Hen hjälper oss att sluta dela upp i pojkar och flickor

by

Det var invigning av en ny skateboardanläggning i Täby. Pojkar och vuxna män kastade sig ohämmat ut i avancerad skateboardåkning. Flera pojkar uppmuntrade varandra så att deras varierande förmågor kunde utvecklas. De gav varandra utrymme att pröva på nya konster. Några flickor gjorde försiktiga försök i en av de plattare delarna av anläggningen. Men då stod ett gäng grabbar bredvid och suckade ”tjejerna är i vägen”.

skateboard

Är det tjejerna som är i vägen eller är det nybörjare som har svårt att få tillträde? Somliga nybörjare får det uppenbarligen lättare än andra: de nybörjare som är av manligt kön. Men det finns antagligen grabbar som också har svårt att göra sina första övningar. Hur kan vi finna bättre fungerande sätt att tänka och göra?

Jag tänker att hen hjälper oss att sluta med att dela upp i pojkar och flickor, kvinnor och män. Hen ökar därför möjligheterna att jämställdhetsintegrera på riktigt. Det handlar om att ge varje individ möjlighet att utvecklas utan hindrande föreställningar om vad en ”riktig pojke/man” eller en ”riktig flicka/kvinna” ska vara. Könsnormer ligger som en våt filt över oss. Vi kommer inte bort från normer genom att ständigt upprepa dem. Det betyder att det skulle underlätta om vi i vardagen utgår från mänskligheten som hen istället för att dela in i hon och han.

Jovisst behövs könskategorierna i analyserande syfte. Precis som jag har gjort när jag reflekterar över vad som hände på skatebordbanan. Det finns många studier som behöver göras med könsbaserad kartläggning som grund. Exempelvis frågor om könssegregerade arbetsmarknader, löner, maktrelationer, våld, sjukvård mm. Men, när är det relevant att i praktiken dela in i pojkar och flickor, män och kvinnor? Dels missar vi alla människor som inte stämmer in i någon av dessa två könskategorier, dels befäster vi förutfattade meningar om könsskillnader. Andra kategorier som exempelvis nybörjare, något vana, avancerade är bättre, särskilt om vi vill verka för en jämställd skateboardkultur.

Eva Wittbom

Eva Wittbom (FP)
Kommunalråd, ordförande Barn- och grundskolenämnden i Täby

Annonser

%d bloggare gillar detta: