De två bussarna som kommer varje dag

by
Gunnar AndrénRiksdagsman Stocksund gunnar.andren@riksdagen.se

Gunnar Andrén
Riksdagsman Stocksund gunnar.andren
@riksdagen.se

Vi har ett problem i Stockholmsområdet som både är angenämt och förskräckligt: Det är så populärt att bo i Stockholms stad och län.

Två fulla bussar kommer varje dag till vår region. Med nya stockholmare, glada, förväntansfulla, ivriga att jobba eller utbilda sig.

Men var skall bussarna stanna? Var skall alla nya invånare bo?

Under 2012 ökade Stockholms läns befolkning till 2.127.006 invånare (31 dec 2012). De senaste åren ser befolkningsutvecklingen ut enligt nedan:


2012
2.127.006 (+ 35.533)

2011 2.091.473 (+ 37.130)

2010 2.054.343 (+ 35.161)

2009 2.019.182 (+ 37.199)

2008 1.981.983

2005 1.889.945

2000 1.823.210

På 2000-talet, tolv år, har Stockholms län alltså vuxit med 303.796 invånare. Siffran kan jämföras med hela Malmös befolkning på 307.758 invånare (31 dec 2012), detta efter 28 års befolkningsökning i rad. (Stockholm minskade senast 1973, för 39 år sedan …)

Hur stor andel av Sveriges samlade befolkningsökning för Stockholms län?

Jo, Stockholms län fick hela 48 procent av Sveriges folkökning 2012 (+ 73.038) mot 44 procent år 2011. Tendensen är att ökningen ökar. Stockholms län växer så det knakar, men till ytan blir länet inte större.

Nu är frågan: Hamnar ungefär 44-48 procent av Sveriges samlade investeringar i Stockholmsregionen?

Nej, långtifrån. Häromdagen påtalade jag i riksdagen att omkring en femtedel av all byggnadsverksamhet i landet pågår i Stockholms län (och detta trots att vi har stor arbetslöshet inom också byggnadsarbetarkåren; det finns alltså lediga resurser) samtidigt som inflyttningen är enorm.

På vilka vägar skall de där två bussarna köra? Var skall de som tycker Stockholmsområdet är så attraktivt att de trots brist på bostäder och annan infrastruktur vill bosätta sig i vår fina region? Och hur skall kommunerna finansiera nya skolor, nya vägar, nya bostadsområden, ja, allt det som följer innan de nyanlända blir skattebetalare?

Jag satt i 2008 års utjämningskommitté. Den gjorde mycket bra, vi skall se att man kan bo var man vill i Sverige, det sociala skyddsnätet skall vara finmaskigt. Men vi kunde inte, för det förhindrade utredningsdirektiven, på allvar ta itu med det angenäma problem som en växande befolkning skapar.

Det måste nästa så kallade utjämningsutredning göra. För om Stockholm drabbas av ekonomisk snuva, blir det ekonomisk lunginflammation i resten av landet, det såg vi 2009.

De två bussarna varje dag behöver nya hållplatser att stanna vid. Och de som kommer i bussarna behöver tunnelbana att åka i till det nya jobbet. Och nya bostäder, förskolor, skolor, jobb, service, matbutiker, ja, vi behöver mer investeringar i Stockholmsregionen.

Annars får de två bussarna vända redan i Knivsta, Bålsta eller Gnesta. Fast de så gärna vill komma till oss och vi som egentligen välkomnar dem.

Gunnar Andrén

Gunnar Andréns blogg

Danderydsliberalen

Annonser

%d bloggare gillar detta: