Archive for the ‘1’ Category

Dags att anmäla sig till valskola 8 maj

april 21, 2010

Nu är det dags för vårens Valskola, del 2. Valskolan anordnas i samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Folkpartiet liberalernas riksorganisation.  Folkpartiet liberalerna och alliansen har ett viktigt och spännande halvår framför oss. För att vi ska kunna göra ett så bra valresultat som möjligt i september är alla våra förtroendevaldas och medlemmars insatser av stor betydelse. Vi vet att fler och fler väljare beslutar sig allt närmare valdagen för vilket parti de lägger sin röst på. Behovet att som politisk företrädare på ett tydligt och personligt sätt berätta sin politiska berättelse blir allt viktigare. Under denna valskoleomgång kommer du att lära dig mer om partiets viktigaste valfrågor, hur partiets valorganisation är organiserad samt lära dig mer om hur människors olika drivkrafter och inställning påverkar vilket parti de lägger sin röst på. Vi kommer också att återknyta till höstens valskolor del 1 där ni fick en uppgift att arbeta med att ta fram lokala kampanjplaner.

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Liljeholmen

Anmälan på www.folkpartiet.se/valskola

Program

09.30 Välkomna – syfte och upplägg av dagen
Cindy Sturesson, teamledare för Stockholmsregionen, FP-kansli och Berith Eriksson, ombudsman Stockholms län samt representant från Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

09.40 Så här ska vi jobba – Valorganisation 2010 och hur ligger ni till med era egna kampanjplaner?
Cindy Sturesson 

10.00 Folkpartiet liberalernas viktigaste valfrågor
Nina Lundström, riksdagsledamot

12.00 Lunch

13:00 Mina och andras drivkrafter – konsten att övertyga väljare
Processledare: Rudi Mölling och Madeleine Sundqvist

14.30 Kaffe 

14.45 Fortsättning: Mina och andras drivkrafter – konsten att övertyga väljare  

15.45 Utvärdering & avslutning
Berith Eriksson och Cindy Sturesson

16.00 Slut för dagen

Annonser

Stolta storstadsliberaler

april 20, 2010

I samband med Stockholmskonferensen presenterade vi vår senaste broschyr; Stolta storstadsliberaler, (se pdf nedan). Broschyren ska ge utryck för att vi som bor i Stockholms län är stolta över storstadens mångfald och att vi är stolta över att bo här. Framför allt ska den ge utryck för att vi är stolta över att vara liberaler i både hjärta och hjärna.

Meningen är att alla kommunföreningar, men också andra liberaler, ska kunna använda broschyren i sitt lokala arbete. Vidare ser vi framför oss att ni använder delar av texten när ni kanske gör ett lokalt program eller tar fram en lokal broschyr. Hör av er om ni har några frågor till; isabel.smedberg-palmqvist@liberal.se

Stolta storstadsliberaler (Pdf)

Nya medlemmar, kandidater och trogna sponsorer

april 19, 2010

 

 

 

 

 

 

 

Stockholmskonferensen inbjuder till många möten!

Nina Lundström, riksdagsledamot och vice ordförande i Stockholms län (FP) samtalade med en grupp nya aktiva i Folkpartiets satsning Framtidspoolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela 111 kandidater passade på att fotografera sig. Här en gruppbild på den aktuella kön vid 14-tiden. Fotografen Denny Lorentzen hade med andra ord en hektisk dag. Lycka till med alla friläggningar Denny 🙂

Stockholmskonferensen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Samarbetet fungerar utmärkt mellan Folkpartiets länsförbund och SV:s region Stockholm, mycket tack vare regionchefen Peter Sikström som här lockar partiledaren till nya skratt!

Tack alla för en lyckad konferens

april 19, 2010

Festligt och fullsatt kan man kort sammanfatta Stockholmskonferensen som ägde rum i lördags. Över 250 folkpartister var samlade i Bonnierskonferens Center i Stockholm. Dagen inleddes med Förbundsårsmöte för att sedan övergå till Stockholmskonferens fylld med intressanta tal och seminarier.

Vår partiledare Jan Björklund inledde konferensen med ett tal som fängslade oss alla. Jan, som bilat från Madrid för att hinna till konferensen pga askmolnet, talade om behovet av att lyfta blicken och ha visoner för framtiden.  Han lyfte också frågan om lärlingsjobb som han anser är ett mycket bättre alternativ för en ung människa än att leva på bidrag.

EU-ministern Birgitta Ohlsson höll ett anförande som var ett vitaminpiller för oss alla. Birgitta talade om vikten av att beskriva vår politik i tydliga bilder för att engagera människor

Nyamko Sabuni, integration- och jämställdhetsminister och Adam Cwejman, ordf LUF, höll seminariet ”Integration, egenmakt och delaktighet som besöktes av nära 200 deltagare. Integrationsfrågan är onekligen en hjärtefråga.

Konferensen avslutades med ett panelsamtal där Erik Ullenhag samtalade med inte mndre än fem av våra kvinliga toppkandidater. Bilden visar med all tydlighet att Folkpartiet ligger i frontlinjen när det handlar om att lyfta kvinnor till toppositioner. På bilden ser ni från vänster Madeleine Sjöstedt, Lotta Edholm, Erik Ullenhag, Barbro Westerholm, Birgitta Rydberg och Nyamko Sabuni.

Tack också till vår fantastiska konferencier Maria Arnholm. Här i ett samtal med Madeleine Sjöstedt.

Program till Stockholmskonferensen

april 15, 2010

Välkommen till Stockholmskonferensen nu på lördag den 17 april.

Schema

9.00-12.00 Förbundsårsmöte

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.15 Stockholmskonferensen inleds av dagens konferencier, Maria Arnholm

13.15-14.10  Partiledare och utbildningsminister Jan Björklund

14.10-14.15 Kort-kort paus

14.15-15.00 Seminarieomgång 1

15.00-15.30 Kaffe

15.30-16.00 EU-minister Birgitta Ohlsson

16.15-17.00 Seminarieomgång 2

17.00-17.15 Paus

17.15-18.00 Maria Arnholm och Erik Ullenhag, partisekreterare, leder ett panelsamtal med seminarieledarna

18.00-20.00 Mingel med vin och snittar

 Seminariegrupper samt medverkande:

1. Integration, egenmakt och delaktighet

Seminariet leds av jämställdhets- och integrationsministern Nyamko Sabuni tillsammans med Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman.

 

2.    Leva livet hela livet. 

Seminariet leds av riksdagsledamoten Barbro Westerholm tillsammans med Ann-Katrin Åslund som är ordförande i Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd.

 

3.    Vård i världsklass.

Seminariet leds av sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg tillsammans med Daniel Forslund som är departementssekreterare på socialdepartementet. Vidare medverkar Björn Ljung, företagare, samt Anna Wiklund, barnpsykiater och vd på Prima barn AB.

 

4.    Framtidens kunskap börjar i skolan.

Seminariet leds av skolborgarrådet Lotta Edholm tillsammans med Fredrik Skälstad som är politisk sakkunnig på utbildningsdepartementet.

5.    En modern storstad med bibehållen kulturmiljö.

Ett intressant panelsamtal med kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt, Magnus Andersson som är stadsplanerare och författare till boken ”Stockholms årsringar” samt Martin Rörby som är arkitekthistoriker och ingår i skönhetsrådet. Moderator: Abit Dundar, gruppledare i stadsbyggnadsnämnden i Stockholm.

Ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Ny valombudsman rattar första mobila teamet

april 8, 2010

Jonas Engström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Engström är nyanställd valombudsman på länet med ansvar för det första mobila kampanjteamet. Till sin hjälp har han bland annat en kampanjbuss som från och med Stockholmskonferensen rullar runt i länet.

Ålder: 31. Civilstånd: Sambo med underbara Isabel. Var i Stockholm bor du: Söder om söder, i Blåsut.  

Vilka förväntningar har du på jobbet som valombudsman? 

– Jag förväntar mig att får vara med om och bidra till en av historiens roligaste och mest spännande valrörelser. Jag har tidigare träffat en del av länets medlemmar och märker ett fantastiskt engagemang och iver att få sätta igång ordentligt med valrörelsen. Det skall bli jättekul att jobba med er alla inför valet i september.               

Vad har du jobbat med tidigare?  

– Tidigare har jag t.ex. arbetat med kundrelationer på mobiloperatören 3 och på tankesmedjan Fores.  

Hur tror du att det kommer att gå för FP i valet? 

– Med hårt arbete kommer det gå kanonbra. Jag tycker att vi som parti har hög trovärdighet i de frågor som kommer att bli viktiga under valet 2010. Det är bara att ge järnet!

Idén med det mobila kampanjteamet är att stötta kommunföreningarnas egna kampanjaktiviteter. Så kontakta Jonas eller kansliet redan idag när ni vill ha besök under någon av era kampanjaktiviteter!

Anmäl dig till Stockholmskonferensen den 17 april!

mars 26, 2010

Nu kan du anmäla dig till Stockholmskonferensen den 17 april.

Stockholmskonferensen äger rum på Bonniers konferenscenter i Stockholm den 17 april mellan kl 1300-18.00 och vänder sig till ativa folkpartister i Stockholms län och stad. Det kommer bli en dag fylld av intressanta anföranden och seminarier och som avslutas med trevligt mingel. Några medverkande är Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag mfl.

Program och anmälningsblankett hittar du på www.folkpartiet.se/stockholmskonferensen

En viktig insats för demokratin

mars 25, 2010

Brev från Maria Wallhager, Förbundsordförande Folkpartiet Liberalerna Stockholms län och Christoffer Fagerberg, Distriktsordförande Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm, till Folkpartiets gruppledare, ordförande i kommunföreningarna och representanter i de lokala utbildningsnämnderna i Stockholms län.

 

 

Valrörelsen 2010 har inletts och ser ut att bli den mest intensiva valrörelsen mycket länge. Men en viktig väljargrupp riskerar att utestängas från valdebatten. Det är gymnasieungdomar.

Liberala Ungdomsförbundet och deras motsvarigheter i andra partier märker nu att allt fler skolor väljer att portförbjuda alla politiska ungdomsförbund. Detta problem fanns inte alls på samma sätt under EU-valrörelsen 2009, men nu sker detta i snabb takt.

Skolorna själva använder olika motiveringar, men det finns goda skäl att tro att den viktigaste orsaken är att skolorna inte vill släppa in vissa politiska ungdomsförbund med en extrem politisk agenda och då väljer att inte ta emot några alls. Till detta kommer en oro för ordningsstörningar efter incidenter som inträffat.

Det finns många risker med detta agerande från skolorna. Framförallt så riskerar de 95 876 förstagångsväljarna i Stockholms län att inte få information om vad de politiska partierna tycker. Detta gör att avståndet mellan unga och politiker växer ytterligare, vilket i sig är en grogrund för extremideologier. Vi får aldrig glömma att demokratin inte är något vi kan ta för givet utan den demokratiska debatten måste föras i varje ny generation.

Demokratin stärks med debatter, men försvagas när dessa debatter stängs ute. I det tomrum som skapas på skolorna i och med att ungdomsförbunden stängs ute sprider sig okunskap och rykten om de olika politiska alternativen, vilket är precis det klimat där odemokratiska ideologier frodas som bäst.

Därför innebär det en insats för demokratin att släppa in politiska ungdomsförbunden på skolorna. Det finns olika sätt att göra detta, till exempel genom att flera ungdomsförbund får ha informationsbord samtidigt eller genom att debatter ordnas. Då kommer ingen åsikt att stå oemotsagd.

Det du som kommunpolitiker kan göra är att lyfta debatten i kommunen och se till att frågan uppmärksammas i den nämnd som ansvarar för skolfrågor. Därför hoppas vi att du hjälper oss att se till att dagens förstagångsväljare får den kontakt med politiken som de förtjänar och har rätt till!

 

Maria Wallhager, Förbundsordförande Folkpartiet Liberalerna Stockholms län

 

Christoffer Fagerberg, Distriktsordförande Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm

Välkommen till Stockholmskonferensen 2010

februari 24, 2010

-Mötesplatsen för aktiva folkpartister i Stockholms län och stad

Lördagen den 17 april kl 13.00-18.00

Bonniers konferenscenter Torsgatan 21, Stockholm

Folkpartiet liberalerna i Stockholms län och stad arrangerar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan för andra gången Stockholmskonferensen. Temat för vårens konferens kommer att vara ”Så vinner vi valet 2010” och upplägget är detsamma som i höstas med seminarier och anföranden.

Konferencier: Maria Arnholm 

Medverkande:

  • Jan Björklund
  • Erik Ullenhag
  • Nyamko Sabuni
  • Lotta Edholm
  • Birgitta Rydberg
  • Barbro Westerholm
  • Mfl.

 I anslutning till Stockholmskonferensen arrangeras Förbundsårsmötet med start klockan 09.00 i samma lokaler.

Mer information om programmet samt hur man anmäler sig kommer ut inom kort

Bloggutbildning på riksmötet

januari 29, 2010

Vill du lära dig hur man uppdaterar din egen webbplats på folkpartiet.se?

Vill du veta hur man bloggar?

Funderar du över sociala medier och vill bli mer aktiv själv?

Kom då till vår monter på liberala riksmötet i Västerås!

Vill du ha en längre utbildning så går det bra att anmäla sig i förväg till

[mailto:hanna@liberal.se ]hanna@liberal.se så får du en halvtimma inbokad.