Häng med på Stockholm Pride!

juli 30, 2013 by
Pride

För 16:e året i rad är det nu dags för Stockholm Pride och självklart deltar Folkpartiet och dess sidoorganisationer Homo-, bi- och transliberaler, Liberala Ungdomsförbundet samt Liberala Kvinnor för att sprida våra liberala värden och för att stå upp för mänskliga rättigheter!

Under veckan hittar ni oss på följande ställen:

PridePark: Folkpartiet, HBT-liberaler, Liberala Kvinnor och Liberala Ungdomsförbundet finns mellan onsdagen den 31 juli till lördagen den 3 augusti i PridePark som i år håller till på Östermalms IP. Besök oss i vårt tält!

PrideParad: Den 3 augusti är det dags för Prideparaden! Gå med oss liberaler i det långa, festfyllda och färgsprakande tåget. Vi samlas på Medborgarplatsen innan klockan 13:00 då det är avgång. För de liberaler som vill dansa loss under färden finns det en utsmyckad lastbil att åka på! Välkommen med dina nära & kära i paraden.

PrideHouse: Mellan måndagen den 29 juli till fredagen den 2 augusti fylls hela Kulturhuset i Stockholm med spännande seminarium och aktiviteter. HBT-liberaler och andra aktörer står för några av punkterna. Våra aktiviteter hittar ni på vår hemsida. För hela se StockholmPrides hemsida.

Ni är varmt välkommen att delta i en eller flera aktiviteter under veckan. Hela schemat med all information hittar ni vår hemsida!

Hoppas vi ses,

hälsningar
Christoffer Jönsson
Ordförande HBT-liberaler
Annonser

Hen hjälper oss att sluta dela upp i pojkar och flickor

juli 22, 2013 by

Det var invigning av en ny skateboardanläggning i Täby. Pojkar och vuxna män kastade sig ohämmat ut i avancerad skateboardåkning. Flera pojkar uppmuntrade varandra så att deras varierande förmågor kunde utvecklas. De gav varandra utrymme att pröva på nya konster. Några flickor gjorde försiktiga försök i en av de plattare delarna av anläggningen. Men då stod ett gäng grabbar bredvid och suckade ”tjejerna är i vägen”.

skateboard

Är det tjejerna som är i vägen eller är det nybörjare som har svårt att få tillträde? Somliga nybörjare får det uppenbarligen lättare än andra: de nybörjare som är av manligt kön. Men det finns antagligen grabbar som också har svårt att göra sina första övningar. Hur kan vi finna bättre fungerande sätt att tänka och göra?

Jag tänker att hen hjälper oss att sluta med att dela upp i pojkar och flickor, kvinnor och män. Hen ökar därför möjligheterna att jämställdhetsintegrera på riktigt. Det handlar om att ge varje individ möjlighet att utvecklas utan hindrande föreställningar om vad en ”riktig pojke/man” eller en ”riktig flicka/kvinna” ska vara. Könsnormer ligger som en våt filt över oss. Vi kommer inte bort från normer genom att ständigt upprepa dem. Det betyder att det skulle underlätta om vi i vardagen utgår från mänskligheten som hen istället för att dela in i hon och han.

Jovisst behövs könskategorierna i analyserande syfte. Precis som jag har gjort när jag reflekterar över vad som hände på skatebordbanan. Det finns många studier som behöver göras med könsbaserad kartläggning som grund. Exempelvis frågor om könssegregerade arbetsmarknader, löner, maktrelationer, våld, sjukvård mm. Men, när är det relevant att i praktiken dela in i pojkar och flickor, män och kvinnor? Dels missar vi alla människor som inte stämmer in i någon av dessa två könskategorier, dels befäster vi förutfattade meningar om könsskillnader. Andra kategorier som exempelvis nybörjare, något vana, avancerade är bättre, särskilt om vi vill verka för en jämställd skateboardkultur.

Eva Wittbom

Eva Wittbom (FP)
Kommunalråd, ordförande Barn- och grundskolenämnden i Täby

Folkpartiet i Stockholms län söker ny ombudsman

juni 17, 2013 by

Vår ombudsman med ansvar för kampanj, webb, sociala medier och grafisk produktion har valt att gå vidare till ny arbetsgivare. Nu söker vi hans efterträdare.

Ny ombudsman

Stockholmskonferensen 2013 – ett år kvar till valet

juni 11, 2013 by

Söndagen den 15 september är det dags för Stockholmskonferensen 2013 – årets stora mötesplats för liberaler i Stockholms län! På konferensen träffar du bland andra Jan Björklund, Maria Arnholm, Erik Ullenhag, Birgitta Ohlsson, Birgitta Rydberg och Lotta Edholm. Konferencier är John Chrispinsson. I år har vi flyttat till Norra Latin i Stockholm för att kunna erbjuda ännu fler platser.

Program

· 10.00 Mingel med riksdagskandidater
· 12.00 Stockholmskonferensen inleds med lunch
· 17.00 avslutas konferensen med mingel

Årets Stockholmskonferens äger rum när det precis återstår ett år till det viktiga supervalåret 2014. Konferensen ska vara ett startskott för det intensiva och viktiga arbete som vi har framför oss för en liberal valseger 2014. Konferensen kommer skilja sig från tidigare år eftersom vi inte kommer arrangera seminarier utan årets upplaga kommer vara ett konvent.

I direkt anslutning till Stockholmskonferensen kommer ett mingel för riksdagskandidaterna äga rum. Under minglet har du chansen att träffa våra kandidater i riksdagsprovvalet. Är du själv en kandidat har du en möjlighet att presentera dig och dina idéer.

Platsen är Ljusgården på Norra Latin och pågår mellan 10.00-12.00.

Missa inte årets stora händelse, utan anmäl dig redan nu på http://www.folkpartiet.se/stockholmskonferensen

Deltagaravgiften är 250 kr och betalas in på pg 5 77 00-7, Folkpartiet liberalerna i Stockholms län i samband med anmälan. Ange sk och namn. LUF-aktiva betalar ingen avgift.

Stockholmskonferensen 2013

Sjuksköterskelyftet är jämställdhetspolitik i praktiken

juni 5, 2013 by
Anna Starbrink Landstingsråd

Anna Starbrink
Landstingsråd

Som liberal är det självklart att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi ser de strukturer och könsroller som fortfarande, i ett av världens mest jämställda länder, begränsar både kvinnor och män. Och vi vill göra något åt det.

Ett av de tydligaste utslagen av ojämställdheten i Sverige är vår till stora delar könsuppdelade arbetsmarknad. Många arbetar i yrken som domineras av det ena eller andra könet.Och kvinnor tjänar genomgående mindre.

Många av dem arbetar i de kvinnodominerade akademikeryrkena i offentlig sektor.

Ett praktiskt sätt att öka jämställdheten är därför att lyfta dessa högskoleutbildade kvinnor – och deras manliga kollegor. I landstinget har jag därför tagit initiativ till ett sjuksköterskelyft.

En del är en direkt lönesatsning. Specialistutbildade sjuksköterskor på akutsjukhusen som tar särskilt stort ansvar för utvecklingen och uppgifterna på arbetsplatsen ska kunna få en särskild lönehöjning, utöver den ordinarie årliga löneöversynen.

Att belöna utbildning, erfarenhet och ansvar är god liberal politik – och det är dags att göra verklighet av den även i vården. Det är en permanent satsning, 45 miljoner kronor under 2014 som utökas med ytterligare 45 miljoner 2015.

Om man skulle slå ut det på alla specialistsjuksköterskor i de berörda grupperna motsvarar det ca 1.500 kronor/månad – men denna extra lönehöjning ska göras individuellt, på varje arbetsplats av lönesättande chef, utifrån kriterier som landstinget ska arbeta fram tillsammans med facket.

Vi utbildar också fler specialistsjuksköterskor. Landstingets egen uppdragsutbildning inom vissa bristspecialiteter utökas till 100 platser nästa år, en utbyggnad på 40 procent och en total satsning på 22 miljoner kronor. Landstingets egen vidareutbildning riktar sig till våra anställda sjuksköterskor och de får en viss utbildningslön under utbildningstiden.

Vi kommer också på andra sätt att göra det mer attraktivt att vidareutbilda sig. Det är viktigt för att vi ska kunna säkra tillgången till specialistsjuksköterskor och en god och säker vård – men det är också viktigt för jämställdheten.

Sjuksköterskor ska också kunna göra karriär – som märks på lönebeskedet.

Om några dagar ska landstingsfullmäktige besluta om budgeten och därmed förverkligas flera viktiga liberala jämställdhetsreformer.

Anna Starbrink

Den som vill veta mer om lönesatsningar och annat om mitt arbete i landstinget kan titta in på min blogg 

 

Ny blogg för Folkpartiet Sundbyberg

juni 5, 2013 by

FPSundbyberg

Folkpartiet Liberalerna i Sundbyberg tar nu ett nytt steg för ökad dialog genom att starta en ny blogg för att göra det enklare för alla er läsare och medborgare att läsa om våra förslag och idéer. Här kommer vi att kommentera aktuella Sundbybergsfrågor men också landstings- och rikspolitik.

Sundbyberg behöver en ny ledning och vi i Folkpartiet Liberalerna är beredda att bidra till den förändringen. På bloggen kommer vi presentera våra idéer för en bättre stad med både hjärta och hjärna.

Dessa fyra områdena ser vi som mycket viktiga för en bra stad att leva och utvecklas i:

  • Skola och förskola – med en verksamhet som fokuserar på individen, lust, kunskap, nolltolerans mot mobbing och starka pedagoger.
  • Idrott & hälsa – en engagerad kraft för spontanidrott samt organiserad idrott. Idrotten är för oss en viktig del av livet och bidrar till glädje, folkhälsa och lokal identitet.
  • Miljö & gröna värden – en grön och hållbar stad med tillgång till miljöer för rekreation och friluftsliv.
  • Äldrepolitik – med en verksamhet som ska präglas av kvalité, trygghet, hälsoperspektiv och vardaglig valfrihet kring mat, fritidsaktiviteter och social samvaro. Friskvård och aktiv fritid. Gubbverkstad och värdefulla träffpunkter.

Johan Storåkers
Oppositionsråd Folkpartiet Liberalerna Sundbyberg

Dags för öppna nomineringar till riksdagslistan i Stockholms län och stad

maj 31, 2013 by

Banner öppna nomineringarIdag inleds de öppna nomineringarna till den gemensamma riksdagslistan i Stockholms län och stad. Fram till 20 juni kan alla länsbor föreslå de personer de vill se som kandidater på riksdagslistan 2014.

Nominera här.

Den stora nyheten är  att inte bara folkpartister utan att alla länsbor kan föreslå både folkpartister och helt nya kandidater utan tidigare bakgrund i Folkpartiet. Säkert känner du någon samhällsengagerad person med liberala värderingar som du vill se som kandidat för Folkpartiet. Ta då chansen att nominera den personen!

Berätta också om möjligheten att nominera kandidater för Folkpartiet för vänner och bekanta som inte är medlemmar i partiet.

Folkpartiet i Stockholms län genomför öppna nomineringar för att få fram nya liberala kandidater och för att ge alla länsbor möjligheten att vara med och påverka vilka som ska kandidera på Folkpartiets riksdagslista.

Öppna nomineringar till landstinget och kommunerna kommer att genomföras med start 21 augusti.

Seminarium: Situationen för kristna assyrier i Irak och Syrien

maj 30, 2013 by

Fredrik Malm

Assyrierna är en ursprungsbefolkning i Mellanöstern som utsatts för svåra förföljelser och vars framtid i Irak och Syrien är hotad.Torsdag den 13:e juni bjuder Folkpartiet in till ett seminarium där du kan vara med och diskutera assyriernas situation. I samband därmed presenterar också Folkpartiet en rapport med förslag för att skydda denna utsatta minoritet. 

Medverkande: Fredrik Malm, utrikespolitisk talesperson, Ninos Maraha och Kara Hermez från Folkpartiet och Afram Yacoub, ordförande i Assyriska Riksförbundet.

När: Torsdag 13 juni, kl 17.30-19.00
Var: Folkpartiet, Stora Nygatan 2A, Gamla Stan.

Anmäl gärna om du kommer till: ninos.maraha@folkpartiet.se

Varmt välkommen!

13 öres dold skattehöjning för invånarna i Stockholms län

maj 29, 2013 by

Idag beslutar riksdagen att begravningsavgiften ska vara enhetlig över hela riket. Prognosen visar en avgift på 24 öre per intjänad hundralapp, vilket innebär en rejäl höjning för de flesta invånare i Stockholms län utanför Stockholms stad. Folkpartiets kommunalråd och gruppledare kräver nu ett omtag.

Anders Ekegren

Anders Ekegren
kommunalråd i Solna

– I och med dagens beslut får 3 miljoner svenskar en indirekt skattehöjning då begravningsavgifterna kommer att bli lika över hela landet.

– Det kommer inte heller längre finnas något incitament för att hålla kostnaderna nere för begravningsverksamheten, säger Anders Ekegren (FP), ordförande i Folkpartiets kommunalpolitiska råd i Stockholms län.

Malin Danielsson kommunalråd i Huddinge

Malin Danielsson
kommunalråd i Huddinge

– Invånarna i Stockholms län kommer i snitt att få en 13 öre högre avgift per intjänad hundralapp för att begravas.

– Det är en obligatorisk avgift som alla måste betala.

– Beslutet tas i det dolda utan att det tydligt framgått av underlaget till riksdagen att det handlar om en ny form av skatteutjämning och utan att kommunerna har fått säga sitt, säger Malin Danielsson (FP), kommunalråd i Huddinge.

 Anders Ekegrens blogg 

FP Huddinges blogg

Säkra sjötrafiken i mellersta skärgården

maj 21, 2013 by

Storskär

Kritiken har varit hård mot väntade förändringar i Waxholmsbolagets trafikutbud i och med den pågående upphandlingen av skärgårdstrafiken.

Folkpartiet kräver i en skrivelse till trafiknämnden i dag svar om trafikutbudet, men även om risken för monopolsituation och om ångbåtstrafiken.

 – Oron är stor hos näringsidkare och boende inför försämringar av trafikeringen framför allt i mellersta skärgården. Vi kräver garantier för att sjötrafiken i mellanskärgården bibehålls i minst nuvarande omfattning innan trafiknämnden kan ta ett tilldelningsbeslut. Vi kräver också att Skärgårdsstiftelsen får ett ordentligt svar på de frågor man har ställt, säger Stella Fare (FP), vice ordförande i landstingets trafiknämnd.

Birgitta Rydbergs blogg