Archive for april, 2013

Nu kan lönerna höjas för specialistutbildade sjuksköterskor

april 30, 2013
Anna Starbrink landstingsråd  (FP)

Anna Starbrink landstingsråd (FP)

– Om unga människor ska vilja bli sjuksköterskor, och om våra medarbetare ska vilja förbli sjuksköterskor, vidareutbilda sig och bidra till att utveckla vården – då måste det bli möjligt att göra lönekarriär som sjuksköterska.

– Den satsning jag och Folkpartiet drivit igenom är ett första steg mot en mer individuell lönesättning – men också ett steg mot mer jämställda löner på arbetsmarknaden, säger Anna Starbrink (FP).

– Vårt landsting betalar landets högsta sjuksköterskelöner men andra landsting och regioner gör eller förbereder lönesatsningar. Samtidigt har vi förhållandevis låg andel sjuksköterskor i Stockholms län, jämfört med andra delar av landet.

– Lika viktigt som det är att satsa på nya karriärtjänster för lärare är det att höja status och ersättning till dugliga sjuksköterskor. Vårt landsting satsar sedan tidigare bland annat på egna utbildningar för specialistsjuksköterskor, men vi måste ta steget vidare, säger Anna Starbrink (FP).

Anna Starbrinks blogg

FAKTA: SATSNING PÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKORS LÖNER

Alliansen gör en riktad satsning för att höja lönerna för specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor inom vissa definierade bristyrken på akutsjukhusen. Satsningen omfattar 45 miljoner 2014 som utökas med ytterligare 45 miljoner 2015 för att då alltså ligga på 90 miljoner kronor. Hela gruppen specialistsjuksköterskor i bristyrkena på akutsjukhusen omfattar drygt 3.000 personer. Utslaget på hela gruppen motsvarar Alliansens satsning 1.500 kronor per person och månad, men fördelas individuellt.

Annonser

Engagera dig i Folkpartiets vårkampanj!

april 26, 2013

Vårkampanj 2013 Banner

Imorgon inleds Folkpartiets vårkampanj 2013 med en gemensam kampanjdag för alla folkpartister i Sverige. Temat är integration. Kampanjen lyfter t.ex. fram behovet av mer yrkessvenska och praktik, sänkta trösklar till arbetsmarknaden och hur vi bättre ska ta till vara högutbildades kompetens. Sverige behöver fler som är med och bidrar!

Mer information hittar du på www.folkpartiet.se/sverigekan. Där kan du också läsa mer om hur du engagerar dig i kampanjen.

Skriv gärna ut och sprid flygbladet här nedan!

20009 - Flygblad Sverige kan (1)

Stark landsbygd och starka städer – går det?

april 24, 2013

BildVem vinner på urbaniseringen? Är urbaniseringen endast av ondo för landsbygden? Hur stärker vi små och stora städer samtidigt som landsbygden utvecklas? Kanske vi behöver en ny landsbygdspolitik?

Folkpartiet liberalerna bjuder in till ett seminarium om städernas och landsbygdens roll i urbaniseringens tidevarv.
Tid: 2 maj, kl. 12.30-14.00
Plats: Meddelas vid anmälan.

Medverkar i panelen gör bland andra Marit Paulsen och Anita Brodén. Fler deltagare tillkommer.

Vi serverar lunchsmörgås från kl.12.00.
Anmälan sker senast 30 april till Ylva Westlund: ylva.westlund@riksdagen.se

Om att sätta en kommun på kartan på gott och ont

april 24, 2013
Lars Johansson

Lars Johansson gruppledare i Botkyrka

I Botkyrka kommun där jag är verksam sitter Folkpartiet i opposition tillskillnad från de flesta andra kommuner i länet. Det är ingen fördel att sitta i opposition det kan jag säga direkt.

Visserligen slipper man det tunga ansvaret, men samtidigt är frustrationen stor över att inte kunna få igenom sina förslag och idéer.

Följer man Botkyrka i medier är det lätt att få bilden av Botkyrka som en framåt kommun som är häftig, nytänkande och spännande.

Vi kan läsa, höra och se att Botkyrka ska ha vertikala växthus, nycirkus, filmproduktion och nya idéhus.Detta låter imponerade på folk utanför kommun. Oj vad mycket kul det händer i Botkyrka, får jag höra av vänner och bekanta.

Och visst låter allt detta kul, men för oss som bor och verkar är det mindre kul. För allt detta ska betalas och det får kommunens skattebetalare stå för. En snabb blick på kommunens årsredovisning för år 2012 kan ge sken av att vi har råd med allt detta i Botkyrka. 154 miljoner kronor i överskott är inte så illa.

Men skalar man bort alla engångseffekter m.m. så krymper överskottet till bara 59 miljoner kronor. Det är mycket pengar, men sämre än budget och det avkastningskrav som kommunen ska följa.

Ändå fortsätter den röd/gröna majoriteten att skapa nya ”landmärken” i Botkyrka. Ett tänkt idéhus i kommundelen Tullinge, önskat av PRO, är ett sådant. Världsberömda arkitekter är inbjudna för att vara med och skissa på idéhuset.

Samtidigt är flera skolor i Tullinge i behov av renoveringar och upprustning. Skolorna är trånga, slitna och har en mycket dålig arbetsmiljö för såväl lärare och elever. De äldre önskar ett nytt äldreboende i kommundelen så att man kan bo kvar i Tullinge också på ålderns höst. Till dessa ändamål finns det inga pengar. Nej de satsas istället det på det nya ”landmärket” som skall imponera på utomstående och som ska göra Botkyrka ännu mer ”spännande”.

Det går dock att få ett stopp på detta tänk. De 14 september 2014 är det val och då är det dags att ge Botkyrka en ny majoritet med Folkpartiet vid styret!

Lars Johansson

Folkpartiets blogg i Botkyrka

Äntligen finns en ny vision Väsby Stad 2040

april 22, 2013
Kristina Klempt Kommunalråd i Upplands-Väsby

Kristina Klempt
Kommunalråd i Upplands-Väsby

Väsby är en härlig plats på jorden, min plats att leva många år framöver. Om trenden håller i sig kommer jag att ha få gott om sällskap av nya Väsbybor när vi 2040 tangerar 60 000-strecket.

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby fastslog den 15 april äntligen Vision Väsby Stad 2040 som arbetats fram under ett drygt år. Vi har genom en rad aktiviteter och initiativ samlat ihop kommentarer, svar på frågor och medskick på vad Väsby ska sikta på att vara i framtiden. Synpunkter och tankar har kommit från många.

Inte bara nuvarande Väsbybor, intresseorganisationer, eller företagare utan också några som ännu inte bor och jobbar i Väsby men som skulle kunna i framtiden. Slutligen har politiska företrädare, däribland jag som representant för Folkpartiet, försökt vaska fram kärnan i allt det insamlade materialet.

Visionen bygger på några saker vi är bra på i Väsby – idrott, orörd natur och grönområden, läge, företagsamhet, tänka stad. Utmaningarna finns som vi alla är medvetna om kring lärande och skola. Därför är det viktigt att vi gemensamt fortsätter jobba för skolor där eleverna får kunskaper såväl som självförtroende.

Vi i Folkpartiet har lyft fram staden med hjärta, en trygg, vänlig och öppen plats att bo, leva och verka i. Ett Väsby där vi prioriterar gröna områden och mötesplatser, ett Väsby som blivit ett genom att E4:an överdäckats och möjliggjort att jag som Väsbybo kan ta mig från öster till väster eller tvärtom utan att passera barriärer i form av motorväg eller järnvägsspår.

Som 80-åring vill jag 2040 kunna blicka tillbaka och vara stolt över att vi i Väsby tog till oss nya idéer och provade nytt.

Kristina Klempt

Kristna Klempts blogg

 

 

Fullsatt på EU-seminariet

april 22, 2013

Birgitta Ohlsson talar på EU-seminariet Jasenko Selimovic talar på EU-seminariet Vart är Europa på väg 2Birgitta Ohlsson, Jasenko Selimovic och Lennart Nordfrors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-seminariet Vart är Europa på väg i torsdags bjöd på en livlig diskussion om EU:s framtid. Panelen med EU-minister Birgitta Ohlsson och Jasenko Selimovic tillsammans med samtalsledaren Lennart Nordfors var positiva till EU:s förmåga att  försvara mänskliga rättigheter och bidra till ekonomisk återhämtning i Europa.

Många stora problem togs upp under kvällen som ungdomsarbetslösheten runt om i Europa och Romernas situation.

Birgitta Ohlsson, Jasenko Selimovic och Lennart Nordfors var överens om att utan det fungerande EU hade situationen varit mycket värre idag i Europa.

Seminariet blev en tidig kick-off inför Europavalet i maj 2014. Som det mest Europavänliga partiet i Sverige behöver Folkpartiet jobba hårt för att visa att ett fördjupat EU-samarbete är nyckeln till att lösa krisen i Europa.

18 april: Vårt Europa, vart är vi på väg?

april 10, 2013
Birgitta OhlssonEU- och demokrati-minister

Birgitta Ohlsson
EU/demokrati-
minister

Jasenko SelimovicStatssekreterare

Jasenko Selimovic
Statssekreterare

Lennart NordforsOrdförande i SILC

Lennart Nordfors
Styrelseordförande i SILC

Välkommen till en diskussion om vårt Europa, vart är vi på väg?

Det politiska landskapet ser helt annorlunda ut idag jämfört med Europavalet 2009. Det ställer nya krav på oss folkpartister som vill fortsätta vara det mest europavänliga partiet. Hur ska vi lyfta de liberala värdena i europasamarbetet och hur ska vi återvinna förtroendekapitalet hos våra egna medlemmar?

Medverkar gör Birgitta Ohlsson, EU-minister, Jasenko Selimovic, statssekreterare och Lennart Nordfors, styrelseordförande SILC.

Torsdag den 18 april kl 18.30 på Restaurang Treskillingen, Postmuséet, Lilla Nygatan 6, Gamla Stan.

På restaurang Treskillingen finns möjlighet att köpa kaffe, vin eller öl samt lättare mat.

Anmälan senast den 15 april till stockholm@folkpartiet.se

Frågor om Europaseminariet besvaras av Berith Eriksson, berith.eriksson@folkpartiet.se eller 0708-549045.

15 april: En kväll om framtidens kollektivtrafik

april 10, 2013

Stockholms län behöver mer kollektivtrafik, inte minst nya tvärförbindelser. I etapp 2 av stomnätsstrategin har landstingets trafikförvaltning tagit fram förslag på hur stomnätet kan utvecklas i framtiden. I strategin finns såväl nya spår – tunnelbana och tvärbana – som nya busslinjer.

Samtidigt pågår ett omfattande arbete för att lösa finansieringen av den utbyggda kollektivtrafiken, inte minst den planerade tunnelbanan till Nacka. 2013 års Stockholmsförhandling har uppdraget att titta på denna fråga, samt hur bostadsbyggandet kan öka och en översyn av trängselskattesystemet.

Folkpartiet bjuder nu in till en informationskväll om framtidens kollektivtrafik i Stockholms län. Inbjudna talare är HG Wessberg, förhandlingsperson, och Marcus Andersson, projektledare på Trafikförvaltningen.

När: Måndagen den 15 april kl. 18:00-21:00
Var: Landstingssalen, Hantverkargatan 45 (entré på baksidan), Stockholm
Anmälan: stockholm@folkpartiet.se, senast fredag 12 april.

Kaffe och smörgås finns till försäljning.

Frågor om evenemanget besvaras av Jesper Svensson, jesper.svensson@politik.sll.se eller 070-737 41 72.

Folkpartiet i Järfälla och Alliansen lanserar en ny webbplats

april 5, 2013

Folkpartiet i Järfälla och Alliansen lanserar en ny webbplats

Alliansen i Järfälla gick tidigare idag ut med ett pressmeddelande där de berättar att de lanserar en ny hemsida med namnet www.jarfallafortjanarbattre.se. Lanseringen kommer som ett svar på att Socialdemokraterna i Järfälla under de senaste dagarna publicerat filmklipp med påståenden om Järfälla, som Alliansen i Järfälla menar är felaktiga. På den nya webbplatsen presenterar Alliansen därför en sanningsbarometer som kontrollerar vilken sanning som ligger i Socialdemokraternas påståenden. Du hittar www.jarfallafortjanarbattre.se här. Sidan kommer att uppdateras fortlöpande.Bild