Archive for oktober, 2013

Ja till tunnelbana till Hagastaden/NKS och FP vill ha mer!

oktober 30, 2013

Tunnelbana

Folkpartiet liberalerna har i modern tid alltid varit med och tagit ansvar för Stockholmsregionens infrastrukturutbyggnad och har deltagit i alla större trafiköverenskommelser för regionen.

För att nå en så bred och demokratiskt förankrad uppgörelse som möjligt har nu partiet internt enats om att verka för en tunnelbana till NKS/Hagastaden. Den får dock inte minska kapaciteten på grön linje.

Folkpartiet vill bygga samtliga fyra aktuella tunnelbanelinjer som diskuterats men även en tunnelbana till Täby. I samband med denna trafiköverenskommelse vill partiet också slå fast att stomlinjebuss nummer fyra ska omvandlas till spårväg.

De nya kostnaderna för landstinget som uppstår får inte hota redan beslutade projekt. Särskilt vill partiet lyfta fram Spårväg Syd till Älvsjö och Tvärbana norr till Ursvik.

– Spårväg eller tunnelbana till NKS och Hagastaden har varit omdiskuterat länge. Nu sätter vi i Folkpartiet ned foten, vilket innebär att det finns en långsiktig, bred majoritet för att bygga tunnelbana till Solna, säger Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd och medlem i 16-gruppen för trafikförhandlingar i Stockholmsregionen.

– Förutom tunnelbana till Nacka, med länk till Gullmarsplan, Barkarby och Solna behöver Stockholm även tunnelbana till Täby. Nordöstra Stockholms län har högt bilresande och låg kollektivtrafikandel i dag. Det är viktigt att förhandlingspersonerna hittar en lösning som möjliggör tunnelbana till Täby. Från Folkpartiets sida förordar vi en förlängning av röd linje Mörby-Täby. Det vore en bra och relativt billig lösning, säger Elisabeth Gunnars (FP), kommunalråd i Österåker och medlem i 16-gruppen för trafikförhandlingar i Stockholmsregionen.

– Nya tunnelbanor måste kompletteras med tvärförbindelser i form av spårväg, som kan byggas snabbare och billigare. Viktigast är att konvertera buss 4 med sina 70.000 resenärer per dag till spårväg. Det är också oerhört viktigt att den nya tunnelbanan till Solna blir en egen bana som inte minskar kapaciteten på grön linje till Västerort, säger Birgitta Rydberg.

– Trafikpaketet för Stockholm får inte försena våra andra viktiga investeringar i bland annat vården. Staten måste självklart betala sin andel av trafikinvesteringar, även i Stockholm. Vi kommer aldrig att räkna trängselskatten som en statlig finansiering. Den betalas av Stockholmarna själva – det är stockholmarnas pengar som ovillkorligen måste räknas som regionens bidrag, säger Birgitta Rydberg och Elisabeth Gunnars.

Annonser

Ta pulsen på kandidaterna i provvalet till landstinget i yttre länet

oktober 11, 2013

Vilka kandidater vill du se på Folkpartiets listor i yttre länets sex valkretsar?

Nu har du chansen att möta och ställa frågor till dina kandidater!

Välkommen till kandidatutfrågningen.

Landstinget

Landstingshuset på Hantverkargatan vid 150-årsjubileet 28 september 2013.

Tid och plats: Söndag 20 oktober klockan 16.00 – 18.00 i landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 i Stockholm.

Inledningsanförande av EU-minister Birgitta Ohlsson kl 16.00-16.15.

Utfrågningen leds av Mats Hasselgren, kommunalråd i Täby.

Alla medlemmar i yttre länet är varmt välkomna till utfrågningen! Kaffe och smörgås serveras.

Obligatorisk anmälan både för kandidater och mötesdeltagare till stockholm@folkpartiet.se

Provvalet till landstinget startar om en vecka och pågår till 3 november. Nytt för i år är att provvalet är gemensamt för de sex valkretsarna i yttre länet. Medlemmarna kan välja mellan samtliga kandidater som ställer upp i provvalet. De sex separata landstingslistorna i Stockholms läns sex yttre valkretsar fastställs på nomineringsmötet 4 december.

För frågor om provvalet till landstinget kontakta per.hammar@folkpartiet.se

Anders Bengtsson ny kampanjansvarig i Stockholms län

oktober 1, 2013
Anders Bengtsson anders.bengtsson @folkpartiet.se 08-41024243

Anders Bengtsson anders.bengtsson
@folkpartiet.se
08-41024243

Imorgon 2 oktober börjar Anders Bengtsson att jobba som webb- och kampanjansvarig ombudsman för Folkpartiet i Stockholms län. Han kommer  att vara webbredaktör i Stockholms län, leda de bägge nätverken för bloggredaktörer och lokala kampanjledare. Anders kommer närmast från en tjänst för Folkpartiet i Järfälla där han bland annat dragit igång Järfällabloggen.

Vi är mycket glada att Anders börjar på länsförbundet  – nu höjer vi tempot i arbetet med webben, sociala medier och våra kampanjer.

1. Anders, berätta litet grann om dig själv!

”Jag kommer från Trångsund i Huddinge men bor sedan drygt 10 år i Järfälla med min familj. Jag har fram tills idag arbetat som politisk sekreterare i Folkpartiet Järfälla med ansvar för sociala medier, webb och kampanjer. Jag var med och byggde upp bloggen www.fpjarfalla.se. Innan jag började arbeta för Folkpartiet så har jag bland annat arbetat som kökschef på en skola och som dykinstruktör.”

2. Med dina erfarenheter från Järfällaföreningens välbesökta blogg och att ha spridit konceptet till andra kommunföreningar i Stockholms län hur ser du på Folkpartiets närvaro på webben och sociala medier?

”Folkpartiet ligger i absolut framkant på de sociala medierna när det gäller synlighet och användarvänlighet bland de olika partierna. Sociala medier kommer vara ett av våra viktigaste verktyg i valrörelserna 2014 och 2018. Tack vare att Folkpartiet har arbetat mycket med utveckla webbnärvaron under en längre tid är vi väl förberedda inför valen 2014. För föreningarna runt om i länet är det nu viktigt att ta tillvara på denna möjlighet och göra sig hörda via hemsidor, bloggar och andra sociala medier. Ett arbete som jag ser fram emot att vara del av.”

3. Under 2014 är det två valrörelser först Europavalet i maj och sedan valen i september så det blir mycket kampanjarbete. Vad tycker du är viktigt för att Folkpartiets kampanjer ska bli lyckade?

”Att vara väl förberedd kan låta som en klyscha men i valrörelsen är detta ytterst viktigt. Det är viktigt att alla kommuner ser över de resurser som finns bland medlemmarna, ekonomiska förutsättningar, tidigare valanalyser, vart väljarna finns och vilka kampanjmetoder som har fungerat bäst. För att slippa uppfinna hjulet flera gånger är det också viktigt att vi har ett nära samarbete mellan kommunerna där vi kan ta lärdom av varandra.

Samtidigt är det viktigt att anpassa kampanjerna för kommunens behov och en kampanj med 200 flygblad i rätt område kan vara minst lika lyckad som en med 20.000 flygblad. 200 röster kan vara det som ger det där extra mandatet i valet.

Förberedelser som goda kunskaper i webbtryckeriet, uppdaterade hemsidor, vilka som kan göra vad och mycket annat kan förberedas redan nu vilket ger mer tid till att synas ute på gator och torg när det är dags. För trots att sociala medier öppnar upp för många spännande sätt att bedriva kampanjer på så är mötet öga mot öga fortfarande en oslagbar kampanjmetod. 2014 är ett unikt år då vi har fyra viktiga val och det är viktigt att vi är lika väl förberedda till EU-valet som till valen i september.”

4. Vad ser du mest fram emot på ditt nya jobb?

”Det kommer bli oerhört spännande att få vara del av en så stor valrörelse och alla förberedelser inför ett valår där traditionella kampanjer och sociala medier går hand i hand mer är någonsin tidigare.  Jag ser fram emot att få träffa alla föreningar runtom i länet och tillsammans planera, förbereda och genomföra det bästa valet i Folkpartiets historia.”