Ja till tunnelbana till Hagastaden/NKS och FP vill ha mer!

by

Tunnelbana

Folkpartiet liberalerna har i modern tid alltid varit med och tagit ansvar för Stockholmsregionens infrastrukturutbyggnad och har deltagit i alla större trafiköverenskommelser för regionen.

För att nå en så bred och demokratiskt förankrad uppgörelse som möjligt har nu partiet internt enats om att verka för en tunnelbana till NKS/Hagastaden. Den får dock inte minska kapaciteten på grön linje.

Folkpartiet vill bygga samtliga fyra aktuella tunnelbanelinjer som diskuterats men även en tunnelbana till Täby. I samband med denna trafiköverenskommelse vill partiet också slå fast att stomlinjebuss nummer fyra ska omvandlas till spårväg.

De nya kostnaderna för landstinget som uppstår får inte hota redan beslutade projekt. Särskilt vill partiet lyfta fram Spårväg Syd till Älvsjö och Tvärbana norr till Ursvik.

– Spårväg eller tunnelbana till NKS och Hagastaden har varit omdiskuterat länge. Nu sätter vi i Folkpartiet ned foten, vilket innebär att det finns en långsiktig, bred majoritet för att bygga tunnelbana till Solna, säger Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd och medlem i 16-gruppen för trafikförhandlingar i Stockholmsregionen.

– Förutom tunnelbana till Nacka, med länk till Gullmarsplan, Barkarby och Solna behöver Stockholm även tunnelbana till Täby. Nordöstra Stockholms län har högt bilresande och låg kollektivtrafikandel i dag. Det är viktigt att förhandlingspersonerna hittar en lösning som möjliggör tunnelbana till Täby. Från Folkpartiets sida förordar vi en förlängning av röd linje Mörby-Täby. Det vore en bra och relativt billig lösning, säger Elisabeth Gunnars (FP), kommunalråd i Österåker och medlem i 16-gruppen för trafikförhandlingar i Stockholmsregionen.

– Nya tunnelbanor måste kompletteras med tvärförbindelser i form av spårväg, som kan byggas snabbare och billigare. Viktigast är att konvertera buss 4 med sina 70.000 resenärer per dag till spårväg. Det är också oerhört viktigt att den nya tunnelbanan till Solna blir en egen bana som inte minskar kapaciteten på grön linje till Västerort, säger Birgitta Rydberg.

– Trafikpaketet för Stockholm får inte försena våra andra viktiga investeringar i bland annat vården. Staten måste självklart betala sin andel av trafikinvesteringar, även i Stockholm. Vi kommer aldrig att räkna trängselskatten som en statlig finansiering. Den betalas av Stockholmarna själva – det är stockholmarnas pengar som ovillkorligen måste räknas som regionens bidrag, säger Birgitta Rydberg och Elisabeth Gunnars.

Annonser

7 svar to “Ja till tunnelbana till Hagastaden/NKS och FP vill ha mer!”

 1. Tack FP – tvärbana ska även till Ursvik! | Nina Lundströms tankar Says:

  […] är utmärkt att Fp i landstinget driver samplaneringsfrågan! Kollektivtrafik och bostadsbyggande hänger samman. Och extra […]

 2. Tvärspårbana till Ursvik fortsatt prioritet för Folkpartiet! | Sundbyberg Says:

  […] mer på Folkpartibloggen och på Nina Lundströms […]

 3. Folkpartiets landstingsgrupp har bestämt sig – är nu för tunnelbana till Hagastaden | Says:

  […] Läs mer på folkpartibloggen. […]

 4. Fredrik Sjölin Says:

  ”Viktigast är att konvertera buss 4 med sina 70.000 resenärer per dag till spårväg.”

  Det förstår jag inte alls. Åker buss 4 ofta och det fungerar bra.
  Spårväg i gatutrafik är vansinne.

 5. Gunnar Tonnquist Says:

  Hur skall det gå till?
  Tunnelbana från Odenplan till Hagastaden, Karolinska och Arenastaden är nog bra, men om inte kapaciteten på gröna linjen skall minskas med 50% eller mer, måste denna tunnelbana fortsätta genom innerstaden, förslagsvis till Liljeholmen. Då kan den samtidigt avlasta en hårt belastade röda linjen.
  Gunnar Tonnquist

 6. Göran Tegnér Says:

  Tunnelbana till Solna NKS och Hagastaden är nog bra, man undrsr bara hur den är tänkt att dras utsn att kapaciteten för den gröna linjen mot Västerort ska halveras/ reduceras? En förlängning av den röda tunnelbanelinjen från Mörby till Täby är väl också en klok strateg. Jag anser att en förlängning av Roslagsbanan från Östra station mot City bör studeras; och en sådan studie lär visdt pågå…

  Men att konvertera busslinje 4 till spårväg är väl mindre genomtänkt hoppas jag. Att linjen behöver graderas upp tiil BRT standard, dvs Bus Rapid Transit, med helt egna körfält och genomgående signalprioritering är närmast självklart! Men spårväg ger inte mer kapacitet än en dubbelledbuss, och ungefär likvärdig komfort; men spårväg kostar minst tre gånger mer än BRT. Det är inte kostnadseffektivt, det är bara slöseri med skattepengar! Spårväg är inte ens miljömössigt bättre än moderna bussar. Det går åt massor med energi redan i byggskedet. Decsom gör miljökalkylerna beaktar bara halva kalkylen: framdriften.

  Ett snnat skräckexempel är Tvärspårväg Syd till en ofantlig kostnad av 8 miljarder kronor! Hur kan folkpartiet så lättvindigt fastna för denna astronomiskt dyrbara lösning; när man kan få samma kapacitet och komfort med BRT för halva priset, 4 Mdr kr enligt SL!
  Jag anser att folkpartiet bör profiera sig mera på att finna kostnadseffektiva lösningar: mera trafik för pengarna! Inte alltid satsa på de dyraste minst effektiva lösningarna!

 7. Vem ska betala infrastrukturen i Stockholms län? | Nina Lundströms tankar Says:

  […] vägar och spårbunden trafik för att bostäder ska kunna byggas i Stockholms län. Folkpartiets Birgitta Rydberg och Elisabeth Gunnars har nyligen uttalat vilka satsningar i infrastruktur som är […]

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: