Författararkiv

Ja till tunnelbana till Hagastaden/NKS och FP vill ha mer!

oktober 30, 2013

Tunnelbana

Folkpartiet liberalerna har i modern tid alltid varit med och tagit ansvar för Stockholmsregionens infrastrukturutbyggnad och har deltagit i alla större trafiköverenskommelser för regionen.

För att nå en så bred och demokratiskt förankrad uppgörelse som möjligt har nu partiet internt enats om att verka för en tunnelbana till NKS/Hagastaden. Den får dock inte minska kapaciteten på grön linje.

Folkpartiet vill bygga samtliga fyra aktuella tunnelbanelinjer som diskuterats men även en tunnelbana till Täby. I samband med denna trafiköverenskommelse vill partiet också slå fast att stomlinjebuss nummer fyra ska omvandlas till spårväg.

De nya kostnaderna för landstinget som uppstår får inte hota redan beslutade projekt. Särskilt vill partiet lyfta fram Spårväg Syd till Älvsjö och Tvärbana norr till Ursvik.

– Spårväg eller tunnelbana till NKS och Hagastaden har varit omdiskuterat länge. Nu sätter vi i Folkpartiet ned foten, vilket innebär att det finns en långsiktig, bred majoritet för att bygga tunnelbana till Solna, säger Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd och medlem i 16-gruppen för trafikförhandlingar i Stockholmsregionen.

– Förutom tunnelbana till Nacka, med länk till Gullmarsplan, Barkarby och Solna behöver Stockholm även tunnelbana till Täby. Nordöstra Stockholms län har högt bilresande och låg kollektivtrafikandel i dag. Det är viktigt att förhandlingspersonerna hittar en lösning som möjliggör tunnelbana till Täby. Från Folkpartiets sida förordar vi en förlängning av röd linje Mörby-Täby. Det vore en bra och relativt billig lösning, säger Elisabeth Gunnars (FP), kommunalråd i Österåker och medlem i 16-gruppen för trafikförhandlingar i Stockholmsregionen.

– Nya tunnelbanor måste kompletteras med tvärförbindelser i form av spårväg, som kan byggas snabbare och billigare. Viktigast är att konvertera buss 4 med sina 70.000 resenärer per dag till spårväg. Det är också oerhört viktigt att den nya tunnelbanan till Solna blir en egen bana som inte minskar kapaciteten på grön linje till Västerort, säger Birgitta Rydberg.

– Trafikpaketet för Stockholm får inte försena våra andra viktiga investeringar i bland annat vården. Staten måste självklart betala sin andel av trafikinvesteringar, även i Stockholm. Vi kommer aldrig att räkna trängselskatten som en statlig finansiering. Den betalas av Stockholmarna själva – det är stockholmarnas pengar som ovillkorligen måste räknas som regionens bidrag, säger Birgitta Rydberg och Elisabeth Gunnars.

Annonser

Ta pulsen på kandidaterna i provvalet till landstinget i yttre länet

oktober 11, 2013

Vilka kandidater vill du se på Folkpartiets listor i yttre länets sex valkretsar?

Nu har du chansen att möta och ställa frågor till dina kandidater!

Välkommen till kandidatutfrågningen.

Landstinget

Landstingshuset på Hantverkargatan vid 150-årsjubileet 28 september 2013.

Tid och plats: Söndag 20 oktober klockan 16.00 – 18.00 i landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 i Stockholm.

Inledningsanförande av EU-minister Birgitta Ohlsson kl 16.00-16.15.

Utfrågningen leds av Mats Hasselgren, kommunalråd i Täby.

Alla medlemmar i yttre länet är varmt välkomna till utfrågningen! Kaffe och smörgås serveras.

Obligatorisk anmälan både för kandidater och mötesdeltagare till stockholm@folkpartiet.se

Provvalet till landstinget startar om en vecka och pågår till 3 november. Nytt för i år är att provvalet är gemensamt för de sex valkretsarna i yttre länet. Medlemmarna kan välja mellan samtliga kandidater som ställer upp i provvalet. De sex separata landstingslistorna i Stockholms läns sex yttre valkretsar fastställs på nomineringsmötet 4 december.

För frågor om provvalet till landstinget kontakta per.hammar@folkpartiet.se

Anders Bengtsson ny kampanjansvarig i Stockholms län

oktober 1, 2013
Anders Bengtsson anders.bengtsson @folkpartiet.se 08-41024243

Anders Bengtsson anders.bengtsson
@folkpartiet.se
08-41024243

Imorgon 2 oktober börjar Anders Bengtsson att jobba som webb- och kampanjansvarig ombudsman för Folkpartiet i Stockholms län. Han kommer  att vara webbredaktör i Stockholms län, leda de bägge nätverken för bloggredaktörer och lokala kampanjledare. Anders kommer närmast från en tjänst för Folkpartiet i Järfälla där han bland annat dragit igång Järfällabloggen.

Vi är mycket glada att Anders börjar på länsförbundet  – nu höjer vi tempot i arbetet med webben, sociala medier och våra kampanjer.

1. Anders, berätta litet grann om dig själv!

”Jag kommer från Trångsund i Huddinge men bor sedan drygt 10 år i Järfälla med min familj. Jag har fram tills idag arbetat som politisk sekreterare i Folkpartiet Järfälla med ansvar för sociala medier, webb och kampanjer. Jag var med och byggde upp bloggen www.fpjarfalla.se. Innan jag började arbeta för Folkpartiet så har jag bland annat arbetat som kökschef på en skola och som dykinstruktör.”

2. Med dina erfarenheter från Järfällaföreningens välbesökta blogg och att ha spridit konceptet till andra kommunföreningar i Stockholms län hur ser du på Folkpartiets närvaro på webben och sociala medier?

”Folkpartiet ligger i absolut framkant på de sociala medierna när det gäller synlighet och användarvänlighet bland de olika partierna. Sociala medier kommer vara ett av våra viktigaste verktyg i valrörelserna 2014 och 2018. Tack vare att Folkpartiet har arbetat mycket med utveckla webbnärvaron under en längre tid är vi väl förberedda inför valen 2014. För föreningarna runt om i länet är det nu viktigt att ta tillvara på denna möjlighet och göra sig hörda via hemsidor, bloggar och andra sociala medier. Ett arbete som jag ser fram emot att vara del av.”

3. Under 2014 är det två valrörelser först Europavalet i maj och sedan valen i september så det blir mycket kampanjarbete. Vad tycker du är viktigt för att Folkpartiets kampanjer ska bli lyckade?

”Att vara väl förberedd kan låta som en klyscha men i valrörelsen är detta ytterst viktigt. Det är viktigt att alla kommuner ser över de resurser som finns bland medlemmarna, ekonomiska förutsättningar, tidigare valanalyser, vart väljarna finns och vilka kampanjmetoder som har fungerat bäst. För att slippa uppfinna hjulet flera gånger är det också viktigt att vi har ett nära samarbete mellan kommunerna där vi kan ta lärdom av varandra.

Samtidigt är det viktigt att anpassa kampanjerna för kommunens behov och en kampanj med 200 flygblad i rätt område kan vara minst lika lyckad som en med 20.000 flygblad. 200 röster kan vara det som ger det där extra mandatet i valet.

Förberedelser som goda kunskaper i webbtryckeriet, uppdaterade hemsidor, vilka som kan göra vad och mycket annat kan förberedas redan nu vilket ger mer tid till att synas ute på gator och torg när det är dags. För trots att sociala medier öppnar upp för många spännande sätt att bedriva kampanjer på så är mötet öga mot öga fortfarande en oslagbar kampanjmetod. 2014 är ett unikt år då vi har fyra viktiga val och det är viktigt att vi är lika väl förberedda till EU-valet som till valen i september.”

4. Vad ser du mest fram emot på ditt nya jobb?

”Det kommer bli oerhört spännande att få vara del av en så stor valrörelse och alla förberedelser inför ett valår där traditionella kampanjer och sociala medier går hand i hand mer är någonsin tidigare.  Jag ser fram emot att få träffa alla föreningar runtom i länet och tillsammans planera, förbereda och genomföra det bästa valet i Folkpartiets historia.”

Vi måste tänka norskt i Stockholms län!

september 4, 2013

Visst kan man finna glädjeämnen här i livet. I Uppsala var t.ex. väntetiden – enligt Studentbostadsguiden – i januari 2013 bara 124 veckor för att få ett studentrum (2,3 år) mot endast 96 veckor i Stockholmsregionen (1,8 år).

Så här såg förresten ”kötoppen” ut för ett halvår sedan i våra större universitets- och högskoleorter:
Uppsala: 124 veckor
Stockholm: 96 veckor
Växjö: 52 veckor
Halmstad: 35 veckor
Göteborg: 31 veckor
Lund: 29 veckor
Luleå: 25 veckor
Umeå: 24 veckor
Varberg: 6 veckor
Visby: 3 veckor
Linköping: 2 veckor
Karlshamn: 1 vecka
Borlänge: 1 vecka

Vill man studera i Falun, Borås, Norrtelje (campus där) eller Norrköping kan man få bostad direkt. Grattis!
(På ganska många studieorter finns inga särskilda studentbostäder alls, skall sägas.)

Totalt sett finns i Sverige cirka 80.000 studentbostäder till drygt 350.000 studenter, antalet beror som vanligt på hur man räknar, CSN, Centrala studiestödsnämnden beviljade 2012 hela 467.000 personer studiebidrag.

I Stockholmsregionen finns ungefär 8.000 studentbostäder till de cirka 80.000 som läser vid universitet och högskolor.
Hösten 2013 har drygt 51.000 nya studenter beviljats inträde till allt från Universitet, Handelshögskolan, Teknis, Södertörn, Konstfack och de övriga 26 högskolor som finns i Stockholms län, totalt finns 31 högskolor som berättigar till studiestöd från CSN.

Men var skall de bo?
Hemma? Ja, många ordnar sin bostad utan att blanda in andra. Tält, är ju ett alternativ.
Men om allt fler under allt längre tid måste ägna studietiden till att leta bostad, är det en oerhörd nationalekonomisk förlust, personlig olycka och studiemässig katastrof. Den bistra sanningenatt i hela landet tillkom under 2012 bara 292 nya studentbostäder, 2013 beräknas 552 bli färdigställda. Helt otillräckligt.

Jag tror att Stockholms kommuner behöver samverka om ett fyrapunktsprogram för att öka antalet studentlägenheter radikalt.
1. Kostsamma byggprocesser måste undvikas, byggandet måste, tyvärr, bli industriellt, med förhandsproducerade moduler.

2. Byggreglerna måste ändras. Nu måste de vara i praktiken minst 25 kvadratmeter medan de norska studenterna klarar sig på 12-16. Eftersom det inte skall handla om permanent boende, behöver utöver säkerhetsfrågorna inte samma standardregler gälla som för andra bostadsbyggen. Tillgänglighetskraven måste kunna göras mindre kostnadskrävande, alla – men några – behöver inte handikappanpassas i våtutrymmen till exempel.

3. Det måste bli ekonomiskt lönsamt att investera i studentbostäder. Eftersom man både kan begränsa vilken tid man kan få hyra och garantera att uthyrningsgraden blir bortåt 100 procent, kan också privat fastighetskapital komma in. Här återstår dessvärre nästan allt att göra – kommunerna skall inte äga studentbostäder, men se till att de byggs och finansieras av fastighetsföretag med kreditgarantier från banker och inte minst försäkringsbolag.

4. Men allra viktigast är att anpassa byggreglerna så att många nya studentbostäder kan byggas. Under Almedalsveckan 2013 besökte vice ordföranden i civilutskottet Nina Lundström (FP) och jag studentbostadsföretagens utställningar och såg hur framför allt reglerna i Norge anpassats så att kostnaderna kom ned och studenterna in.

Man skiljer i Norge på ”universell standard” (handikappanpassningen är 100 procent) och besöksstandard (vilket betyder att 20 procent av de industriellt producerade studentlägenheterna är handikappanpassade för rullstolar etc – men inte övriga).
Byggkostnaden har reducerats med 20-30 procent, i vissa fall än mer. Men framför allt har fler studentbostäder kunnat byggas.

Så: Låt ett antal kommuner i Stockholm bli försöksområde med ”norska” byggregler.
Bostadsverket måste förstås protestera, hur skulle det annars kunna motivera sin existens?
Men låt oss göra det ”på försök”, under t.ex. 5-10 år.
Länsstyrelsen i Stockholms län kan ansöka.

Resultatet har i Norge blivit nya studentbostäder och nedåt halverad kötid – som kunnat användas till studier i stället.
Det är bra nationalekonomiskt, ännu bättre privatekonomiskt för den enskilde och lysande sett ur studiesynvinkel.
Förr talade man om att bränna norskt.
Den tiden är förbi.
Men vi måste tänka nytt i Sverige.
Vi måste tänka norskt!

Gunnar Andrén

Gunnar Andrén Riksdagsman Stocksund gunnar.andren@riksdagen.se

Gunnar Andrén
Riksdagsman Stocksund gunnar.andren@riksdagen.se

Folkpartiet söker redaktör för sociala medier

augusti 30, 2013

Nu vill vi stärka vår närvaro i sociala medier och skapar därför en ny redaktörstjänst. Välkommen med din ansökan!

Folkpartiet söker redaktör för sociala medier

260000 stockholmare kan tänka sig lokala uppdrag

augusti 24, 2013

Öppna nomineringar i Stockholms län till landstinget och kommunerna har startat! Idag skriver Erik Ullenhag på SVD Brännpunkt att nu kan alla stockholmare föreslå de personer de vill se som kandidater för Folkpartiet i landstinget och kommunerna.

Öppna nomineringar

Vi vet att det finns stort intresse för lokala samhällsfrågor bland de drygt 1,6 miljoner stockholmare som är valbara till politiska uppdrag och skulle få rösta om det vore val idag. Undersökningar visar att var sjätte invånare kan åta sig politiska uppdrag om de får frågan.

Det betyder att det finns flera än 260000 invånare i länet som är mycket intresserade av att engagera sig i lokalpolitiken. Rekryteringspotentialen är enorm om Folkpartiet får in många förslag på samhällsengagerade och duktiga personer.

Tyvärr har de politiska partierna hittills varit för dåliga på att nå fram till alla de samhällsintresserade. Det är därför Folkpartiet nu prövar den nya given med Öppna nomineringar.

Ni som vill förändra i Stockholms län får nu ett gyllene tillfälle att nominera er själva till Folkpartiet eller föreslå andra personer ni vill se som era förtroendevalda.

Eller för att formulera om John F Kennedys bevingade ord ”fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan göra för ditt land.”

Fråga inte vad din kommun kan göra för dig. Föreslå istället de personer du vill se som dina företrädare i din kommun och i landstinget.

Vad tycker du om skolan i din kommun?

augusti 23, 2013

Skolenkät

I Folkpartiets höstkampanj frågar vi vad tycker du om skolan i din kommun?

Vi vill att du är med och bidrar med dina idéer och förslag!

Folkpartiet driver höstkampanj för att skapa en bra skola för alla. Därför vill vi förstatliga skolan, införa tidigare betyg och ge stöd till de barn som behöver det.

Banner höstkampanjen 2013 1

Nu kickar vi igång höstkampanjen

augusti 14, 2013
Nina Larsson Partisekreterare

Nina Larsson Partisekreterare

Välkommen på Kampanj-kickoff med partisekreterare Nina Larsson.

Torsdag den 22 augusti klockan 16.30-18.00 på Postmuseum, Lilla Nygatan 6, T-Gamla stan

Alla kampanjledare och övriga som ska medverka är välkomna på kickoff för presentation av materialet och övningar i samtalsguiden den 22 augusti.

I samband med kickoffen finns en första omgång kampanjmaterial att hämta för alla (för stora volymer går det bra att göra ytterligare beställningar).

Vi bjuder på smörgås och dryck.

Anmälan till stockholm@folkpartiet.se senast den 20 augusti eller på facebook.

15 aug sista ansökningsdag till ombudsmannajobb

augusti 13, 2013

Ta chansen att söka jobbet som ny ombudsman för Folkpartiet i Stockholms län. Ansökningstiden går ut om två dagar, 15 augusti. Välkommen med din ansökan!

Ny ombudsman

Folkpartiet i Stockholms län söker ny ombudsman

juni 17, 2013

Vår ombudsman med ansvar för kampanj, webb, sociala medier och grafisk produktion har valt att gå vidare till ny arbetsgivare. Nu söker vi hans efterträdare.

Ny ombudsman