Nytt partiprogram för Folkpartiet

by
Cecilia Elving ordförande i Liberala Kvinnor Stockholmcecilia.elving@folkpartiet.se

Cecilia Elving ordförande i Liberala Kvinnor Stockholm
http://ceciliaelving.com

I måndags presenterades programkommitténs förslag till nytt partiprogram för Folkpartiet Liberalerna. ”Frihet i globaliseringens tid”, som förslaget heter, är resultatet av en unikt öppen process. Både medlemmar och andra intresserade liberaler har getts möjlighet att diskutera via två olika enkäter, öppna möten, workshops, studiecirklar, och via en programblogg. Över 6000 personer har på olika sätt kommit med input till processen.

I och med att programmet presenterades så öppnades motionstiden och medlemmarna har på sig fram till den 28 maj att skriva motioner om det nya partiprogrammet inför landsmötet, Folkpartiets högsta beslutande organ, som äger rum i Västerås i november. Folkpartister brukar vara flitiga motionärer och när nu ett nytt partiprogram ska antas väntas det bli rekord i inkomna motioner.

Efter att ha läst förslaget till nytt partiprogram är jag dock inte så säker på att alla förväntningar om nya motionsrekord kommer att slå in. De som bara har kommit i kontakt med ”Frihet i globaliseringens tid” via media kanske uppfattar förslaget som en högersväng då några av de mest omskrivna förslagen är de om plattare skatt, slopad värnskatt och avskaffande av turordningsreglerna i LAS.

Men den som läser programmet ser att det även innehåller höjningar av ambitionsnivån i välfärdssystemen inom en rad områden. Givetvis spelar satsningar på skola, kultur och kunskap en tung roll, men även inom många andra områden såsom miljö, klimat, likabehandling och äldreomsorg så vässas politiken. Så även inom det område som jag brinner lite särskilt för, jämställdhet.

Vi i Liberala Kvinnor i Stockholms län har varit aktiva i partiprograms-processen och vi kan med glädje konstatera att de flesta av våra hjärtefrågor finns med, även om det självklart finns delar där vi inte är helt överens med programkommittén. Vi verkar inte vara ensamma om att vara nöjda, jag har (hittills) inte lyckats hitta en enda missnöjd liberal bloggare.

Programkommittén har gjort ett gediget arbete och ”Frihet i globaliseringens tid” lever väl upp till det högt ställda målet – att besvara de stora samhällsutmaningar som vår globaliserade värld ställer. Förslaget till nytt partiprogram innehåller något för alla olika typer av liberaler som ryms inom Folkpartiet Liberalerna. Socialliberaler, marknadsliberaler och liberala feminister kan alla känna sig nöjda med förslaget.

Jag vågar inte sia om hur många Folkpartister som tar chansen att ytterligare förfina programförslaget genom att skriva motioner till landsmötet. Kanske har programkommitténs gedigna förankring gjort att medlemmarna redan känner att deras röst har blivit hörd och att deras motion därför är överflödig. Kanske har den öppna processen skapat så mycket engagemang att många fler än vanligt vill motionera.

Jag vågar dock påstå att det inte kommer att bli några större strider om det nya partiprogrammet. Snarare så ser jag en stor potential för ”Liberalism i globaliseringens tid” att bli en enande kraft för partiet.

Cecilia Elving

Annonser

%d bloggare gillar detta: