Nu kan lönerna höjas för specialistutbildade sjuksköterskor

by
Anna Starbrink landstingsråd  (FP)

Anna Starbrink landstingsråd (FP)

– Om unga människor ska vilja bli sjuksköterskor, och om våra medarbetare ska vilja förbli sjuksköterskor, vidareutbilda sig och bidra till att utveckla vården – då måste det bli möjligt att göra lönekarriär som sjuksköterska.

– Den satsning jag och Folkpartiet drivit igenom är ett första steg mot en mer individuell lönesättning – men också ett steg mot mer jämställda löner på arbetsmarknaden, säger Anna Starbrink (FP).

– Vårt landsting betalar landets högsta sjuksköterskelöner men andra landsting och regioner gör eller förbereder lönesatsningar. Samtidigt har vi förhållandevis låg andel sjuksköterskor i Stockholms län, jämfört med andra delar av landet.

– Lika viktigt som det är att satsa på nya karriärtjänster för lärare är det att höja status och ersättning till dugliga sjuksköterskor. Vårt landsting satsar sedan tidigare bland annat på egna utbildningar för specialistsjuksköterskor, men vi måste ta steget vidare, säger Anna Starbrink (FP).

Anna Starbrinks blogg

FAKTA: SATSNING PÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKORS LÖNER

Alliansen gör en riktad satsning för att höja lönerna för specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor inom vissa definierade bristyrken på akutsjukhusen. Satsningen omfattar 45 miljoner 2014 som utökas med ytterligare 45 miljoner 2015 för att då alltså ligga på 90 miljoner kronor. Hela gruppen specialistsjuksköterskor i bristyrkena på akutsjukhusen omfattar drygt 3.000 personer. Utslaget på hela gruppen motsvarar Alliansens satsning 1.500 kronor per person och månad, men fördelas individuellt.

Annonser

%d bloggare gillar detta: