Ny blogg för Folkpartiet Sundbyberg

by

FPSundbyberg

Folkpartiet Liberalerna i Sundbyberg tar nu ett nytt steg för ökad dialog genom att starta en ny blogg för att göra det enklare för alla er läsare och medborgare att läsa om våra förslag och idéer. Här kommer vi att kommentera aktuella Sundbybergsfrågor men också landstings- och rikspolitik.

Sundbyberg behöver en ny ledning och vi i Folkpartiet Liberalerna är beredda att bidra till den förändringen. På bloggen kommer vi presentera våra idéer för en bättre stad med både hjärta och hjärna.

Dessa fyra områdena ser vi som mycket viktiga för en bra stad att leva och utvecklas i:

  • Skola och förskola – med en verksamhet som fokuserar på individen, lust, kunskap, nolltolerans mot mobbing och starka pedagoger.
  • Idrott & hälsa – en engagerad kraft för spontanidrott samt organiserad idrott. Idrotten är för oss en viktig del av livet och bidrar till glädje, folkhälsa och lokal identitet.
  • Miljö & gröna värden – en grön och hållbar stad med tillgång till miljöer för rekreation och friluftsliv.
  • Äldrepolitik – med en verksamhet som ska präglas av kvalité, trygghet, hälsoperspektiv och vardaglig valfrihet kring mat, fritidsaktiviteter och social samvaro. Friskvård och aktiv fritid. Gubbverkstad och värdefulla träffpunkter.

Johan Storåkers
Oppositionsråd Folkpartiet Liberalerna Sundbyberg

Annonser

%d bloggare gillar detta: