska barn, era söta katter och era super- goda middagar. Men jag lovar också att läsa era politiska inlägg.

Veckans utmaning: Jag utmanar er alla att fylla mitt Facebook-flöde med bilder på era perfekt tillagade (eller totalt misslyckade) middagar. Min mejladress för facebook är: nicki.jozsa@hotmail.com

Nikoletta Jozsa
Vice gruppledare för Folkpartiet i Järfälla
En av grundarna av www.fpjarfalla.se

Det måste löna sig att arbeta. Även för kvinnor.

mars 7, 2013

Det måste löna sig att arbeta. Även för kvinnor.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är den största jämställdhetsutmaningen i vårt samhälle.
Kvinnors inkomst har visserligen långsamt närmat sig männens, men färsk statistik från SCB visar oroande nog att skillnaden nu ökar igen. Detta trots att kvinnor samtidigt drar ifrån män när det gäller högre utbildning och studieresultat.

Vi måste ändra på den här verkligheten. En nyckel är att se till att anställda i den kvinnodominerade välfärdssektorn får bättre möjligheter. Idag är det till exempel alldeles för svårt för lärare – som är det största kvinnodominerade akademikeryrket – att göra lönekarriär. Skickliga lärare måste kunna få riktigt bra betalt. Ett annat exempel på en viktig yrkesgrupp, som måste få bättre möjligheter att utvecklas och tjäna på att specialisera sig, är sjuksköterskorna.

Ska vi lyckas jämna ut löneskillnaderna krävs också att fler får rätt till heltid. Så länge fler kvinnor än män tvingas arbeta deltid – trots att de hellre skulle vilja jobba mer – kommer löneskillnaderna att bestå. Kommuner och landsting bör därför gå före i arbetet mot ofrivillig deltid.

Det måste löna sig att utbilda sig och arbeta, även för kvinnor.

De två bussarna som kommer varje dag

mars 7, 2013
Gunnar AndrénRiksdagsman Stocksund gunnar.andren@riksdagen.se

Gunnar Andrén
Riksdagsman Stocksund gunnar.andren
@riksdagen.se

Vi har ett problem i Stockholmsområdet som både är angenämt och förskräckligt: Det är så populärt att bo i Stockholms stad och län.

Två fulla bussar kommer varje dag till vår region. Med nya stockholmare, glada, förväntansfulla, ivriga att jobba eller utbilda sig.

Men var skall bussarna stanna? Var skall alla nya invånare bo?

Under 2012 ökade Stockholms läns befolkning till 2.127.006 invånare (31 dec 2012). De senaste åren ser befolkningsutvecklingen ut enligt nedan:


2012
2.127.006 (+ 35.533)

2011 2.091.473 (+ 37.130)

2010 2.054.343 (+ 35.161)

2009 2.019.182 (+ 37.199)

2008 1.981.983

2005 1.889.945

2000 1.823.210

På 2000-talet, tolv år, har Stockholms län alltså vuxit med 303.796 invånare. Siffran kan jämföras med hela Malmös befolkning på 307.758 invånare (31 dec 2012), detta efter 28 års befolkningsökning i rad. (Stockholm minskade senast 1973, för 39 år sedan …)

Hur stor andel av Sveriges samlade befolkningsökning för Stockholms län?

Jo, Stockholms län fick hela 48 procent av Sveriges folkökning 2012 (+ 73.038) mot 44 procent år 2011. Tendensen är att ökningen ökar. Stockholms län växer så det knakar, men till ytan blir länet inte större.

Nu är frågan: Hamnar ungefär 44-48 procent av Sveriges samlade investeringar i Stockholmsregionen?

Nej, långtifrån. Häromdagen påtalade jag i riksdagen att omkring en femtedel av all byggnadsverksamhet i landet pågår i Stockholms län (och detta trots att vi har stor arbetslöshet inom också byggnadsarbetarkåren; det finns alltså lediga resurser) samtidigt som inflyttningen är enorm.

På vilka vägar skall de där två bussarna köra? Var skall de som tycker Stockholmsområdet är så attraktivt att de trots brist på bostäder och annan infrastruktur vill bosätta sig i vår fina region? Och hur skall kommunerna finansiera nya skolor, nya vägar, nya bostadsområden, ja, allt det som följer innan de nyanlända blir skattebetalare?

Jag satt i 2008 års utjämningskommitté. Den gjorde mycket bra, vi skall se att man kan bo var man vill i Sverige, det sociala skyddsnätet skall vara finmaskigt. Men vi kunde inte, för det förhindrade utredningsdirektiven, på allvar ta itu med det angenäma problem som en växande befolkning skapar.

Det måste nästa så kallade utjämningsutredning göra. För om Stockholm drabbas av ekonomisk snuva, blir det ekonomisk lunginflammation i resten av landet, det såg vi 2009.

De två bussarna varje dag behöver nya hållplatser att stanna vid. Och de som kommer i bussarna behöver tunnelbana att åka i till det nya jobbet. Och nya bostäder, förskolor, skolor, jobb, service, matbutiker, ja, vi behöver mer investeringar i Stockholmsregionen.

Annars får de två bussarna vända redan i Knivsta, Bålsta eller Gnesta. Fast de så gärna vill komma till oss och vi som egentligen välkomnar dem.

Gunnar Andrén

Gunnar Andréns blogg

Danderydsliberalen

Nu ska smöret förbjudas

mars 6, 2013
Lotta Edholm skolborgarråd i Stockholm

Lotta Edholm skolborgarråd i Stockholm

Som skolpolitiker råkar man ibland ut för lite oväntade händelser. Ni vet, den där typen av frågor som man inte väntade sig vara tvungen att hantera när man steg upp på morgonen. En sådan fråga är smörets vara eller inte vara i våra skolmatsalar.

Allt började med att en helt enig utbildningsnämnd antog förslaget till ny kostpolicy för skolmaten i Stockholm. Föga anade vi då att detta i praktiken innebar att allt smör på mackorna skulle bytas ut mot lättmargarin.

Det blev vi dock varse när stadens rektorer och matbespisningspersonal började ta bort smöret. Naturligtvis ledde det till att arga föräldrar började höra av sig. Varför får inte deras barn längre äta smör på mackan?

Det visade sig att för att kunna följa Livsmedelsverkets råd så måste smöret, i praktiken, bort. Visserligen kan man ha kvar smöret till smörgåsen, men det innebär att fetthalten i den övriga maten skulle behöva sänkas avsevärt. Det innebär, i sin tur, att maten skulle bli mindre aptitlig eftersom fett är en viktig smakbärare.

För mig är frågan om skolmaten ganska enkel. Barnen behöver äta ganska mycket mat till lunch för att orka med skoldagen. För att detta ska ske måste maten vara rimligt god och det måste finnas valmöjligheter eftersom alla barn inte gillar allt. Visserligen skulle man kunna ta bort fettet på mackan helt och hållet, men det skulle leda till att fler barn blev hungriga på eftermiddagen.

Efter att bl a föräldrar gjort oss uppmärksamma på de smått orimliga konsekvenser som vårt beslut fått, enades utbildningsnämnden om att återigen tillåta smör i skolan. Detta trots att vi är fullt medvetna om att detta sannolikt strider mot Livsmedelsverkets rekommendationer.

Barnfetma är ett stort problem i samhället. Naturligtvis beror den dock inte främst på att barnen äter för mycket smör på smörgåsen i skolan eller på att skolmaten innehåller för mycket fett. Barnfetma beror på att många föräldrar ger sina barn för dålig mat och att barn rör på sig för lite. Om skolmaten är tillräckligt god och inbjudande, men med lite för högt fettinnehåll, så kan det förhoppningsvis leda till att barnen inte äter en massa skräpmat på eftermiddagen.

Att eleverna äter skolmaten är viktigare för mig än att maten innehåller exakt rätt mängder av allt. Självklart ska skolmaten vara så näringsrik som möjligt, men den blir helt meningslös om den inte hamnar i barnens magar.

Lotta Edholm

Läs även Lotta Edholms debattartikel  på DN Stockholmsdebatt

Lotta Edholms blogg

Var med och kampanja på Internationella kvinnodagen!

mars 5, 2013

491x180px_Banner_8-mars

På fredag den 8 mars är det den internationella kvinnodagen. Det kommer som vanligt att uppmärksammas av många folkpartister i Stockholms län. För dig som vill vara med och kampanja eller på annat delta finns en rad olika spännande aktiviteter att välja mellan.

Liberala kvinnor kampanjar för att uppmärksamma lönegapet mellan kvinnor och män, under parollen ta din del av kakan. Kom till Åhléns i Stockholms City klockan 13:00 och gör dem sällskap! Läs mer på LKs Facebooksida.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) deltar i ett seminarium om jämställda löner anordnat av 15:52-rörelsen. Seminariet pågår mellan 14:00 och 15:52 i Visionssalen, Kungsgatan 28A. Klicka här för mer information och anmälan.

SILC släpper sin nya antologi Inget är bara för män och ställer till med releasefest på Café Locanda på Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm klockan 17. Läs mer på SILCs Facebooksida.

LUF ordnar den årliga utställningen Femmetopia. I år är temat global feminism. Platsen är Bergsunds strand 43, Studieförbundet Vuxenskolan. Välkommen från 17.00. Du läser mer om Femmetopia här.

Maria Arnholm

Maria Arnholm, Jämställdhetsminister (FP)

 

Ungdomsavtalen ger jobb åt unga

mars 4, 2013

Unga ska ha jobb

För ett år sedan tog Folkpartiet initiativ till särskilda ungdomsavtal i många kommuner för att unga ska få  arbete och utbildning med en ersättning som är minst 75 procent av lägstalönen i kollektivavtalet.

Sedan i förra veckan finns ett avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting och fackföreningen Kommunal. Det gör att många arbetslösa ungdomar i åldrarna 19-25 år kommer att kunna få ungdomsjobb i kommuner och landsting.

– Det viktigaste nu är att Sveriges största arbetsgivare följer upp möjligheten och tar fram konkreta arbetsuppgifter och arbetsledningar så att ungdomarna får ett jobb att gå till. Ett tungt och viktigt ansvar vilar på kommun– och landstingspolitiker att omsätta detta avtal i konkreta jobb. Annars blir det inte ett enda nytt jobb, säger Lennart Gabrielsson, ordförande i socialnämnden i Sollentuna.

Läs mer på

Lennart Gabrielssons blogg

http://wp.me/pEMBY-zv

http://wp.me/pEMBY-yv