Sjuksköterskelyftet är jämställdhetspolitik i praktiken

by
Anna Starbrink Landstingsråd

Anna Starbrink
Landstingsråd

Som liberal är det självklart att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi ser de strukturer och könsroller som fortfarande, i ett av världens mest jämställda länder, begränsar både kvinnor och män. Och vi vill göra något åt det.

Ett av de tydligaste utslagen av ojämställdheten i Sverige är vår till stora delar könsuppdelade arbetsmarknad. Många arbetar i yrken som domineras av det ena eller andra könet.Och kvinnor tjänar genomgående mindre.

Många av dem arbetar i de kvinnodominerade akademikeryrkena i offentlig sektor.

Ett praktiskt sätt att öka jämställdheten är därför att lyfta dessa högskoleutbildade kvinnor – och deras manliga kollegor. I landstinget har jag därför tagit initiativ till ett sjuksköterskelyft.

En del är en direkt lönesatsning. Specialistutbildade sjuksköterskor på akutsjukhusen som tar särskilt stort ansvar för utvecklingen och uppgifterna på arbetsplatsen ska kunna få en särskild lönehöjning, utöver den ordinarie årliga löneöversynen.

Att belöna utbildning, erfarenhet och ansvar är god liberal politik – och det är dags att göra verklighet av den även i vården. Det är en permanent satsning, 45 miljoner kronor under 2014 som utökas med ytterligare 45 miljoner 2015.

Om man skulle slå ut det på alla specialistsjuksköterskor i de berörda grupperna motsvarar det ca 1.500 kronor/månad – men denna extra lönehöjning ska göras individuellt, på varje arbetsplats av lönesättande chef, utifrån kriterier som landstinget ska arbeta fram tillsammans med facket.

Vi utbildar också fler specialistsjuksköterskor. Landstingets egen uppdragsutbildning inom vissa bristspecialiteter utökas till 100 platser nästa år, en utbyggnad på 40 procent och en total satsning på 22 miljoner kronor. Landstingets egen vidareutbildning riktar sig till våra anställda sjuksköterskor och de får en viss utbildningslön under utbildningstiden.

Vi kommer också på andra sätt att göra det mer attraktivt att vidareutbilda sig. Det är viktigt för att vi ska kunna säkra tillgången till specialistsjuksköterskor och en god och säker vård – men det är också viktigt för jämställdheten.

Sjuksköterskor ska också kunna göra karriär – som märks på lönebeskedet.

Om några dagar ska landstingsfullmäktige besluta om budgeten och därmed förverkligas flera viktiga liberala jämställdhetsreformer.

Anna Starbrink

Den som vill veta mer om lönesatsningar och annat om mitt arbete i landstinget kan titta in på min blogg 

 

Annonser

%d bloggare gillar detta: