Det ska löna sig att göra karriär i klassrummet

by

Malin Danielsson kommunalråd i Huddingehttp://liberalapproach.blogspot.se/

Malin Danielsson kommunalråd i Huddinge

Häromveckan blev det klart med Folkpartiets karriärreform inom skolan. Från och med i år kommer vi kunna inrätta förstelärare och lektorer på våra skolor. Förstelärare kan den som har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen bli och det betyder i princip en löneökning med 5 000 kronor per månad.

Lektor kan den lärare bli som har avlagt examen på forskarnivå och under minst fyra år har visat pedagogisk skicklighet som lärare. Lektorn får runt 10 000 kronor mer i månaden.

För Huddinges del betyder det här, fullt utbyggt, att vi kommer att ha ca 80 förstelärare inom grundskolan och ca 25 förstelärare inom gymnasieskolan som kommer att ha ett bredare uppdrag att utveckla skolan.

Varför är det då viktigt att lärare kan göra karriär i klassrummet? Jo det är just att det är i klassrummet de kan göra karriär. Alltför många lärare lämnar skolan i brist på karriärmöjligheter. En del stannar kvar inom skolan men som rektor och lämnar då klassrummet. Många väljer bort yrket.

Jämfört med andra akademiska yrken har lärarna släpat efter lönemässigt. Läraryrket har tappat i attraktivitet och vi står inför en kommande lärarbrist i länet. Det är inte bara viktigt att behålla dessa skickliga lärare i skolan, det är även viktigt att de får i uppdrag att dela med sig av sina färdigheter genom att till exempel coacha och handleda sina kollegor.

Det är en ödesfråga för framtiden att vi har en bra skola med skickliga lärare och då måste vi ha lärare som vill vara med och utveckla skolan och dessa lärare måste också märka i plånboken att deras arbete uppskattas. Jag är övertygad om att karriärreformen kommer att leda till ett lyft för skolan så att fler elever blir godkända, når topprestationer och att läraryrket status höjs.

Malin Danielsson

Malin Danielssons blogg

Annonser

%d bloggare gillar detta: