Det måste löna sig att arbeta. Även för kvinnor.

by

Det måste löna sig att arbeta. Även för kvinnor.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är den största jämställdhetsutmaningen i vårt samhälle.
Kvinnors inkomst har visserligen långsamt närmat sig männens, men färsk statistik från SCB visar oroande nog att skillnaden nu ökar igen. Detta trots att kvinnor samtidigt drar ifrån män när det gäller högre utbildning och studieresultat.

Vi måste ändra på den här verkligheten. En nyckel är att se till att anställda i den kvinnodominerade välfärdssektorn får bättre möjligheter. Idag är det till exempel alldeles för svårt för lärare – som är det största kvinnodominerade akademikeryrket – att göra lönekarriär. Skickliga lärare måste kunna få riktigt bra betalt. Ett annat exempel på en viktig yrkesgrupp, som måste få bättre möjligheter att utvecklas och tjäna på att specialisera sig, är sjuksköterskorna.

Ska vi lyckas jämna ut löneskillnaderna krävs också att fler får rätt till heltid. Så länge fler kvinnor än män tvingas arbeta deltid – trots att de hellre skulle vilja jobba mer – kommer löneskillnaderna att bestå. Kommuner och landsting bör därför gå före i arbetet mot ofrivillig deltid.

Det måste löna sig att utbilda sig och arbeta, även för kvinnor.

Annonser

%d bloggare gillar detta: