Archive for juni, 2013

Folkpartiet i Stockholms län söker ny ombudsman

juni 17, 2013

Vår ombudsman med ansvar för kampanj, webb, sociala medier och grafisk produktion har valt att gå vidare till ny arbetsgivare. Nu söker vi hans efterträdare.

Ny ombudsman

Annonser

Stockholmskonferensen 2013 – ett år kvar till valet

juni 11, 2013

Söndagen den 15 september är det dags för Stockholmskonferensen 2013 – årets stora mötesplats för liberaler i Stockholms län! På konferensen träffar du bland andra Jan Björklund, Maria Arnholm, Erik Ullenhag, Birgitta Ohlsson, Birgitta Rydberg och Lotta Edholm. Konferencier är John Chrispinsson. I år har vi flyttat till Norra Latin i Stockholm för att kunna erbjuda ännu fler platser.

Program

· 10.00 Mingel med riksdagskandidater
· 12.00 Stockholmskonferensen inleds med lunch
· 17.00 avslutas konferensen med mingel

Årets Stockholmskonferens äger rum när det precis återstår ett år till det viktiga supervalåret 2014. Konferensen ska vara ett startskott för det intensiva och viktiga arbete som vi har framför oss för en liberal valseger 2014. Konferensen kommer skilja sig från tidigare år eftersom vi inte kommer arrangera seminarier utan årets upplaga kommer vara ett konvent.

I direkt anslutning till Stockholmskonferensen kommer ett mingel för riksdagskandidaterna äga rum. Under minglet har du chansen att träffa våra kandidater i riksdagsprovvalet. Är du själv en kandidat har du en möjlighet att presentera dig och dina idéer.

Platsen är Ljusgården på Norra Latin och pågår mellan 10.00-12.00.

Missa inte årets stora händelse, utan anmäl dig redan nu på http://www.folkpartiet.se/stockholmskonferensen

Deltagaravgiften är 250 kr och betalas in på pg 5 77 00-7, Folkpartiet liberalerna i Stockholms län i samband med anmälan. Ange sk och namn. LUF-aktiva betalar ingen avgift.

Stockholmskonferensen 2013

Sjuksköterskelyftet är jämställdhetspolitik i praktiken

juni 5, 2013
Anna Starbrink Landstingsråd

Anna Starbrink
Landstingsråd

Som liberal är det självklart att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi ser de strukturer och könsroller som fortfarande, i ett av världens mest jämställda länder, begränsar både kvinnor och män. Och vi vill göra något åt det.

Ett av de tydligaste utslagen av ojämställdheten i Sverige är vår till stora delar könsuppdelade arbetsmarknad. Många arbetar i yrken som domineras av det ena eller andra könet.Och kvinnor tjänar genomgående mindre.

Många av dem arbetar i de kvinnodominerade akademikeryrkena i offentlig sektor.

Ett praktiskt sätt att öka jämställdheten är därför att lyfta dessa högskoleutbildade kvinnor – och deras manliga kollegor. I landstinget har jag därför tagit initiativ till ett sjuksköterskelyft.

En del är en direkt lönesatsning. Specialistutbildade sjuksköterskor på akutsjukhusen som tar särskilt stort ansvar för utvecklingen och uppgifterna på arbetsplatsen ska kunna få en särskild lönehöjning, utöver den ordinarie årliga löneöversynen.

Att belöna utbildning, erfarenhet och ansvar är god liberal politik – och det är dags att göra verklighet av den även i vården. Det är en permanent satsning, 45 miljoner kronor under 2014 som utökas med ytterligare 45 miljoner 2015.

Om man skulle slå ut det på alla specialistsjuksköterskor i de berörda grupperna motsvarar det ca 1.500 kronor/månad – men denna extra lönehöjning ska göras individuellt, på varje arbetsplats av lönesättande chef, utifrån kriterier som landstinget ska arbeta fram tillsammans med facket.

Vi utbildar också fler specialistsjuksköterskor. Landstingets egen uppdragsutbildning inom vissa bristspecialiteter utökas till 100 platser nästa år, en utbyggnad på 40 procent och en total satsning på 22 miljoner kronor. Landstingets egen vidareutbildning riktar sig till våra anställda sjuksköterskor och de får en viss utbildningslön under utbildningstiden.

Vi kommer också på andra sätt att göra det mer attraktivt att vidareutbilda sig. Det är viktigt för att vi ska kunna säkra tillgången till specialistsjuksköterskor och en god och säker vård – men det är också viktigt för jämställdheten.

Sjuksköterskor ska också kunna göra karriär – som märks på lönebeskedet.

Om några dagar ska landstingsfullmäktige besluta om budgeten och därmed förverkligas flera viktiga liberala jämställdhetsreformer.

Anna Starbrink

Den som vill veta mer om lönesatsningar och annat om mitt arbete i landstinget kan titta in på min blogg 

 

Ny blogg för Folkpartiet Sundbyberg

juni 5, 2013

FPSundbyberg

Folkpartiet Liberalerna i Sundbyberg tar nu ett nytt steg för ökad dialog genom att starta en ny blogg för att göra det enklare för alla er läsare och medborgare att läsa om våra förslag och idéer. Här kommer vi att kommentera aktuella Sundbybergsfrågor men också landstings- och rikspolitik.

Sundbyberg behöver en ny ledning och vi i Folkpartiet Liberalerna är beredda att bidra till den förändringen. På bloggen kommer vi presentera våra idéer för en bättre stad med både hjärta och hjärna.

Dessa fyra områdena ser vi som mycket viktiga för en bra stad att leva och utvecklas i:

  • Skola och förskola – med en verksamhet som fokuserar på individen, lust, kunskap, nolltolerans mot mobbing och starka pedagoger.
  • Idrott & hälsa – en engagerad kraft för spontanidrott samt organiserad idrott. Idrotten är för oss en viktig del av livet och bidrar till glädje, folkhälsa och lokal identitet.
  • Miljö & gröna värden – en grön och hållbar stad med tillgång till miljöer för rekreation och friluftsliv.
  • Äldrepolitik – med en verksamhet som ska präglas av kvalité, trygghet, hälsoperspektiv och vardaglig valfrihet kring mat, fritidsaktiviteter och social samvaro. Friskvård och aktiv fritid. Gubbverkstad och värdefulla träffpunkter.

Johan Storåkers
Oppositionsråd Folkpartiet Liberalerna Sundbyberg